หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

admin010

24/04/2567

admin03

11/04/2567

admin23

10/04/2567

นิรโทษกรรมประชาชน

TLHR

24/04/2567

admin26

24/04/2567

admin03

23/04/2567

TLHR

22/04/2567

admin02

19/04/2567

Admin21

18/04/2567

ข้อมูลสถิติ

ดูทั้งหมด ›

บทความ/บันทึกเยี่ยม

admin23

22/04/2567

admin23

15/04/2567

ดูทั้งหมด ›

บทสัมภาษณ์

ดูทั้งหมด ›

admin010

24/04/2567

admin23

10/04/2567

Admin28

08/04/2567

admin03

03/04/2567

Admin20

08/03/2567

admin010

01/02/2567

“หนูอยากเห็นผู้ใหญ่ในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยคนอื่นที่มีความกล้าหาญ กล้าลุกขึ้นมายืนหยัดในความถูกต้องในแบบของตนเอง หากไม่มี นี่ก็คงเป็นเพียงฝันกลางวันของเด็กคนนึง

“ตะวัน” ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ บันทึกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2567 ระหว่างอดอาหารขณะถูกคุมขัง

X