สั่งฟ้อง ธนพัฒน์ “ม.112-เผาทรัพย์” คดีวางเพลิงรูป ร.10 หน้าเรือนจำ ก่อนศาลให้ประกัน 2 แสน พร้อมเงื่อนไข “ห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ”

2 มิ.ย. 64 ที่ ศาลอาญา รัชดาฯ พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 ได้มีคำสั่งฟ้องคดีของ ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัย 18 ปี ใน 2 ข้อหา ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์” และมาตรา 217 “วางเพลิงเผาทรัพย์” เหตุวางเพลิงเผารูปกษัตริย์รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ในช่วงเช้ามืดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ต่อมา ศาลให้ประกันตัวโดยให้วางหลักทรัพย์ 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ ศาลได้กำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำการใดๆ อันทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานต่อไปในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น.

ในคดีนี้มีจำเลยอีกหนึ่งคนที่เพิ่งถูกส่งฟ้องไปเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา คือ ไชยอมร แก้ววิบูลพันธ์ หรือ “แอมมี่” นักร้องวง The Bottom Blues ก่อนศาลให้ประกันตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยใช้หลักทรัพย์และสัญญาประกันเดิมซึ่งใช้ประกันตัวเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 รวม 200,000 บาท เช่นกัน

>>> อัยการสั่งฟ้อง แอมมี่-ไชยอมร “ม.112-เผาทรัพย์-พ.ร.บ.คอมฯ” คดีวางเพลิงรูป ร.10 หน้าเรือนจำ 

 

เปิดคำฟ้อง ชี้ เผารูป ร. 10 เป็นการกระทำไม่สมควร มิใช่การใช้สิทธิตามปกตินิยม

สำหรับการฟ้องคดีมีพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นผู้ฟ้องคดี ในฐานความผิด 2 ข้อกล่าวหา ได้แก่ มาตรา 112 และ มาตรา 217 ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

คำฟ้องโดยสรุประบุว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง ธนพัฒน์ ไชยอมร และพวก ได้ร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันก๊าดราดใส่ และจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ที่หน้าเรือนจํากลางคลองเปรม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเรือนจํากลางคลองเปรม จนไฟได้ลุกลามได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่นั้น เรือนจํากลางคลองเปรม ได้จัดทําขึ้นไว้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เป็นการเฉลิมพระเกียรติเชิดชูเกียรติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ และทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่นั้น เรือนจํากลางคลองเปรม อันเป็นหน่วยงานราชการได้จัดทําขึ้นไว้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เชิดชูเกียรติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐและทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย

การกระทําของจําเลยกับพวก เป็นการกระทําอันไม่สมควร ล่วงละเมิด เป็นการแสดงออกมาด้วยประการใดว่าจะทําให้เสียหายในทางใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภยันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ เสรีภาพหรือชื่อเสียงเกียรติคุณ อันมิใช่การใช้สิทธิ์ตามปกตินิยม นับเป็นการเป็นการแสดงอาฆาตมาดร้าย ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ทําให้พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติ ถูกดูหมิ่น หมิ่นพระเกียรติ ถูกลบหลู่ และมีเจตนาทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของปวงชนชาวไทย ไม่เคารพต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 จําเลยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา และพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนแล้วในวันเวลาหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไฟแช็คสีม่วง จํานวน 1 อัน และแกลลอนโลหะ (มีของเหลวภายใน) 1 แกลลอน ได้ในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่จําเลยกับพวก ร่วมกันใช้ในการกระทําผิดตามฟ้อง อัยการได้ขอให้ศาลสั่งริบของกลางดังกล่าวไว้ด้วย

ด้านศาลอาญา รัชดาฯ ได้รับฟ้องคดีนี้ไว้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.1271/2564 และกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. พร้อมกับไชยอมรที่ได้ถูกสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้

ต่อมา เวลา 15.30 น. ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณา โดยใช้หลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำการใดๆ อันทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล และแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

 

อ่านข่าวก่อนหน้านี้

>>> แจ้งข้อหา “ม.112-217” เยาวชนอายุ 18 ปี คดีวางเพลิงเผาทรัพย์รูป ร.10 หน้าเรือนจำ
>>> จับกุม “แอมมี่” แจ้ง ม.112-เผาทรัพย์-พ.ร.บ.คอมฯ ก่อนไม่ให้ประกันตัว กรณีเผารูป ร.10

 

 

X