ความเป็นมา

English version below

.

ความเป็นมา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลา 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากในช่วงดังกล่าว คสช. มีการเรียกบุคคลไปรายงานตัว จับกุม คุมขังบุคคลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการใช้ศาลทหารกับพลเรือน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหาร
  2. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
  3. เผยแพร่ความรู้ ทั้งในเรื่องกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
    .

ขอบเขตการทำงาน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานโดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น หากกรณีที่ประชาชนถูกเรียกตัวหรือกักตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองในการรวบรวมข้อมูล แก้ไขปัญหา และติดตามสถานการณ์ หากมีกรณีจำเป็นจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ ณ สถานที่นั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ช่วยเหลือคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

.

ช่องทางการร้องเรียน

กรณีที่ประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่ 092-2793172 หรือ 096-7893173 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook (Thai) : https://www.facebook.com/lawyercenter2014

Facebook (English) : https://www.facebook.com/tlhr2014/

Twitter: https://twitter.com/TLHR2014

e-mail : [email protected]

ที่อยู่ : 66/4 ซ.ลาดพร้าว 16 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสำนักงาน : 02-513-3473

.

Thai Lawyers for Human Rights

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) was formed by group of lawyers and social activists on May 24, 2014 two days after coup by National Council for Peace and Order (NCPO) because during that time many civilian had been summoned, detained, and arrested by military officer including trial civilian in military court.

Therefore TLHR set up to tackle that situation as their objective are;

  1. Documentation of human rights situation after coup
  2. Legal assistant to those who effect by NCPO
  3. Disseminate analysis paper on legal framework and fair trial to reform judicial system in Thailand

For enquiries, please call 092-2713172 and 096-7893173 at 24hrs

Facebook: https://www.facebook.com/tlhr2014

Twitter: https://twitter.com/TLHR2014

e-mail : [email protected]

Address : 66/4 Lat Phrao 16, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

X