หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

admin010

28/11/2565

admin010

28/11/2565

admin010

27/11/2565

Admin20

29/11/2565

Admin21

29/11/2565

admin26

29/11/2565

admin010

28/11/2565

Admin20

28/11/2565

ข้อมูลสถิติ

ดูทั้งหมด ›

บทความ

Admin28

25/11/2565

ดูทั้งหมด ›

admin010

28/11/2565

admin010

28/11/2565

admin010

27/11/2565

admin62

09/11/2565

admin010

03/08/2565

Admin20

27/07/2565

“หลังจากที่ได้ประกันตัวออกมา เราพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะวางแผนชีวิตระยะยาวอะไรได้เลย เพราะด้วยกระบวนการยุติธรรมในตอนนี้ ปลายทางที่เรามองเห็น มีความน่าจะเป็นอยู่เพียงไม่กี่ทาง”

สหรัฐ เจริญสิน

 อดีตพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ วัย 29 ปี

ผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 กรณีทวิตข้อความ 3 ข้อความ

X