หน้าแรก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

เป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ นักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2557 เมื่อ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เกี่ยวกับเรา >

admin03

18/07/2567

Admin28

15/07/2567

Admin28

12/07/2567

นิรโทษกรรมประชาชน

Admin21

18/07/2567

Admin28

17/07/2567

admin26

18/07/2567

Admin21

18/07/2567

admin03

17/07/2567

Admin28

17/07/2567

admin26

17/07/2567

ข้อมูลสถิติ

ดูทั้งหมด ›

บทความ/บันทึกเยี่ยม

admin03

18/07/2567

admin010

16/07/2567

Admin28

15/07/2567

ดูทั้งหมด ›

บทสัมภาษณ์

TLHR

02/07/2567

admin010

23/06/2567

ดูทั้งหมด ›

admin010

18/07/2567

admin010

08/07/2567

admin03

31/05/2567

admin03

03/04/2567

Admin20

08/03/2567

มันไม่ใช่ความผิดของคนที่ประกาศอดอาหาร แต่มันเป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรมที่บีบให้เขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกและนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาที่จะต่อต้านความไม่เป็นธรรม

 “บุ้ง” เนติพร ผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567
ระหว่างถูกควบคุมตัวคดีในมาตรา 112 อยู่ที่ รพ.ราชทัณฑ์
รวมระยะเวลาถูกคุมขัง 110 วัน
 

X