เลื่อนอ่านคำพิพากษา คดี 3 นักศึกษา มช. ชุมนุมสามกษัตริย์ เหตุศาลต้องส่งร่างให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจก่อน

25 เม.ย. 2567 เวลา 9.00 น. ศาลแขวงเชียงใหม่นัดฟังคำพิพากษาในคดีของธนาธร วิทยเบญจางค์, วัชรภัทร ธรรมจักร, ศิวัญชลี วิธญเสรีวัฒน์ (รามิล) สามอดีตนักศึกษา มช. ที่ถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากเหตุชุมนุมที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนเดินขบวนไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภา แยกเกียกกาย เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 หลังจากการสืบพยานต่อสู้คดีของจำเลยไปเมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 8 จำเลยทั้งสาม ทนายความ และประชาชนทั่วไปที่สนใจฟังการพิจารณาคดีเดินทางมาถึงและนั่งรออยู่บริเวณหน้าห้อง ก่อนเริ่มพิจารณาเจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งแก่จำเลยทั้งสามและทนายความว่า จำเป็นจะต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจากจะต้องส่งคำพิพากษาไปให้อธิบดีผู้พิพากษาตรวจก่อน

เวลา 9.30 น. ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนออกนั่งพิจารณา โดยได้อธิบายความจำเป็นในการต้องส่งสำนวนให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจก่อนอ่านคำพิพากษา 

ก่อนบันทึกรายงานกระบวนพิจารณาถึงเหตุในการเลื่อนวันนัดว่า จำเลยทั้งสามคนในคดีนี้เป็นจำเลยเดียวกันกับคดีชุมนุม #เชียงใหม่จะไม่ทนtoo ที่ลานประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2563 ที่โจทก์มีคำขอให้นับโทษต่อจากจำเลยทั้งสาม (คดีดังกล่าว ทั้งศาลแขวงเชียงใหม่และศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลงโทษปรับจำเลยคนละ 4,000 บาท) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ได้มีระเบียบให้ส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาดังกล่าวไปเพื่อตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาดังกล่าวก่อนอ่านให้คู่ความฟัง เมื่อคดีนี้และคดีดังกล่าวมีข้อหาความผิดที่ตามคำฟ้องเป็นข้อหาเดียวกัน จึงเห็นควรส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาคดีนี้ไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำก่อนอ่านให้คู่ความฟังด้วย

ศาลเลื่อนวันนัดฟังคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 29 พ.ค. 2567 เวลา 9.00 น.

.

สำหรับระเบียบการส่งร่างคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาตรวจนั้น พบว่ามี ระเบียบว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกา และการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ที่ให้อำนาจการตรวจสำนวนแก่อธิบดีผู้พิพากษา โดยกำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์และอธิบดีผู้พิพากษามีหน้าที่รายงานต่อประธานศาลฎีกาใน “คดีสำคัญ” เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง คดีก่อการร้าย ค้ามนุษย์ที่อยู่ในความสนใจประชาชน คดีที่มีความสำคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือบุคคลมีชื่อเสียง รวมถึงคดีที่ประธานศาลชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นคดีสำคัญที่ควรรายงาน หรือประธานศาลฎีกาสั่งให้รายงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ถูกกำหนดให้รายงานคดีต่ออธิบดีฯ ในประเภทคดีสำคัญ และคดีประเภทอื่น ๆ ที่ระเบียบกำหนดไว้ เช่น คดีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นที่สนใจของประชาชน ฯลฯ ซึ่งหมายรวมถึงคดีประเภทฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นี้ด้วย 

.

ย้อนอ่าน ประมวลการต่อสู้ก่อนพิพากษาคดี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3 นักศึกษา มช. ชุมนุมสามกษัตริย์ ก่อนเดินไปแจ้งความเจ้าหน้าที่เหตุสลายชุมนุมหน้าสภา ปี 2563 

.

X