สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ปี 2563-66

 

สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 – 10 มี.ค. 66

*แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566

วันที่ 19 พ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยประกาศว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปตาม “กระบวนการยุติธรรมของประเทศ” จากนั้นก็ปรากฏรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเริ่มกลับมาบังคับใช้ข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปี 2561 เป็นต้นมา

จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่เริ่มมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา 112 แล้วอย่างน้อย 237 คน ใน 256 คดี

 • ในจำนวนคดีทั้งหมด แยกเป็นคดีที่มี “ประชาชน” เป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 120 คดี, คดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 11 คดี, คดีที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ 9 คดี, คดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกข์กล่าวโทษ 1 คดี ส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหา
 • พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศรัยในการชุมนุมจำนวน 48 คดี, คดีการแสดงออกอื่นๆ ที่ไม่ใช่การปราศรัย เช่น การติดป้าย, พิมพ์หนังสือ, แปะสติ๊กเกอร์ เป็นต้น จำนวน 64 คดี, คดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ จำนวน 135 คดี และไม่ทราบสาเหตุ 9 คดี
 • ผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 18 ราย ในจำนวน 21 คดี
 • ศาลมีการออกหมายจับ อย่างน้อย 92 หมายจับ (กรณี “เดฟ ชยพล” นักศึกษามธ. ถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับ แต่ต่อมาตำรวจไปขอยกเลิกหมายจับ และไม่ได้ดำเนินคดี) และยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี 2559 อย่างน้อย 2 หมายจับ
 • คดีที่อยู่ในชั้นศาลแล้ว จำนวน 177 คดี ยังไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี
 • แกนนำการชุมนุมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนทั้งหมด ดังนี้
  • พริษฐ์ ชิวารักษ์ 23 คดี
  • อานนท์ นำภา 14 คดี
  • ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 10 คดี
  • ภาณุพงศ์ จาดนอก 9 คดี
  • เบนจา อะปัญ 7 คดี
  • ชินวัตร จันทร์กระจ่าง 7 คดี
  • พรหมศร วีระธรรมจารี 5 คดี
  • ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา 4 คดี
  • ชูเกียรติ แสงวงค์ 4 คดี
  • วรรณวลี ธรรมสัตยา 4 คดี
  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 3 คดี
  • สมพล (นามสมมติ) 6 คดี

.

คดีลำดับที่วันที่เกิดเหตุสาเหตุผู้ถูกกล่าวหาสถานะคดี
114 ต.ค. 59โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อปี 2559 หลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 9อิศเรศ อุดานนท์ (1)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 และยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
ได้รับการประกันตัว โดยใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและโฉนดที่ดินในวงเงิน 200,000 บาท
222 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี1. พริษฐ์ ชิวารักษ์ (2)
2. ปิยรัฐ จงเทพ (3)
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่ สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63  
ปิยรัฐเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองอุบลฯ วันที่ 15 มิ.ย. 64
33 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เจาะกะลาตามหาบักคำผาน ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ดพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66
410 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #คนนนท์ไม่ทนเผด็จการ ท่าน้ำนนทบุรี1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ภาณุพงศ์ จาดนอก (4)
3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (5)
รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63
519 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามหลวง1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา (6)
3. สมยศ พฤกษาเกษมสุข (7)
4. ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (8)
5. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (9)
6. ภาณุพงศ์ จาดนอก
7. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. และ 8 ธ.ค. 63  
ลำดับที่ 1-4 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ลำดับที่ 5-7 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ต่อมาทั้งหมดทยอยได้รับการประกันตัวภายใต้การกำหนดเงื่อนไขของศาล
624 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินา ที่หน้ารัฐสภา1. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (10)
2. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล (11)
3. ชนินทร์ วงษ์ศรี (12)
4. เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ (13)
5. ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี (14)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
714 ต.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุมคณะราษฎร #ม็อบ14ตุลา63 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.สำราญราษฎร์แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ก่อนอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564
826 ต.ค. 63ปราศรัยและอ่านแถลงการณ์ในการชุมนุม #ม็อบ26ตุลา63 หน้าสถานทูตเยอรมนี1. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล
2. กรกช แสงเย็นพันธ์ (15)
3. ชนินทร์ วงษ์ศรี
4. ชลธิศ โชติศักดิ์ (16)
5. เบนจา อะปัญ (17)
6. วัชรากร ไชยแก้ว (18)
7. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา (19)
8. อรรถพล บัวพัฒน์ (20)
9. อัครพล ตีบไธสง (21)
10. สุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ (22)
11. รวิสรา เอกสกุล (23)
12. โจเซฟ (สงวนชื่อสกุล) (24)
13. เอ (สงวนชื่อสกุล) (25)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธ.ค. 63

อัยการยื่นฟ้อง 12 คน ยกเว้น ณวรรษ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64
914 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม MobFest อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนราชดำเนินพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาวันที่ 30 พ.ย. 63 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
108 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(สุเฑพ ศิลปะงาม เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์รับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66
118 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65
128 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(นิติพงศ์ ห่อนาค เป็นผู้กล่าวหา)
ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลรับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
1317 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ที่หน้ารัฐสภา   (สมชาย อิสระ และประดิษฐ์ ต้นจาน เป็นผู้กล่าวหา)1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
อานนท์รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 ส่วนพริษฐ์ตำรวจเข้าแจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64
1429 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา63 รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม  
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
จตุพร แซ่อึง (26)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
อัยการยื่นฟ้องวันที่ 15 ก.ค. 64
1529 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา63 รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม  
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
สายน้ำ เยาวชนอายุ 16 ปี (27)  (แยกคดีเยาวชน)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 8,000 บาท
1629 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ29พฤศจิกา63 หน้ากรมทหารราบที่ 11  
(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)
1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
3. อินทิรา เจริญปุระ (28)
4. ณัฎฐธิดา มีวังปลา (29)
5. สมยศ พฤกษาเกษมสุข
6. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง (30)
7. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ (31)
8. พรหมศร วีระธรรมจารี (32)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางเขน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64
1718 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา63 หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1. ชูเกียรติ แสงวงค์ (33)
2. สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (34)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64
1830 ต.ค. 63 และ 2 พ.ย. 63โพสต์ 3 ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยหนึ่งในนั้นมีข้อความว่า #กล้ามาก #เก่งมาก #ขอบใจนะ  
(ศรายุทธ สังวาลย์ทอง เป็นผู้กล่าวหา)
สมบัติ ทองย้อย (35)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63  อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64
192 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ2พฤศจิกา ที่บริเวณ MRT ท่าพระ  
(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
ชูเกียรติ แสงวงค์รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ท่าพระ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64
2025 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. พงศธรณ์ ตันเจริญ (36)
5. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
6. พรหมศร วีระธรรมจารี
7. วรรณวลี ธรรมสัตยา (37)
8. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
รับทราบข้อหาที่ สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63 และ 4 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64
2119 ก.ย. 63แปะสติกเกอร์ “กูKult” บนพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่สนามหลวงนรินทร์ (สงวนนามสกุล) (38)รับทราบข้อหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 22 ธ.ค. 63 และอัยการยื่นฟ้องวันที่ 25 มี.ค. 64
2220 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #จัดม็อบไล่แม่งเลย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น 
(สุพัฒน์ ปัสสาคร เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่ สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65
2321 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอยุธยา1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ภาณุพงศ์ จาดนอก
3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
พนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63 และอัยการยื่นฟ้องวันที่ 20 ส.ค. 64
242 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว บริเวณห้าแยกลาดพร้าว
(ชุติมา เลี่ยมทอง กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
5. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
6. จิรฐิตา (สงวนนามสกุล) (39)
7. คริษฐ์ (สงวนนามสกุล) (40)
รับทราบข้อหาที่สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63,
4 ม.ค. 64, 5 ม.ค. 64 และ 15 ก.พ. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64
25ธ.ค. 63จำหน่าย “ปฏิทินพระราชทาน” รูปภาพเป็ดเหลือง ผ่านเพจ “คณะราษฎร” โดยถูกกล่าวหาภาพและข้อความในปฏิทินเป็นการล้อเลียน หมิ่นประมาทกษัตริย์1. “ต้นไม้” (นามสมมติ) (41)
2. พิชญ (สงวนนามสกุล) (42)
“ต้นไม้” ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 ก่อนศาลให้ประกันตัว โดยใช้ตำแหน่ง ส.ส. ในวงเงิน 300,000 บาท, พิชญเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกวันที่ 15 ก.พ. 64
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64
266 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา63 บริเวณวงเวียนใหญ่  
(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)
ธนกร (สงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 17 ปี (43)เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64   ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 5,000 บาท
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64
276 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา63 บริเวณวงเวียนใหญ่  
(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)
1. ชูเกียรติ แสงวงค์
2. วรรณวลี ธรรมสัตยา
เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 64
2819 ก.ย. 63กรณีพิมพ์หนังสือถอดเทปคำปราศรัย “ปรากฎการณ์สะท้านฟ้า 10 สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์”ณัฐชนน ไพโรจน์ (44)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.คลองหลวง วันที่ 11 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องวันที่ 19 ม.ค. 65
2921 พ.ย. 63โพสต์ภาพการชูป้ายสามป้ายซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ระหว่างการชุมนุมในกรุงเทพฯ ลงในเฟซบุ๊ก  
(สุกิจ เดชกุล กลุ่มไทยภักดีเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวหา)
1. วรรณวลี ธรรมสัตยา
2. “หนึ่ง” นักศึกษาจ.นนทบุรี (นามสมมติ) (45)
3. “น้ำ” นักศึกษาม.รามคำแหง (นามสมมติ) (46)
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 64
3027 ต.ค. 63 และ 8 พ.ย. 63แชร์คลิปวิดีโอ 2 คลิปในเฟซบุ๊ก ได้แก่ คลิปวิดีโอของคณะก้าวหน้าเรื่องการใช้พระราชอำนาจในดินแดนเยอรมนี และคลิปการฉีดน้ำความดันสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเขียนข้อความประกอบ  
(นพดล พรหมภาสิต เลขาธิการ ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา)
“ฟรายเดย์” นักศึกษาม.รังสิต (นามสมมติ) (47)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
3117 ต.ค. 63ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ระหว่างการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง1. “ไลลา” (นามสมมติ) (48)
2. “เบนซ์” (นามสมมติ)(49)
เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมที่ สภ.ห้างฉัตร วันที่ 15 ก.พ. 64 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64
3210 ม.ค. 64พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวม 6 จุดสิริชัย นาถึง หรือ “นิว” (50)  

(ชยพล ดโนทัย ถูกออกหมายจับด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตามข้อกล่าวหา ตำรวจได้ไปขอยกเลิกหมายจับ)
สิริชัยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี คืนวันที่ 13 ม.ค. 64   ก่อนได้ประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสด และตำแหน่งอาจารย์ รวม 150,000 บาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64
3320 ก.ย. 63โพสต์และทวีตข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับการแบนธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  
(ศรัลก์ โคตะสินธ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65
348 พ.ย. 63โพสต์และแชร์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับ the land of compromise ด้วยรถฉีดน้ำ  
(ชุติมา เลี่ยมทอง เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66
3520 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. เบนจา อะปัญ
5. ภวัต หิรัณย์ภณ (51)
เข้ารับทราบข้อหาที่  สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64 และ 8 ก.พ. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 29 มิ.ย. 64
3620 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)
1. ธนกร เยาวชนอายุ 17 ปี
2. ณัฐกรณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี (52) (แยกคดีเยาวชน)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64
3730 ธ.ค. 63แขวนป้ายข้อความว่า “งบสถาบันกษัตริย์>วัคซีนCOVID19” ที่สะพานรัษฎาภิเศก จังหวัดลำปาง1. พินิจ ทองคำ (53)
2. วรรณพร หุตะโกวิท (54)
3. ภัทรกันย์ แข่งขัน (55)
4. “หวาน” (นามสมมติ) นศ.มธ.ศูนย์ลำปาง (56)
5. ยุพดี กูลกิจตานนท์ (57)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองลำปาง วันที่ 25 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องวันที่ 16 ธ.ค. 64
3817 ต.ค. 63โพสต์ข้อความผ่านเพจ “สมองโง่ดักดานรัฐบาลตูบ สมองหมากะลาหัวควยบริหารประเทศ” 1 ข้อความ
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (58)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64
398 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(แน่งน้อย อัศวกิติกร เป็นผู้กล่าวหา)
ภาณุพงศ์ จาดนอกเข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564
408 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
ชลธิชา แจ้งเร็ว (59)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64
4128 พ.ย. 63โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการนำพระแก้วมรกตไปขาย และการแก้ไข พ.ร.บ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ สภ.สันทราย เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66
429 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เชียงใหม่จะไม่ทน ที่ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64
4323 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม “ปาร์ตี้ริมเขา เป่าเค้กวันเกิด พลเรือเอกก๊าบๆ” ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64 มีการออกหมายจับโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66
4414 ต.ค. 63ทวีตข้อความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9  
(อารีย์ จิวรรักษ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“ใจ” (นามสมมติ) (60)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64
453 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม “เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย” หรือ “ม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์” บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63อานนท์ นำภาตำรวจ สน.ชนะสงคราม เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่ 24-25 ก.พ. 64

อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64
464 ม.ค. 64ติดป้ายข้อความ “งบสถาบันฯ>งบเยียวยาประชาชน” บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายสุปรียา ใจแก้ว (61)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย และแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองเชียงราย วันที่ 25 ก.พ. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
4728 ก.พ. 64เผารูปรัชกาลที่ 10 บริเวณป้ายเรือนจำคลองเปรม1. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่” (62)
2. “ปูน” ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) (63)
3. นักศึกษาหญิง (64)
ตำรวจจับกุมไชยอมรตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาที่รพ.ตำรวจ และถูกฝากขังทั้งหมด 69 วัน ก่อนศาลให้ประกันตัว ต่อมา อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 พ.ค. 64  
ธนพัฒน์เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 11 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 2 มิ.ย. 64
48ก.พ. 641. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ยุติการใช้ ม.112
2. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปล่อย 4 แกนนำราษฎร
3. สวมเสื้อ “เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว”
ทิวากร วิถีตน (65)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น และแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.ท่าพระ วันที่ 4 มี.ค. 64 ก่อนได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 พ.ค. 64
4913 ก.พ. 64ปราศรัยขอให้ ร.10 อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ใน #ม็อบ13กุมภา63 หรือ ‘นับ 1 ถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน’ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดินขบวนไปศาลหลักเมืองณวรรษ เลี้ยงวัฒนาเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.สำราญราษฎร์ วันที่ 4 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64
50เม.ย.-ก.ค. 59โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 3 ข้อความ ปริญญา ชีวินกุลปฐม หรือ “พอร์ท ไฟเย็น” (66)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลทหาร เมื่อปี 2559 และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ ปอท. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 68 วัน จึงได้ประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 28 พ.ค. 64
51 โพสต์ข้อความ 1 ข้อความ
(สัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ รับมอบอำนาจ จากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (67)หมายเรียกจาก บก.ปอท.
5223 ก.พ. 64ชูป้ายไวนิลที่มีภาพรัชกาลที่ 10 บนธงชาติเยอรมนี พร้อมมีข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าข่าย ม.112 ใน #ม็อบตำรวจล้มช้างอนุชา (สงวนนามสกุล) (68)ถูกจับกุมและนำตัวไปแจ้งข้อหาที่สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64   ก่อนถูกฝากขัง เป็นเวลา 24 วัน และได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64
5318 พ.ย. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กพาดพิงรัชกาลที่ 10 – ประยุทธ์ 
(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
พรชัย วิมลศุภวงศ์ (69)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 แจ้งข้อหา แล้วนำตัวไปที่สภ.แม่โจ้ ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 44 วัน จึงได้ประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64
54ต.ค.- พ.ย. 63ไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองในเฟซบุ๊กส่วนตัว และโพสต์ข้อความ  
(วัชรินทร์ นิวัฒน์สวัสดิ์ เป็นผู้กล่าวหา)
พรชัย วิมลศุภวงศ์ตำรวจ สภ.บันนังสตา เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำกลางเชียงใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65
5525 ม.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #กระชากหน้ากากไบโอไซน์ หน้าอาคารศรีจุลทรัพย์ ที่ทำการของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์
(ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา) 
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. เบนจา อะปัญ
เบนจาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวัน วันที่ 11 มี.ค. 64   ส่วนพริษฐ์ถูกแจ้งข้อหาในเรือนจำเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64
5614 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวง1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
5. ณัฐชนน ไพโรจน์
6. ชลธิศ โชติสวัสดิ์
7. พรหมศร วีระธรรมจารี
8. เบนจา อะปัญ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวง วันที่ 12 มี.ค. 64
5714 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวงภูมิ เยาวชนอายุ 17 ปี (70) (แยกคดีเยาวชน)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวงวันที่ 12 มี.ค. 64
5814 ม.ค. 64ปราศรัยที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างติดตามการจับกุมตัว “นิว สิริชัย”1. พรหมศร วีระธรรมจารี
2. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่”
พรหมศรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของ สภ.ธัญบุรี วันที่ 17 มี.ค. 64 ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 55 วัน จึงได้ประกันตัว   ไชยอมรถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษธนบุรีวันที่ 18 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องทั้งสองเมื่อ 8 มิ.ย. 64
597 เม.ย. 63โพสต์คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเฟซบุ๊ก  
(นิรุตต์ แก้วเจริญ เป็นผู้กล่าวหา)
จรัส (สงวนนามสกุล) (71)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองจันทบุรี วันที่ 15 มี.ค. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 27 พ.ค. 64
6017 พ.ย. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กพาดพิงรัชกาลที่ 10  
(กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“เรเน่” พุทธพงศ์ (สงวนนามสกุล) (72)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 18 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64
615 ม.ค. 64แขวนป้ายบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์มีข้อความ “ทรงพระเจริญ ‘นะจ๊ะ'” บริเวณสถานตากอากาศบางปูสุพรรษา เจือเพ็ชร (73)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางปู วันที่ 22 มี.ค. 64  ก่อนถูกนำตัวไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
6221 ธ.ค. 63ปราศรัยหน้า สน.บางเขน ระหว่างการเข้ารับทราบข้อหาคดี 112 ของทราย เจริญปุระ และนักกิจกรรม1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
3. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
ชินวัตรเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.บางเขน วันที่ 22 มี.ค. 64   อานนท์และพริษฐ์ถูกแจ้งข้อหาในเรือนจำวันที่ 27 เม.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64
6320 มี.ค. 64แสดงออกต่อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา64 ที่สนามหลวง1. “เสกจิ๋ว” เยาวชนอายุ 15 ปี (74)
2. “โป๊ยเซียน” เด็กอายุ 14 ปี (75)
ถูกจับกุมภายหลังการชุมนุม และตร.นำตัวไปแจ้งข้อหาภายในบก.ตชด. ภาค 1 วันที่ 20 มี.ค. 64 (คดี สน.ชนะสงคราม) ก่อนศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 20,000 บาท
6425 มิ.ย. – 11 ก.ย. 63ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจ “กูKult” โพสต์รูปตัดต่อ-เสียดสี ร.9, ร.10 รวม 12 โพสต์นรินทร์ (สงวนนามสกุล)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 มี.ค. 64
6522 พ.ค. 63แชร์โพสต์จากเพจ KonThaiUk กล่าวถึงการแต่งกายของกษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมเขียนข้อความประกอบ  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ธีรวัช ยอดสิงห์ (76)ตร.นัดไปรับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 21 มี.ค. 64 โดยไม่มีหมายเรียก ก่อนถูกนัดไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 11 มิ.ย. 64
6620 มี.ค. 64ติดกระดาษบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา64 ที่สนามหลวงชูเกียรติ แสงวงค์ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 22 มี.ค. 64 (คดีสน.ชนะสงคราม) ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 71 วัน   ต่อมาอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64
6719 พ.ย. 63โพสต์ข้อความพาดพิงถึงความประพฤติของกษัตริย์  
(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
พิทักษ์พงษ์ (สงวนนามสกุล) (77)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564
687 พ.ย. 63คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเรื่องลักษณะที่ดีของกษัตริย์และความจำเป็นการของปฏิรูปสถาบันกษัตริย์  
(กัลฐิตา ชวนชม เป็นผู้กล่าวหา)
“บุญลือ” (นามสมมติ) (78)รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.ทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64    อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 14 มิ.ย. 64
6917 พ.ย. 63แชร์โพสต์ข้อความของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  
(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“อัปสร” (นามสมมติ) (79)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64
7018 ม.ค. 64เฟซบุ๊กไลฟ์วิจารณ์เรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย”
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (80)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.นางเลิ้ง วันที่ 30 มี.ค. 64
7123 ม.ค. 64ติดป้ายเรื่องวัคซีนพระราชทาน ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเผยแพร่ภาพในเพจเฟซบุ๊กปิยรัฐ จงเทพตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 30 มี.ค. 64   แต่วันที่ 2 เม.ย. 64 ตร.ได้เข้าอายัดตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ที่สภ.ยางตลาดก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 33 วัน จึงได้ประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 มิ.ย. 64
7216 ต.ค. 63โพสต์ข้อความกล่าวถึงรัชกาลที่ 10 ในเฟซบุ๊ก 1 ข้อความ  
(ทีฆทัศน์ พรหมณี เป็นผู้กล่าวหา)
พรพิมล (สงวนนามสกุล) (81)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 มี.ค. 64 (คดี สภ.ช้างเผือก) ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 23 วัน จึงได้ประกันตัว   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 24 มิ.ย. 64
73 โพสต์ข้อความ
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (82)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 7 เม.ย. 64  ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64
74พ.ค. 63โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์-ตั้งคำถามสถาบันกษัตริย์ 2 ข้อความ  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
มีชัย (สงวนนามสกุล) (83)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 8 เม.ย. 64 ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 1 ก.ค. 64
75 โพสต์ข้อความในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
เยาวชนผู้ใช้เฟซบุ๊ก วัย 17 ปี (84)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว
7624 มี.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ24มีนา64 #เพราะประเทศนี้เป็นของราษฎร ที่สี่แยกราชประสงค์  
(วรวุฒิ มากมารศรี และแทนคุณ ปิตุภูมิ เป็นผู้กล่าวหา)
ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผลรับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี วันที่ 8 เม.ย. 64
7714 ต.ค. 63โพสต์ในกลุ่ม “ประชาชนปลดแอก” พร้อมเขียนข้อความวิจารณ์สถาบันกษัตริย์  
(กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
สุทธิเทพ (สงวนนามสกุล) (85)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 9 เม.ย. 64 (คดีบก.ปอท.) ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 9 หมื่นบาท   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64
782-11 มี.ค. 64โพสต์และแชร์ข้อความ ภาพ และคลิปในเฟซบุ๊ก จำนวน 25 โพสต์มงคล ถิระโคตร (86)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 14 เม.ย. 64 (คดีสภ.เมืองเชียงราย)   ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
7928 พ.ค. 63โพสต์ภาพรัชกาลที่ 10 และเจ้าฟ้าทีปังกร พร้อมเขียนข้อความ ลงในกรุ๊ป “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส”
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
พิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) (87)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องวันที่ 12 ก.ค. 64
809-10 พ.ค. 63โพสต์ 4 ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
“ปุญญพัฒน์” (นามสมมติ) (88) (ผู้ป่วยพัฒนาการทางสมองช้าและสมาธิสั้น)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
อัยการยื่นฟ้องวันที่ 14 ก.ค. 64
818-9 เม.ย. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ลงในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความมงคล ถิระโคตรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 พ.ค. 64 โดยเป็นคดีของ สภ.เมืองเชียงราย ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
8214 มี.ค. 64แสดงงานศิลปะคล้ายธงชาติไทย โดยไม่มีสีน้ำเงิน และมีการเขียนข้อความสื่อถึงสถาบันกษัตริย์  
(ศรีสุวรรณ จรรยา ร่วมเป็นผู้กล่าวหา)
1. วิธญา คลังนิล (89)  
2. ยศสุนทร รัตตประดิษฐ์  (90)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ 11 พ.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องวันที่ 18 ม.ค. 65
8312 เม.ย. 64โพสต์วิดีโอลงในแอปพลิเคชั่น TikTok กล่าวถึงการบริหารจัดการของภาครัฐและงบสถาบันกษัตริย์  
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
ลลิตา มีสุข (91)เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ที่ สน.นางเลิ้ง วันที่ 20 พ.ค. 64 
8416 ต.ค. 63พ่นสีฐานใต้รูปรัชกาลที่ 10พนิดา (สงวนนามสกุล) (92)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพัทยา วันที่ 14 พ.ค. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64
8531 ธ.ค. 63โพสต์พาดพิงเรื่องการใช้ภาษีของกษัตริย์  
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
ปิยรัฐ จงเทพเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ที่ บก.ปอท. วันที่ 27 พ.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64
861 และ 3 ม.ค. 64โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การใช้มาตรา 112 และ ปัญหาของสถาบันกษัตริย์ รวม 3 ข้อความ
(แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 23 มิ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564
87 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (93)หมายเรียก สน.นางเลิ้ง
88พ.ค. 63แชร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการอุ้มการบินไทยจากเพจ KonthaiUK 2 โพสต์  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ธัญดล (สงวนนามสกุล) (94)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
8924 พ.ค. 63โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่ 9 ในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส  
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
“ภัทร” (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 16 ปี (95)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64
90 (พัฒน์ธนชัย สระกวี เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (96)หมายเรียก สน.ทุ่งมหาเมฆ
9114 ก.พ. และ 14 พ.ค. 64ทวีตข้อความกี่ยวกับอาการประชวรด้วยโรคโควิด-19 ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และโพสต์คลิปสหรัฐ เจริญสิน (97)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 2 แสนบาท
9213 พ.ค. 64โพสต์ 5 ข้อความ พาดพิงรัชกาลที่ 10 – ราชินีอุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์ (98)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 2 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64
937 พ.ค. 63แชร์ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงกษัตริย์ไทยที่หน้าโรงแรมในประเทศเยอรมนี
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
อุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.บางแก้ว  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64
941 ก.พ. 64ปราศรัยในกิจกรรมหน้าสภ.ภูเขียว เรียกร้องให้ตำรวจขอโทษจากการคุกคามนักเรียน กรณีจัดค่าย “ราษฎรออนทัวร์”1. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา
2. อรรถพล บัวพัฒน์
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
จตุภัทร์และอรรถพลเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูเขียว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ภาณุพงศ์เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 6 ก.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องวันที่ 28 ม.ค. 64
95ม.ค. 64แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กพาดพิงกษัตริย์ 2 ครั้ง
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
“กัลยา” (นามสมมติ) (99)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดนราธิวาส ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64
968 ธ.ค. และ 31 ธ.ค. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 โพสต์ วิจารณ์กรณีการใช้พื้นที่สนามหลวง และกล่าวถึงกรณีหย่าร้างกับสุจาริณี
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 15 มิ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65
9726 พ.ค. 63แชร์ข้อความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี และข้อความจากเพจ KonthaiUk
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
“นคร” (นามสมมติ) (100)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 9 เม.ย. 64 และถูกคุมขังในเรือนจำ 9 วัน ก่อนได้รับการประกันตัว
9821 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #บ๊ายบายไดโนเสาร์  บริเวณบีทีเอสยาม
(รัฐธนภักษ์ สุวรรณรัตน์ เป็นผู้กล่าวหา)
สหรัฐ สุขคำหล้า (101)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 ขณะยังเป็นสามเณร อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64
995-6 ม.ค. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 4 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)“ชัยชนะ” (นามสมมติ) (ผู้ป่วยจิตเวช) (102)ถูกจับกุมจากอำเภอลี้ ลำพูน ตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ก่อนนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก และได้รับการประกันตัว
1007 มิ.ย. 64แชร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์และรัชกาลที่ 10 รวม 3 ข้อความ
(ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ เป็นผู้กล่าวหา)
ประสงค์ โคตรสงคราม (103)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 และถูกคุมขังในเรือนจำ 27 วัน ก่อนได้รับการประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64
101โพสต์ข้อความ
(ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ เป็นผู้กล่าวหา)
ประชาชนจากจังหวัดสระแก้ว (104)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว
102เม.ย.- พ.ค. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 5 ข้อความ เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 และ 10
(อิสกันต์ ศรีอุบล เป็นผู้กล่าวหา)
คงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) (105)ถูกเรียกไปรับทราบข้อหาที่ สน.โชคชัย โดยไม่มีหมายเรียก เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้รับการประกันตัว หลักทรัพย์ 2 แสนบาท
103ก.พ.-มี.ค. 64แชร์ 3 โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่องการผูกขาดวัคซีน, คนเซ็นตั๋วช้าง และคำปราศรัยใน #ม็อบ24มีนา64
(ภัทรวรรณ ขำมา เป็นผู้กล่าวหา)
จิรวัฒน์ (สงวนนามสกุล) (106)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ยานนาวา ในวันที่ 9 ส.ค. 64
104มี.ค.-มิ.ย. 64แชร์และโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและทวีตเตอร์ รวม 17 โพสต์ จักรพรรดิ (สงวนนามสกุล) (107)ถูกจับกุมตามหมายจับ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564
105คอมเมนต์โต้ตอบเกี่ยวกับกรณีการบินไทย และการใช้ภาษีประชาชนของกษัตริย์ (บริษัทการบินไทย มอบอำนาจให้ ว่าที่ ร.ต.เปรมไชย ศรีบุญ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (108)เข้ารับทราบข้อหา ที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64
1062 มิ.ย. 64คอมเมนต์โพสต์ในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส เกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
“วุฒิภัทร” (นามสมมติ) (109)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64
อัยการยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64
10718 ก.ค. 64เผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณถนนราชดำเนินนอก ระหว่างการชุมนุม #ม็อบ18กรกฎา64สิทธิโชค เศรษฐเศวต (110)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาวันที่ 19 ก.ค. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64
10818 ก.ค. 64แปะกระดาษข้อความ “CANCEL LAW 112” ทับที่บริเวณพระพักตร์ และพ่นสีสเปรย์ทับพระบรมฉายาลักษณ์ ระหว่างการชุมนุม #ม็อบ18กรกฎา64
(ศรีสุวรรณ จรรยา ร่วมเป็นผู้กล่าวหา)
สายน้ำ (เยาวชน)ถูกออกหมายจับ และเดินทางเข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ สน.นางเลิ้ง ก่อนศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 2 หมื่นบาท
10928 ม.ค. 64แคปภาพจากทวิตเตอร์และโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเลือกปกป้องกษัตริย์ของตำรวจ
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
“วารี” (นามสมมติ) (111)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก วันที่ 14 ต.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้รับการประกันตัว
110(ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (112)คดีที่ สภ.เมืองตรัง
111(ขจิต ผลอินทร์ เป็นผู้กล่าวหา)สมาชิกกลุ่มกระบี่ไม่ทน (113)คดีที่ สภ.เมืองกระบี่
112(มณฑานี ตันติสุข เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (114)หมายเรียก บก.ปอท.
1131 ส.ค. 64เขียนข้อความลงบนผ้าและกระดาษติดรถในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ “ด่วนนครพิงค์ เจียงใหม่ไล่ขึดประยุทธ์”ธนกร (สงวนนามสกุล) (115)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ช้างเผือก วันที่ 16 ส.ค. 64
1141 ส.ค. 64ชูป้ายข้อความในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ “ด่วนนครพิงค์ เจียงใหม่ไล่ขึดประยุทธ์”1. “เกด” (นามสมมติ) (116)
2. “ยุ้ย” (นามสมมติ) (117)
เกดเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 2 ก.ย. 64 ส่วนยุ้ยเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 17 ก.ย. 64
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65
1153 ส.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชน หรือม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ 2 ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาเข้ามอบตัวที่ สน.ปทุมวัน ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และไม่ได้รับการประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 14 ต.ค. 64
1163-5 ส.ค. 64ใช้ทวิตเตอร์ในนาม “ฟ้าฝน ver.เกรี้ยวกราด” ทวีตเรื่องพิธีพระบรมศพ และคุกทวีวัฒนาเวหา  แสนชนชนะศึก (118)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 และถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท. อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64
117พ.ค. 64แชร์โพสต์จากเพจ “เยาวชนปลดแอก” 1 ข้อความ (กรพัชร์ สุนทรพิธ เป็นผู้กล่าวหา)โจ (สงวนชื่อสกุลจริง) (119)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองลำปาง
11811 ม.ค. และ 3 ก.พ. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความ วิพากษ์ ร.10 ใช้อำนาจบริหารประเทศ
(ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาพนักงานสอบสวน บก.ปอท. แจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65
11917 ต.ค. 63โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ (สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (120)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64
1201 พ.ค. 64แสดง Performance Art ที่ป้ายหน้าม.เชียงใหม่ และถูกกล่าวหาว่าใช้เท้าขวาชี้ขึ้นไปที่พระบรมฉายาลักษณ์วิธญา คลังนิลเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64
12124 มิ.ย. 64ปราศรัยในชุมนุม #ราษฎรยืนยันดันเพดาน บริเวณสกายวอล์คปทุมวัน (มะลิวัลย์ หวาดน้อย เป็นผู้กล่าวหา)1. เบนจา อะปัญ
2. เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ
3. วรรณวลี ธรรมสัตยา
เกียรติชัยเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 64 และเบนจา-วรรณวลีเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 9 ก.ย. 64
12215 ส.ค. 64ปราศรัยในกิจกรรม Carmob “ล้านนาต้านศักดินาทัวร์” ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ธนาธร วิทยเบญจางค์ (121)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64
1238 ม.ค. 64โพสต์ข้อความ “พิมรี่พายขึ้นดอยครั้งเดียวเด็กมีไฟฟ้าใช้ แต่บางคนขึ้นดอยมา 70 ปี..”
(แน่งน้อย อัศวกิติกร เป็นผู้กล่าวหา)
อรรฆพล (สงวนนามสกุล) (122)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64
12430 พ.ย. 63ปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ30พฤศจิกามาหาดใหญ่ ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ (พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ฉวีนิล เป็นผู้กล่าวหา)สุพิชฌาย์ ชัยลอม (123)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65
1258 ส.ค. 64ปลดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ที่หน้าชุมชนหมู่บ้านประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี (ทรงศักดิ์ จันทโชติ เป็นผู้กล่าวหา)ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์ (124)ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ แจ้งข้อหาเพิ่มเติมวันที่ 30 ส.ค. 64
1263 ก.ค. 64พ่นสีสเปรย์บนรูปและกรอบรูป ร.10 สองจุด ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่“กรรณิกา” (นามสมมติ) (125)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.แม่แตง วันที่ 7 ก.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65
12710 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #คนนนท์ไม่ทนเผด็จการ ท่าน้ำนนทบุรีธนกร (สงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 17 ปี อัยการให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64
1287 ส.ค. 64ชูป้ายข้อความในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ #มินิด่วนนครพิงค์ ในจังหวัดเชียงใหม่ต้น (สงวนชื่อสกุลจริง) (126)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 64
129ก.ย. 64เหตุปะทะที่สามเหลี่ยมดินแดง และถูกกล่าวหาว่าทำลายรูปพระบรมฉายาลักษณ์มริษา (สงวนนามสกุล) (127)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
130ก.ย. 64เหตุปะทะที่สามเหลี่ยมดินแดง และถูกกล่าวหาว่าทำลายรูปพระบรมฉายาลักษณ์ (แยกคดีเยาวชน)“เค” (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 17 ปี (128)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13112 พ.ค. 64คอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับข่าวลืออาการป่วยของรัชกาลที่ 10 (พ.ต.ท.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬาร เป็นผู้กล่าวหา)“นันท์” (นามสมมติ) (129)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64
13212 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางลงด่วนดินแดง ระหว่าง #ม็อบทะลุแก๊ส #ม็อบ12กันยา64“นัท” (นามสมมติ) เด็ก อายุ 14 ปี (130)ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13313 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าพ่นสีสเปรย์เรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ระหว่าง #ม็อบทะลุแก๊ส #ม็อบ13กันยา64วีรภาพ วงษ์สมาน (131)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13414 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้ากระทรวงแรงงาน ระหว่างชุมนุม #ม็อบทะลุแก๊ส1. ณรงค์ศักดิ์ บัวหนอง (132)
2. ณัฐพล เหล็กแย้ม (133)
3. อธิคุณ (สงวนนามสกุล) (134)
ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13514 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้ากระทรวงแรงงาน ระหว่างชุมนุม #ม็อบทะลุแก๊ส (แยกคดีเยาวชน)“กันย์” เยาวชนอายุ 17 ปี (135)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
136ก.ค. 64ทวีตข้อความเกี่ยวกับการผูกขาดวัคซีน และรีทวีตข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์
(มณีรัตน์ เลาวเลิศ เป็นผู้กล่าวหา)
รักชนก ศรีนอก (136)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64
13719 พ.ค. 64คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับอาการประชวรของ ร.10
(พ.ต.ท.ภาคิน ไกรกิตติชาญ เป็นผู้กล่าวหา)
“แม็ค” (นามสมมติ) (137)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64
13828 ก.ค. 64เผารูปรัชกาลที่ 10 ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีพิทยุตม์ (สงวนนามสกุล) (138)ตำรวจ สภ.หนองหาน เรียกเข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564
13913 ก.พ. 64โพสต์ถึงกรณี คฝ. จับกุมผู้ชุมนุมราษฎร ใน #ม็อบ13กุมภา64 (แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา)อัครสร โอปิลันธน์ เยาวชนอายุ 17 ปี (139)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 23 ก.ย. 64
140(สุรวัช สังขฤกษ์ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (140)หมายเรียก สน.นิมิตรใหม่
14124 พ.ค. 63โพสต์ข้อความ 2 ข้อความในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส”
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
พชร (สงวนนามสกุล) (141)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64
14210 ส.ค. 64แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเพจกรมประชาสัมพันธ์เรื่องลงนามถวายพระพร (กวิน ชาตะวนิช เป็นผู้กล่าวหา)พัชรพล (สงวนนามสกุล) (142)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน วันที่ 28 ก.ย. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64
14312 พ.ค. 64 คอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับข่าวลืออาการป่วยของรัชกาลที่ 10 (พ.ต.ต.นิมิตร หงษ์เวียงจันทร์ เป็นผู้กล่าวหา)“ลักขณา” (นามสมมติ) (143)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 26 ต.ค. 64
144ปี 64คอมเมนต์ท้ายโพสต์ของเพจที่เผยแพร่ภาพตัดต่อรัชกาลที่ 8 และ 9ธนพร (สงวนนามสกุล) (144)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด วันที่ 29 ก.ย. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว
145พ.ย. 63-ม.ค. 64โพสตฺ์และแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวม 6 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)ภัคภิญญา (สงวนนามสกุล (145)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 ก่อนถูกนำตัวไปฝากขัง และได้ประกันตัว
146ต.ค. 63 – ม.ค. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกษัตริย์ 7 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)อุดม (สงวนนามสกุล) (146)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ก่อนถูกนำตัวไปฝากขัง และได้ประกันตัว
14718 ต.ค. 63โพสต์ข้อความมีเนื้อหาชื่นชมการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่ 10
(ปิติ สมันตรัฐ เป็นผู้กล่าวหา)
“วงศ์” (นามสมมติ) (147)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65
14813 ต.ค. 63แชร์คลิปยูทูบพร้อมโพสต์ข้อความตั้งคำถามและวิจารณ์กษัตริย์ (กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)ทีปกร จิตรอาจ (148)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65
14910 ส.ค. 64อ่านแถลงการณ์และปราศรัยที่หน้าอาคารซิโนไทย ในกิจกรรม Carmob #ม็อบ10สิงหา64 ‘คาร์ม็อบใหญ่ไล่ทรราช’ (จักรพงศ์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)เบนจา อะปัญถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64
15019 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ารร.ราชวินิตมัธยม ระหว่าง #ม็อบ19กันยา64 (พ.ต.ท.จงศักดิ์ ชาญศรี เป็นผู้กล่าวหา)1. มิกกี้บัง (สงวนชื่อสกุลจริง) (149)
2. พรชัย ยวนยี (150)
3. จิตริน พลาก้านตง (151)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65
พรชัยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ สน.นางเลิ้ง อัยการฟ้องเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65

จิตรินเข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65
151ก.พ. 64กล่าวหาจากคำเบิกความในคดีคัดค้านการปิดกั้นไลฟ์วิจารณ์นโยบายวัคซีนโควิด (ทศพล เพ็งส้ม กรรมการผู้ช่วยรมต.ประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวหา)ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64
15217 พ.ค. 64คอมเมนต์ในโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก “ศรีสุริโยไท” (นัธทวัฒน์ ชลภักดี เป็นผู้กล่าวหา)ฉัตรมงคล วัลลีย์ (152)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64
15328 ก.ค. 64โพสต์ภาพถือพระบรมฉายาลักษณ์ในลักษณะกลับหัว พร้อมข้อความ “ด้วยรักและฟักยู #28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดำ” (สมาชิก ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา)พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ บก.ปอท. เข้าแจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65
154ธ.ค. 63-ก.พ. 64โพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส 8 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา) “ปูน” ธนพัฒน์ (ถูกกล่าวหาจากเหตุขณะยังเป็นเยาวชน)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้ประกันตัว
155ก.ค. 63-ม.ค. 64ถูกกล่าวหาว่าโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 8 ข้อความ (ถนอมศักดิ์ บุญภักดี เป็นผู้กล่าวหา)อรรฆพล (สงวนนามสกุล)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.แกลง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64
15613 ก.ค. 64ติดป้ายข้อความประท้วงรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ บริเวณระเบียงหอพักใกล้ ม.บูรพา1. วัชระ (153)
2. วิรชัช (154)
วัชระถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดชลบุรี และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.แสนสุข เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 ส่วนวิรชัชเข้ามอบตัววันที่ 24 ต.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องวันที่ 14 ม.ค. 65
15719 ก.ย. 64โพสต์รูปวาดหน้าเหมือน ร.10 ในเฟซบุ๊กสตอรี่ (สม.ต.อภิสิทธิ์ ไชยทอง เป็นผู้กล่าวหา)“โอม” ชลสิทธิ์ (155)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ก่อนถูกนำตัวไปขอฝากขัง และได้ประกันตัว
158ส.ค. 63-ต.ค. 64ถูกกล่าวหาเป็นแอดมินเพจ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” และโพสต์ข้อความ 3 โพสต์ (นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)1. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
2. นิราภร อ่อนขาว (156)
นิราภรเข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 และปนัสยาเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 15 ธ.ค. 64
159ก.ย. 64โพสต์เฟซบุ๊ก
(การุณย์ หนูคง เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (157)ถูกแจ้งข้อหาที่ สภ.เกาะสมุย เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64
160พ.ค. 64โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (158)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64
16111 ก.ย. 64ปราศรัยหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างรอผลประกันตัวนักกิจกรรม (พ.ต.ท.ศราวุฒิ ทองภู่ เป็นผู้กล่าวหา)ชลธิชา แจ้งเร็วเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64
16229 พ.ค. 64โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (159)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64
1636-7 ม.ค. 64โพสต์ข้อความพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 รวม 4 โพสต์
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
สุภิสรา (สงวนนามสกุล) (ผู้ป่วยจิตเวช) (160)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65
16410 พ.ย. 64เผาแผ่นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณสะพานต่างระดับบางคูเวียง“โชติช่วง” (นามสมมติ) (161)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.ปลายบาง เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565
16524 ส.ค. 63ถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ ของเมืองพัทลุง และใส่ข้อความทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กเพจ “พัทลุงปลดแอก” และ “ประชาธิปไตยในด้ามขวาน”1. ศุภกร ขุนชิต (162)
2. อลิสา บินดุส๊ะ (163)
3. ชมพูนุท (สงวนนามสกุล) (164)
ศุภกรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 ส่วนอีกสองคนเข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65
16623 พ.ย. 64โพสต์ภาพพระแก้วมรกตสวมเครื่องทรง Sirivannavari (นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)วารุณี (สงวนนามสกุล) (165)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65
167มี.ค.-พ.ย. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อความ และต่อมามีการแจ้งเพิ่มเติมอีก 2 ข้อความ (สุรวัช สังขฤกษ์ เป็นผู้กล่าวหา)วุฒิพงศ์ รัตนโชติ (166)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นิมิตรใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64
16820 พ.ค. 64โพสต์ข้อความกรณีกลุ่มอ้างปกป้องสถาบันกษัตริย์ไปคุกคามเยาวชน และเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์พิจารณาตนเอง (วลัยพรรณ บงกชมาศ เป็นผู้กล่าวหา)พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ บก.ปอท. เข้าแจ้งข้อหาในเรือนจำเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64
16912 พ.ค. 64คอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับข่าวลือว่า ร.10 ประชวรปาฏิหาริย์ (สงวนนามสกุล) (167)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65
17030 ธ.ค. 64ถูกกล่าวหาว่าแสดงป้ายผ้าที่มีข้อความมีลักษณะอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ภูมิ (อายุเกิน 18 ปีแล้ว)ถูกจับกุมไปที่ สน.ดุสิต และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65
17130 ธ.ค. 64ถูกกล่าวหาว่าแสดงป้ายผ้าที่มีข้อความมีลักษณะอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ (แยกคดีเยาวชน)“ไอซ์” (นามสมมติ) เด็ก อายุ 14 ปี (168)ถูกจับกุมไปที่ สน.ดุสิต และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64
1726 พ.ย. 64ทำลายป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 3 แห่ง ใน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี“แต้ม” (ผู้ป่วยจิตเวช) (169)ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมที่ สภ.ตระการพืชผล เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65
1736 ต.ค. 64ปราศรัยใน #ม็อบ6ตุลา64 ที่มธ.ท่าพระจันทร์ (พ.ต.ท.ยุทธนา รัตนแพทย์ เป็นผู้กล่าวหา)เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ชนะสงคราม เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 65
17411 ต.ค. – 14 พ.ย. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 6 ข้อความ (กัญจ์บงกช เมฆาประพัฒน์สกุล เป็นผู้กล่าวหา)“พงษ์” (นามสมมติ) (170)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา มาแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65
17513 ต.ค. 64ทำคลิปเผยแพร่ใน TikTok (พุทธ พุทธัสสะ เป็นผู้กล่าวหา)อาร์ม (สงวนชื่อสกุลจริง) (171)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 65
1769 ส.ค. 64กล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” โพสต์ข้อความ 4 ข้อความ (กัญจ์บงกช เมฆาประพัฒน์สกุล เป็นผู้กล่าวหา)1. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
2. เบนจา อะปัญ
3. นิราภร อ่อนขาว
นิราภร เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65

ปนัสยาและเบนจาเข้ารับทราบข้อหา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65
1779 ส.ค. 64ทำคลิปลิปซิงค์เพลงเผยแพร่ใน TikTok (ชุมพล ศรีวิชัยปัก เป็นผู้กล่าวหา)“ธิดา” (นามสมมติ) (172)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65
1789 ส.ค. 64ทำคลิปลิปซิงค์เพลงเผยแพร่ใน TikTok (ชุมพล ศรีวิชัยปัก เป็นผู้กล่าวหา)“สายชล” (นามสมมติ) (173)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65
179ก.พ. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 3 ข้อความ (ฤทธิชัย คชฤทธิ์ เป็นผู้กล่าวหา)“พอล” (นามสมมติ) (174)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65
18013 ก.พ. 65ปาสีแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี“สมพล” (นามสมมติ) (175)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65 และแจ้งข้อหาที่ สภ.ปากเกร็ด
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65
18113 ก.พ. 65ปาสีแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าตลาด Awake อำเภอเมืองปทุมธานี “สมพล” (นามสมมติ)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65 โดยเป็นคดีของ สภ.เมืองปทุมธานี อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65
18213 ก.พ. 65ปาสีแดงใส่พระฉายาลักษณ์พระราชินี บริเวณริมถนนติวานนท์ จ.ปทุมธานี“สมพล” (นามสมมติ)ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต เข้าแจ้งข้อหาวันที่ 21 ก.พ. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65
18313 ก.พ. 65ปาสีแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าห้างโลตัส สาขารังสิต“สมพล” (นามสมมติ)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 โดยเป็นคดีของ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65
18413 ก.พ. 65ปาสีแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ในเขตดอนเมือง“สมพล” (นามสมมติ)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65
18530 ม.ค. 65พ่นสีเปรย์สีน้ำเงินมีข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ ทับป้ายบอกทาง 2 จุด บริเวณอำเภอคลองหลวง“สมพล” (นามสมมติ)ตำรวจ สภ.คลองหลวง เข้าแจ้งข้อกล่าวหาวันที่ 22 ก.พ. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65
1864 ก.พ. 65ปราศรัยถึงปัญหาการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระหว่างกิจกรรมยืนหยุดขังที่หอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรีชินวัตร จันทร์กระจ่างตำรวจเข้าจับกุมตามหมายจับของ ศาลจังหวัดนนทบุรี ไปแจ้งข้อหาที่ สภ.เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65
18731 ต.ค. 64ปราศรัยในชุมนุม #ราษฎรประสงค์ยกเลิก112 ที่สี่แยกราชประสงค์ (ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา)1. พรหมศร วีระธรรมจารี
2. “ปูน” ธนพัฒน์
เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65
1885 มี.ค. 65ไลฟ์สดก่อนจะมีขบวนเสด็จผ่านบริเวณตรงข้าม UN ก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (176)ตำรวจ สน.นางเลิ้ง จับกุมโดยไม่มีหมายจับ นำตัวไปที่ บช.ปส. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65
1898 ก.พ. 65กิจกรรมทำโพล “ขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่” ที่บริเวณลานหน้าห้างสยามพารากอน1. ทานตะวัน ตัวตุลานนท์
2. “ใบปอ” (177)
3. “แบม”อรวรรณ (178)
4. “บุ้ง” เนติพร (179)
5. ฐากูร (180)
6. ณัฐกรณ์
7. วรเวช (181)
8. วรัณยา แซ่ง้อ (182)
ตำรวจ สน.ปทุมวัน เข้าแจ้งข้อหาทานตะวันใน บช.ปส. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65

ผู้ต้องหาอีก 5 ราย เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 10 มี.ค. 65 ส่วนวรเวชและนุ้ยเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 22 มี.ค. 65
1908 ก.พ. 65กิจกรรมทำโพล “ขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่” ที่บริเวณลานหน้าห้างสยามพารากอน (แยกคดีเยาวชน)“ไอซ์” (นามสมมติ) เด็ก อายุ 14 ปีเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 10 มี.ค. 65
1911 ส.ค. 64 และ 1 ม.ค. 65แชร์โพสต์จากเพจเยาวชนปลดแอก และโพสต์ข้อความในวันขึ้นปีใหม่เวหา แสนชนชนะศึกตำรวจ สน.พญาไท จับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และนำตัวไปที่ บช.ปส. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65
19229 ธ.ค. 64ส่งข้อความในไลน์
(ณัฐฐ์ เสขะนันทน์ และเอกลักษณ์ สนสิริ เป็นผู้กล่าวหา)
“พลเมือง” (นามสมมติ) (183)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 และถูกสั่งฟ้องวันที่ 29 พ.ย. 65
19315 ส.ค. 64ถือกรอบรูปข้อความ “ไม่มีจะแดกในรัชกาลที่10” ระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบอุบลฯ (พ.ต.ต.อดิศักดิ์ ไชยสัตย์ เป็นผู้กล่าวหา)“ฟลุค” กิตติพล (184)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65
19418 ก.พ. 65โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก (พ.ต.อ.นพฤทธิ์ กันทา เป็นผู้กล่าวหา)พิมชนก ใจหงษ์ (185)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ และนำตัวไปที่ สภ.แม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65
195ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (186)คดีที่ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส
1969 ส.ค. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก พร้อมแปะลิงก์ไปยังกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส (พรลภัส ศรีช่วย เป็นผู้กล่าวหา)สุรีมาศ (187)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ และนำตัวไปที่ สภ.เมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65
19713 พ.ค. 64แชร์ข้อความจากเพจ Royal World Thailand เกี่ยวกับพลานามัย ร.10 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุลเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 65
19812 พ.ค. 64ทวีตข้อความ “ข่าวลือถ้าไม่จริง ก็แปลงเป็นคำสาปแช่งแล้วกันครับ” (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)ยุกติ มุกดาวิจิตร (188)เข้ามอบตัวตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65
19917, 21 พ.ค. 63แชร์โพสต์จากเพจ KonthaiUK จำนวน 2 โพสต์ (อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)มณีขวัญ (สงวนนามสกุล) (189)เข้ามอบตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65
20030 มี.ค. 65แชร์โพสต์ของเพจทะลุวัง เรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์ปี 2565 (ปิยกุล วงษ์สิงห์ เป็นผู้กล่าวหา)1. สุพิชฌาย์ ชัยลอม
2. “ใบปอ”
ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.
20130 มี.ค. 65แชร์โพสต์ของเพจทะลุวัง เรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์ปี 2565 (ปิยกุล วงษ์สิงห์ เป็นผู้กล่าวหา) (แยกคดีเยาวชน)“พลอย” เบญจมาภรณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี (190)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65
202โพสต์ข้อความ
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
เยาวชนจังหวัดระยอง อายุ 17 ปี (191)คดีที่ สภ.สุไหงโก-ลก
20322 ต.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #กฐินราษฎร์ ตลาดหลวง ที่แยกกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี“ปีเตอร์” (นามสมมติ) (192)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65
20418 เม.ย. 65กลุ่มทะลุวังทำโพลสำรวจ “เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัย”1. สุพิชฌาย์ ชัยลอม
2. ใบปอ
3. เนติพร
ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 ไปที่ สน.บางซื่อ อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65
20518 เม.ย. 65กลุ่มทะลุวังทำโพลสำรวจ “เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัย” (แยกคดีเยาวชน)“พลอย” เบญจมาภรณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.บางซื่อ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65
20622 เม.ย. 65ปราศรัยในกิจกรรม #ทัวร์มูล่าผัว พาดพิงถึงพระราชินีสุทิดา บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง (193)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ในคดีของ สน.สำราญราษฎร์ ก่อนจะนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส.
207ปี 63แชร์ข้อความจากเพจ “พระเจ้า” ลงในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
“ภราดร” (นามสมมติ) (194)เข้ามอบตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ในคดีของ สภ.บางแก้ว อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65
2086 เม.ย. 65ปราศรัยในกิจกรรม “ฟื้นฝอยหาตะเข็บ ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน” ที่วงเวียนใหญ่1. โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง
2. โจเซฟ
3. มิ้นท์ (195)
โจเซฟและมิ้นท์ ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาธนบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ในคดีของ สน.บุปผาราม ส่วนโสภณถูกตำรวจเข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65
20916 ม.ค. 65แชร์โพสต์จากเพจ “KTUK – คนไทยยูเค” มีเนื้อหาเชื่อมโยงรัชกาลที่ 10 กับคุกวังทวีวัฒนา
(นวพล คนยัง จากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“เอก” (นามสมมติ) (196)ถูกตำรวจเข้าตรวจค้นห้องพัก และเชิญตัวไปที่ บก.ปอท. ก่อนถูกแจ้งข้อหา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65
2101 พ.ค. 65ปราศรัยในกิจกรรมวันแรงงานสากล #แจกน้ำยาให้หมามันกิน ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลโสภณ สุรฤทธิ์ธำรงตำรวจ สน.นางเลิ้ง เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65
211พ.ย. 64 – มี.ค. 65ทวีตข้อความรวม 10 ข้อความ (พ.ต.ท.แทน ไชยแสง เป็นผู้กล่าวหา)ประชาชนในกรุงเทพฯ (197)เข้ารับทราบข้อหา ที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65
2127 ก.พ. 65กล่าวถ้อยคำพาดพิง ร.10 ขณะมีปากเสียงกับคู่กรณีที่รถเฉี่ยวชน (ทรงฤทธิ์ เอี่ยมครอง และประภพ นิติธัญกุล เป็นผู้กล่าวหา)“พลทหารเมธิน” (นามสมมติ) (198)ถูกธำรงวินัย 30 วัน ก่อนถูกออกหมายจับโดยศาลทหารกรุงเทพฯ และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.บางบัวทอง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65
213มิ.ย-ธ.ค. 64โพสต์และแชร์ข้อความในเฟซบุ๊ก 9 ข้อความ“ปริญญา” (นามสมมติ) (199)ถูกแจ้งข้อหาที่ สภ.เมืองหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65
21419 พ.ย. 64ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ในหลวงไม่ให้ใช้ ม.112
(กัญจ์บงกช เมฆาประพัฒน์สกุล เป็นผู้กล่าวหา)
ชินวัตร จันทร์กระจ่างเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65
21524 ต.ค. 64ทวีตข้อความเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
(เทพมนตรี ลิมปพะยอม เป็นผู้กล่าวหา)
ปิยบุตร แสงกนกกุล (200)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ดุสิต เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65
2164 พ.ค. 65ทำคลิปวิดีโอโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าของ Lazada
(ศรีสุวรรณ จรรยา เป็นผู้กล่าวหา)
1. กิตติคุณ ธรรมกิติราษฎร์ (มัมดิว) (201)
2. อนิวัต ประทุมถิ่น (นารา) (202)
3. ธิดาพร ชาวคูเวียง (หนูรัตน์) (203)
ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท.
217โพสต์เฟซบุ๊กประชาชนจากจังหวัดปทุมธานี (204)คดีที่ บก.ปอท. และถูกฟ้องคดีที่ศาลอาญา
21816 ก.ย. 64เผยแพร่ภาพวาด ร.10 ในอินสตาแกรม
(พ.ต.ท.แทน ไชยแสง เป็นผู้กล่าวหา)
ทอปัด อัฒอนันต์ (205)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท.
21924 ส.ค. 63ถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ ของเมืองพัทลุง และใส่ข้อความทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กเพจ “พัทลุงปลดแอก” และ “ประชาธิปไตยในด้ามขวาน” (แยกคดีเยาวชน)“เบลล์” เยาวชนอายุ 17 ปี (206)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65
2204 มี.ค. 65โพสต์ภาพและข้อความต่อกรณีคำพิพากษาของศาลคดี “ติดสติกเกอร์ กูKult” (กัญจ์บงกช เมฆาประพัฒน์สกุล เป็นผู้กล่าวหา)เวหา แสนชนชนะศึกเข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65
221มิ.ย. 65ถูกกล่าวหาเป็นผู้วาดการ์ตูนในเพจ “คนกลมคนเหลี่ยม” (ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา)ตั้ม (สงวนชื่อสกุล) (207)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65
22214 พ.ค. 65คอมเมนต์โพสต์ในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”“ปณิธาน” (นามสมมติ) (208)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.
223โพสต์ข้อความ
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (209)คดีที่ สภ.สุไหงโก-ลก และถูกฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนราธิวาส
22428 ก.ค. 65ปราศรัยในกิจกรรมเรียกร้องสิทธิการประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมือง หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ (อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)ชินวัตร จันทร์กระจ่างถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาใต้ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส. โดยเป็นคดีของ สน.ยานนาวา อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65
225ก.ค.- ส.ค. 65โพสต์ภาพถือป้ายข้อความวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการพิจารณาในคดีมาตรา 112 ที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ จำนวน 3 โพสต์
(ปิยกุล วงษ์สิงห์ เป็นผู้กล่าวหา)
มิ้นท์ นาดสินปฏิวัติถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาใต้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส. โดยเป็นคดีของ สน.ยานนาวา
226ก.ค. 65โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความมงคล ถิระโคตรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 นำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงราย อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65
227ม.ค. 64คอมเมนต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
(ศรีสุวรรณ จรรยา เป็นผู้กล่าวหา)
ประชาชนจากจังหวัดระยอง (210)คดีที่ บก.ปอท.
22814 พ.ค. 64คอมเมนต์ท้ายโพสต์ “ปวิน” ในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”“ณชา” (นามสมมติ) (211)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65
22923 ส.ค. 65ร้องเพลง “โชคดีที่มีคนไทย” และ “ใครฆ่า ร.8” ของวงไฟเย็น ระหว่างกิจกรรมขับไล่ประยุทธ์ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ หรือ “เต้ อาชีวะ” กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)
วรัณยา แซ่ง้อถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บช.ปส. โดยเป็นคดีของ สน.พญาไท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65
230ถูกกล่าวหาตาม ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ไม่ทราบเหตุที่ถูกกล่าวหา
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (212)คดีที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
231ถูกกล่าวหาตาม ม.112
ไม่ทราบเหตุที่ถูกกล่าวหา
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (213)คดีของ สภ.ห้วยใหญ่ และถูกสั่งฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทยา
232ถูกกล่าวหาตาม ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ไม่ทราบเหตุที่ถูกกล่าวหา
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (214)คดีของ สน.หนองจอก และถูกสั่งฟ้องที่ศาลอาญามีนบุรี
233ถูกกล่าวหาตาม ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ไม่ทราบเหตุที่ถูกกล่าวหา
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (215)คดีของ สภ.ประโคนชัย และถูกสั่งฟ้องที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
234ถูกกล่าวหาตาม ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ไม่ทราบเหตุที่ถูกกล่าวหา
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล (216)คดีของ สภ.ปากช่อง และถูกสั่งฟ้องที่ศาลจังหวัดสีคิ้ว
23515 ต.ค. 65ไม่ยอมนั่งลง และตะโกน “ไปไหนก็เป็นภาระ” ระหว่างการเสด็จกลับจากการเปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อติรุจ (สงวนนามสกุล) (217)ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 65 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.ลุมพินี
23628 ก.ค. 64อัพเดทภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊ก (พ.ต.อ.ธานี นาคหกวิค เป็นผู้กล่าวหา)วรพล อนันต์ศักดิ์ (218)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองชุมพร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65
237มิ.ย.- ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ภาพกราฟฟิกล้อเลียนพระมหากษัตริย์ 2 ภาพในเฟซบุ๊กประชาชนจากนครราชสีมา (219)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท.
23810 ก.ย. 65ร้องเพลง “โชคดีที่มีคนไทย” ของวงไฟเย็น ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
วรินทร์ทิพย์ วัชรวงษ์ทวี หรือ “เสี่ยวเป้า” (220)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ สน.ประชาชื่น อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66
23918 พ.ย. 65ทวีตข้อความประชาชนรายหนึ่ง (221)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท.
24017 เม.ย. 64ปราศรัยในกิจกรรมชุมนุมของ Korat Movement ที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโม
(พ.ต.ท.อุกกฤษฏ์ แพงไสง เป็นผู้กล่าวหา)
“เตอร์” มกรพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ (222)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65
241ต.ค. 63โพสต์ข้อความ
(ธรณินทร์ รักษ์ธนบดี เป็นผู้กล่าวหา)
นักศึกษาจากกรุงเทพฯ (223)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65
2426 ส.ค. 65คอมเมนต์ข้อความใต้โพสต์ภาพ ร.10 และเจ้าฟ้าทีปังกร ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี
(ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ เป็นผู้กล่าวหา)
ชาคร ไลออน (224)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 65 และนำตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.รัตนาธิเบศร์
243โพสต์ข้อความประชาชนรายหนึ่ง (225)คดีที่ สภ.เมืองร้อยเอ็ด
24423 ส.ค. 65ร้องเพลงและไลฟ์สดเพลง “โชคดีที่มีคนไทย” ของวงไฟเย็น ระหว่างกิจกรรมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่หน้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(พ.ต.ท.บุญโปรด แสงทับทิม เป็นผู้กล่าวหา)
โชคดี ร่มพฤกษ์ (226)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66
24530 ธ.ค. 64เผยแพร่หนังสือรวมบทคำปราศรัยคัดสรรคดี 112 ในระหว่างงานรับปริญญาของ ม.นเรศวร (เล่มขาว)
(พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ บุญเยี่ยม เป็นผู้กล่าวหา)
“ตี๋” (สงวนชื่อสกุล) (227)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66
24615 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุมที่ราชประสงค์
(ปารีณา ไกรคุปต์ เป็นผู้กล่าวหา)
อรรถพล บัวพัฒน์เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66
247(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)เด็กอายุ 14 ปี
(228)
หมายเรียก สน.สำราญราษฎร์
248ธ.ค. 65เขียนและตีพิมพ์หนังสือ
(อานนท์ กลิ่นแก้ว กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)
1. นักเขียน (229)
2. บรรณาธิการ (230)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน
2498 ก.พ. – 1 เม.ย. 65โพสต์เฟซบุ๊ก 8 ข้อความ
(พ.ต.ท.แทน ไชยแสง เป็นผู้กล่าวหา)
กันต์ฤทัย คล้ายอ่อน (231)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66
250(ทรงชัย เนียมหอม เป็นผู้กล่าวหา)ประชาชนในกรุงเทพฯ (232)หมายเรียก สภ.ควนขนุน
251(ทรงชัย เนียมหอม เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (233)หมายเรียก สภ.ตะโหมด
25210 ม.ค. 66คอมเมนต์ข้อความในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส-ตลาดหลวง” เกี่ยวกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ทรงชัย เนียมหอม เป็นผู้กล่าวหา)“ดลพร” (นามสมมติ) (234)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66
253ม.ค. 65โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและทวีตข้อความในทวิตเตอร์รวม 5 ข้อความ (พ.ต.ต.ครรชิต สีหะรอด เป็นผู้กล่าวหา)ประชาชนในกรุงเทพฯ (คนซ้ำ)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65
25423 ส.ค. 65เล่นกีตาร์และควบคุมเครื่องเสียงในเพลง “โชคดีที่มีคนไทย” และ “ใครฆ่า ร.8” ของวงไฟเย็น ระหว่างกิจกรรมขับไล่ประยุทธ์ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(อัครวุธ ไกรศรีสมบัติ หรือ “เต้ อาชีวะ” กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)
โชคดี ร่มพฤกษ์เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.พญาไท เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66
255ช่วงปี 2562โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 6 ข้อความชาวจังหวัดนนทบุรี (235)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ปลายบาง เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65
25628 ก.ค. 65ร่วมกิจกรรมหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ เรียกร้องสิทธิประกันตัวบุ้ง-ใบปอ และร้องเพลง “โชคดีที่มีคนไทย”
(ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา)
1. เชน ชีวอบัญชา
(236)
2. เงินตา คำแสน (237)
ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 และนำตัวดำเนินคดีที่ สน.ยานนาวา

.

หมายเหตุ

 • คดีลำดับที่ 51, 70, 73, 75, 101, 110, 111, 117, 139, 140, 144, 151, 159, 160, 162, 195, 197, 202, 215, 217, 223, 227, 230-234, 243 และ 248 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

.

X