หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

admin26

23/05/2565

admin23

20/05/2565

admin26

24/05/2565

admin010

24/05/2565

Admin20

23/05/2565

admin26

20/05/2565

admin26

20/05/2565

บทความ

admin26

23/05/2565

ดูทั้งหมด ›

บทสัมภาษณ์

admin010

11/05/2565

Admin28

10/05/2565

ดูทั้งหมด ›

admin62

19/05/2565

admin010

15/05/2565

Admin05

12/05/2565

admin62

18/04/2565

นัดหมายคดีประจำเดือน

พฤษภาคม, 2022

No Events

“การอดอาหารเป็น ‘อาวุธชิ้นสุดท้าย’ เมื่ออาวุธและทรัพยากรอย่างอื่นในการเคลื่อนไหวถูกรัฐพรากไปทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง ‘ร่างกาย’ เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นอาวุธต่อสู้ต่อไปได้

รัฐคุมขังคุณไว้ในเรือนจำ เพื่อที่จะพยายามพรากการเคลื่อนไหวไปจากคุณ การอดอาหารจึงตีความทางการเมืองได้ว่าเป็นการยืนกรานว่า ‘ยังมีชีวิตทางการเมืองอยู่’

ผศ.ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X