เรื่องเด่น

นัดหมายคดีประจำเดือน

ตุลาคม, 2020

02ต.ค.All Dayคดีคนอยากเลือกตั้งพัทยา หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.424/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.3315/2562

02ต.ค.All Dayชุมนุมหน้าสถานฑูตกัมพูชาเรียกร้องกรณีการหายตัวไปของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ คดีที่ 1 และ 2 หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

07ต.ค.(ต.ค. 7)9:00 amคดีตระเตรียมก่อการร้าย เชื่อมโยงเหตุระเบิดศาลอาญา หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ. 3060/2562

09ต.ค.10:00 amคดีอีสาน บ่ย้านเด้อ หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

15ต.ค.All Dayคดีพ.ร.บ.คอมฯ นิรนาม หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

ดูนัดหมายเพิ่มเติม
X