ความเป็นมา

English version below

.

ความเป็นมา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลา 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากในช่วงดังกล่าว คสช. มีการเรียกบุคคลไปรายงานตัว จับกุม คุมขังบุคคลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการใช้ศาลทหารกับพลเรือน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหาร
  2. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
  3. เผยแพร่ความรู้ ทั้งในเรื่องกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
    .

ขอบเขตการทำงาน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานโดยการให้คำแนะนำเบื้องต้นและช่วยเหลือคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง รวบรวมข้อมูล ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผลักดันเชิงนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและการเข้าถึงความยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ช่วยเหลือคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

.

ช่องทางการร้องเรียน

กรณีที่ประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่ 092-2793172 หรือ 096-7893173 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook (Thai) : https://www.facebook.com/lawyercenter2014

Facebook (English) : https://www.facebook.com/tlhr2014/

Twitter: https://twitter.com/TLHR2014

e-mail : [email protected]

ที่อยู่ : 66/4 ซ.ลาดพร้าว 16 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสำนักงาน : 02-513-3473

.

Thai Lawyers for Human Rights

Thai Lawyers for Human Rights was established on 24th May 2014, two days following the coup in 2014, by a group of human rights lawyers and social activists. Initially as an ad-hoc organization, TLHR aimed to provide legal and litigation assistance to individuals who had been summoned, arrested, and detained by the military as a result of the 2014 coup.
Goal of the organization is: To consolidate the rule of law

TLHR operates with 2 major models;

1) Litigation assistance: TLHR’s litigation team provides free legal and litigation assistance to vulnerable group affected by the imposition of the Martial law, NCPO orders and announcement, including other law enforcements which violate basic civil and political rights. Moreover, if possible, the team will also file strategic cases in order to expand the boundary of exercising rights, to investigate authorities’ use of power, and to hold accountability of state personnel for their actions.

2) Documentation and data collection: TLHR’s documentation team regularly documents and monitors human rights violations after the 2014 coup nationwide. Besides, the team disseminates the collected information related to human rights violation to raise public awareness in forms of news updates, articles, reports, legal opinions, or public statements. Also, it is working on the creation of the online database of human rights violation in effect of the 2014 coup.

Offenses that TLHR has received and handled in the past seven years include the royal defamation (lèse-majesté), sedition, violation of the NCPO orders and announcements, violation of the Computer Crime Act, violation of the Public Assembly Act, criminal defamation, and etc.

For enquiries, please call 092-2713172 and 096-7893173 at 24hrs

Facebook: https://www.facebook.com/tlhr2014

Twitter: https://twitter.com/TLHR2014

e-mail : [email protected]

Address : 66/4 Lat Phrao 16, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

X