หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

Admin21

26/05/2567

admin23

23/05/2567

นิรโทษกรรมประชาชน

Admin21

15/05/2567

admin010

21/03/2567

admin02

27/05/2567

admin26

27/05/2567

Admin21

27/05/2567

ข้อมูลสถิติ

ดูทั้งหมด ›

บทความ/บันทึกเยี่ยม

TLHR

23/05/2567

TLHR

23/05/2567

TLHR

14/05/2567

ดูทั้งหมด ›

บทสัมภาษณ์

ดูทั้งหมด ›

Admin21

26/05/2567

admin62

15/05/2567

admin010

07/05/2567

admin03

03/04/2567

Admin20

08/03/2567

admin010

01/02/2567

มันไม่ใช่ความผิดของคนที่ประกาศอดอาหาร แต่มันเป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรมที่บีบให้เขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกและนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาที่จะต่อต้านความไม่เป็นธรรม

 “บุ้ง” เนติพร ผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567
ระหว่างถูกควบคุมตัวคดีในมาตรา 112 อยู่ที่ รพ.ราชทัณฑ์
รวมระยะเวลาถูกคุมขัง 110 วัน
 

X