หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

admin14

27/09/2564

TLHR

26/09/2564

บทความ

admin26

21/09/2564

Admin28

19/09/2564

ดูทั้งหมด ›

บทสัมภาษณ์

admin010

24/09/2564

admin27

22/09/2564

ดูทั้งหมด ›

admin24

20/09/2564

admin010

20/09/2564

นัดหมายคดีประจำเดือน

กันยายน, 2021

No Events

“การที่มาตรา 112 ขณะนี้ขยายตัวมากขึ้น กำลังสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชนที่ตกต่ำลง และมาตรา 112 ขยายตัวไป ไม่ใช่คนอายุ 20 ปีแล้ว มันยังขยายไปถึงยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย เขาคืออนาคตของประเทศชาตินะ มันไม่เป็นผลดีใดๆ ต่อประเทศชาติเลย เพราะคุณกำลังทำลายอนาคต”

สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักกิจกรรมกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

X