สรุปเรื่องผู้ต้องขังการเมือง รอบปี 2566 : 67 คนถูกขัง 9 คนลุกประท้วงศาล คดี ม.112 ทำคนเข้าเรือนจำมากสุด ขณะมี 37 คนต้องถูกข้ามปี 


320 คือ จำนวนวันที่ ‘ธิรนัย-ชัยพร’ ถูกคุมขัง ซึ่งนานที่สุดในรอบปี 2566 ที่มี 365 วัน (ยังคงถูกขัง)
67   คือ จำนวนคนทั้งหมดที่ถูกคุมขังในคดีการเมืองตลอดทั้งปี 2566 
34   คือ จำนวนคนที่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำ ด้วยคดีมาตรา 112
6     คือ จำนวนคนที่ถูกขังเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว จนต้องตัดสินใจยุติการสู้คดี
9     คือ คนที่ลุกขึ้นประท้วงทวงสิทธิประกันตัว ระหว่างถูกคุมขัง

ปี 2566 นี้อาจนับได้ว่ามีผู้ถูกคุมขังในคดีการเมืองเป็นจำนวน ‘มากที่สุด’ ในรอบหลายปี เพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีประชาชนและนักกิจกรรมทางการเมืองทยอยเข้าเรือนจำอย่างต่อเนื่องในหลายคดี อย่างน้อย 56 คน มากกว่าปี 2565 ที่มียอดคนถูกคุมขังอยู่ตลอดทั้งปีที่อย่างน้อย 46 คน 

เมื่อนับรวมกับผู้ที่ถูกคุมขังต่อเนื่องมาจากปี 2565 อย่างน้อย 19 คน จะทำให้ตลอดทั้งปี 2566 นี้มีคนถูกคุมขังในเรือนจำ อย่างน้อย 67 คน 

จากจำนวนผู้ถูกคุมขังกว่า 67 คนข้างต้น อย่างน้อย 37 คนยังไม่ถูกปล่อยตัวและทำให้พวกเขาจะต้องถูกคุมขังข้ามปีไป 2567 นับว่าเป็นจำนวนที่มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยรอยต่อปี 2564 – 2565 มีอย่างน้อย 22 คน และรอยต่อปี 2565 – 2566 มีอย่างน้อย 19 คน 

ภาพรวมการเข้า – ออกเรือนจำตลอดปี 2566 : ต่อเดือนคนถูกขังมีมากกว่าคนได้ปล่อย 5:3 ขณะ ม.112 ขึ้นแท่นเหตุทำคนถูกขังมากที่สุดกว่า 27 คน

โดยภาพรวมตลอดทั้งปี 2566 แล้วพบว่า ‘ทุกเดือน’ จะต้องมีคนถูกส่งตัวเข้าไปคุมขังในเรือนจำ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5 คน โดยเดือนมีนาคมมีคนถูกส่งเข้าเรือนจำมากที่สุดถึง 14 คน ตามมาด้วยเดือนสิงหาคม จำนวน 10 คน 

ขณะการปล่อยตัว เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 3 คนเท่านั้น โดยมีถึง 3 เดือนที่ ‘ไม่มี’ คนได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเลย ได้แก่ มกราคม, สิงหาคม และกันยายน ช่วงเดือนอื่น ๆ ที่เหลือก็มีผู้ได้รับการปล่อยตัวน้อยมาก ประมาณ 1-3 เท่านั้น และมีเพียง 3 เดือนที่มีจำนวนผู้ได้รับอิสรภาพสูงกว่าช่วงเดือนอื่น ๆ คือ กุมภาพันธ์ รวม 15 คน, มีนาคม รวม 9 คน และพฤศจิกายน รวม 5 คน

TOP 3 คดีความที่ทำให้คนถูกขังมากที่สุด *

อันดับที่ 1 คดีในข้อหาตามมาตรา 112 อย่างน้อย 27 คน ในจำนวน 29 ครั้ง
อันดับที่ 2 คดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด อย่างน้อย 17 คน ในจำนวน 19 ครั้ง
อันดับที่ 3 คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงออกอื่น ๆ อย่างน้อย 9 ครั้ง 

TOP 3 สาเหตุที่ทำให้คนถูกคุมขังมากที่สุด *

อันดับที่ 1 : ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก รวม 33 ครั้ง

อันดับที่ 2 : ถูกฝากขังชั้นสอบสวน รวม 7 ครั้ง

อันดับที่ 3 : ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก รวม 6 ครั้ง

สาเหตุอื่น ๆ ที่เหลือ 12 ครั้ง ได้แก่ อัยการยื่นฟ้องคดี, ถูกสั่งถอนประกัน , ถอนประกันตัวเอง, ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก และเป็นมาตรการพิเศษของศาลเยาวชนฯ  

TOP 3 เหตุผลที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว 

อันดับที่ 1 ได้รับการประกันตัว อย่างน้อย 36 คน

อันดับที่ 2 ถูกขังจนครบโทษ อย่างน้อย 3 คน 

อันดับที่ 3 อัยการไม่ฟ้องในผัดฝากขัง อย่างน้อย 1 คน 

*หมายเหตุ ไม่นับรวมคดีของคนที่ถูกคุมขังต่อเนื่องมาจากปี 2565 จำนวน 19 คน

ผู้ต้องขังระหว่างสู้คดี : ‘ถิรนัย-ชัยพร’ ถูกขังนานไร้สิทธิประกันกว่า 320 วันทุบสถิติปี 64-65 พบที่ผ่านมาถูกขังเฉลี่ย 3 เดือนก่อนได้ประกันตัว

การถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีในปี 2566 นั้น มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะศาลอนุญาตให้ฝากขังระหว่างชั้นสอบสวน, ไม่ได้รับประกันตัวภายหลังอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล, ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีพิพากษาจำคุก โดยไม่รอลงอาญา และต่อมาไม่ได้ประกันตัว รวมไปถึงการยื่นถอนประกันตัวเองในคดีเดิมที่เคยได้ประกันตัว เพื่อเป็นการแสดงออกทางการเมือง 

ผู้ต้องขังระหว่างต่อสู้คดีที่ต้องเข้าเรือนจำและไม่ได้ประกันตัวในครั้งแรก ทำให้ต่อมาหลายคนถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานนั้น พบว่ากรณีเช่นนี้พวกเขาต้องถูกคุมขังเฉลี่ย 94 วัน หรือประมาณ 3 เดือน ศาลจึงจะให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว 

นี่ยังไม่นับรวมผู้ต้องขังระหว่างสู้คดีที่กำลังถูกคุมขังเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว โดยจนถึงปัจจุบัน (31 ธ.ค. 2566) มีอย่างน้อย 24 รายกำลังอยู่ในเรือนจำ 

สำหรับผู้ที่ถูกคุมขังนานที่สุดในรอบปี 2566 โดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนั้น คือ “ถิรนัยชัยพร” สองผู้ต้องขังในคดีที่ถูกฟ้องว่าครอบครองวัตถุระเบิด (ระเบิดปิงปอง) ถูกคุมขังเป็นเวลา 320 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2566 หรืออาจพูดได้ว่าในปี 2566 นั้นพวกเขาได้มีอิสรภาพอยู่ด้านนอกเรือนจำเพียง 1 เดือนครึ่งเท่านั้น 

การถูกคุมขังที่ยาวนานของทั้งสองคน นับได้ว่าทำลายสถิติการถูกคุมขังที่ยาวนานที่สุดโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวของ 2 ปีก่อนหน้า คือ “อานนท์ นำภา” ที่เคยถูกขังในระลอกปี 2564 นาน 202 วัน ก่อนได้ประกันตัว และคทาธร ในระลอกปี 2565 ที่เคยถูกขังนาน 300 กว่าวัน ก่อนคดีถึงที่สุด

รองจากถิรนัยและชัยพร ในปีนี้คนที่ถูกขังนานที่สุดลำดับที่ 2 และ 3 เป็นของ “มาร์ค” ชนะดล ในคดีที่มีข้อหาเดียวกัน ถูกคุมขังด้วยระยะเวลา 292 วัน ตั้งแต่ถูกอัยการสั่งฟ้องคดีในวันที่ 15 มี.ค. 2566 กระทั่งปัจจุบันศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีของเขาระหว่างที่ถูกคุมขังแล้ว รวมถึง “วุฒิ” ถูกคุมขังในคดี ม.112 นาน 280 วัน

ผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด : จาก 3 คนในปี 64 เพิ่มเป็น 13 คนในปี 66 เกือบครึ่งเคยถูกขังระหว่างสู้คดีนานจนถอดใจ สุดท้ายเลือกให้ถึงคดีถึงที่สุด 

ผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ถูกคุมขังในคดีถึงที่สุดแล้วดูว่าเหมือนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจำนวนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว ทำให้พวกเขาตัดสินใจยุติการสู้คดีและรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลต่อไปในฐานะผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด

เมื่อปี 2564 มีผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ โย่ง ป้าอัญชัญ และศุภากร

เมื่อปี 2565 มีผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดเพิ่มขึ้นอีก อย่างน้อย 5 คน ได้แก่ พลทหารเมธิน, “มะ” ณัฐชนน, ปริทัศน์, วรรณภา และกฤษณะ ส่งผลให้ยอดสะสมอยู่ที่ อย่างน้อย 8 คน

ในปี 2566 มีผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดเพิ่มขึ้นอีก อย่างน้อย 8 คน แต่มีผู้ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากถูกขังจนครบโทษแล้ว 3 คน ในช่วงปีนี้จึงมียอดสะสมอยู่ที่ อย่างน้อย 13 คน

สำหรับผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด จำนวน 8 คนที่ถูกคุมขังภายในปีนี้นั้น เป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ เอกชัย หงส์กังวาน และ กิจจา 

ส่วนอีก 6 คนที่เหลือ เดิมทีนั้นถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดี ไม่ว่าจะภายหลังถูกอัยการสั่งฟ้อง รวมถึงคำพิพากษาจำคุกของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่เมื่อถูกคุมขัง ‘โดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว’ เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับอัยการโจทก์ไม่ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาอีก ทำให้พวกเขาทั้ง 6 คนตัดสินใจยุติการต่อสู้คดีและยินยอมรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาในฐานะ ‘ผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด’ หรือ ‘นักโทษเด็ดขาด’

ผู้ต้องขังที่ตัดสินใจยุติการสู้คดีจำนวนหนึ่งสะท้อนให้ฟังว่า การเลือกวิธีให้คดีถึงที่สุดนั้น อย่างนั้นก็ยังเห็นจุดสิ้นสุดของการถูกดำเนินคดีว่าจะต้องรับโทษที่แน่ชัดกี่ปี กี่เดือน กี่วันกันแน่ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีเพื่อรอคอยสิทธิประกันตัวโดยไม่มีวันรู้ได้เลยว่าจะได้ออกไปจากเรือนจำเมื่อใด และการที่คดีถึงที่สุด ยังได้รับโอกาสในการพักโทษ หรือคำนวณวันลดหย่อนโทษอีกด้วย

สำหรับปีหน้า 2567 นักโทษเด็ดขาดในคดีการเมืองที่ปัจจุบันมีอยู่อย่างน้อย 13 คนนั้น ปีหน้า ปี 2567 จะมีผู้ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากถูกคุมขังจนครบโทษตามคำพิพากษาของศาล อย่างน้อย 5 ราย ได้แก่ เอกชัย, ปริทัศน์, โย่ง, สุวิทย์ และเมธิน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด อย่างน้อย 5 คน ซึ่งจะต้องเข้ากระบวนการเพื่อรับการพิจารณาให้ได้พักโทษต่อไป คาดว่าจะทราบความคืบหน้าภายในต้นปี 2567 

ผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดในคดีการเมือง
ลำดับรายชื่ออายุวันที่ถูกคุมขังระยะเวลาที่ถูกคุมขัง(วัน)กำหนดปล่อยตัว
1โย่ง511 ธ.ค. 2563112615 มิ.ย. 2567
2อัญชัญ ปรีเลิศ6719 ม.ค. 2564107724 ก.ย. 2574
3พลทหารเมธิน2319 มี.ค. 2565653ต.ค. 2567
4มะ ณัฐชนน 269 ส.ค. 2565510ปี 2568
5ปริทัศน์3312 ต.ค. 2565446เม.ย. 2567
6วรรณภา 3530 พ.ย. 2565397ปี 2568
7กฤษณะ3730 พ.ย. 2565397ปี 2568
8ทัตพงศ์ เขียวขาว261 มี.ค. 2566306ปี 2568
9อาร์ต สุวิทย์ 3224 เม.ย. 2566252มิ.ย. 2567
10เอกชัย หงส์กังวาน486 ก.ค. 25661794 ก.พ. 2567
11วัฒน์3017 ก.ค. 2566168ปี 2568
12สุดใจ 5312 ต.ค. 256681ปี 2568
13กิจจา1 พ.ย. 256661ปี 2568

การประท้วงในเรือนจำทวงสิทธิประกันตัว : รวม 3 ระลอก 10 ครั้ง โดยผู้ต้องขัง 9 คน 2 ระลอกในครึ่งปีหลังไร้การตอบรับข้อเรียกร้อง ทำ ‘วารุณี-เวหา-ภูมิ’ ยังถูกขัง

การประท้วงในเรือนจำ ปี 2566
ลำดับระลอกรายชื่อผู้ประท้วงวิธีที่ใช้วันที่เริ่มต้นวันที่ยุติรวม
11ตะวัน – ทานตะวัน(คดี ม.112)อดอาหาร18 ม.ค. 256611 มี.ค. 256652*
21แบม – อรวรรณ(คดี ม.112)อดอาหาร18 ม.ค. 256611 มี.ค. 256652*
31แท็ค – สิทธิโชค(คดี ม.112)อดอาหาร17 ม.ค. 256610 ก.พ. 2566 24
ฝืนตื่น8 ก.พ. 256610 ก.พ. 25663
41เก็ท – โสภณ(คดี ม.112)ฝื่นตื่น7 ก.พ. 256620 ก.พ. 2566 14
51ต้อม – จตุพลฝื่นตื่น7 ก.พ. 256610 ก.พ. 25664
61แบงค์ – ณัฐพลฝื่นตื่น7 ก.พ. 256610 ก.พ. 25664
72น้ำ – วารุณี(คดี ม.112)อดอาหาร21 ส.ค. 25666 ต.ค. 256646
82เวหา(คดี ม.112)อดอาหาร23 ส.ค. 256610 ต.ค. 2566 49
93ภูมิ หัวลำโพง(คดี ม.112)อดอาหาร15 พ.ย. 256620 พ.ย. 25666

* การประท้วงครึ่งหลังตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566 ไปจนกระทั่งยุติการประท้วงในวันที่ 11 มี.ค. 2566 เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ต้องขังแล้ว เนื่องจากได้รับการปล่อยตัวแล้ว

ในปี 2566 มีการประท้วงทุกประเภท เกิดขึ้นอย่างน้อย 10 ครั้ง โดยผู้ประท้วง 9 คน 

ปีนี้ยังคงมีการประท้วงอย่าง ‘การอดอาหาร’ เกิดขึ้นอยู่ในจำนวนที่ไล่เลี่ยกับ 2 ปีก่อนหน้า ในจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้ง แต่เหมือนว่าจะมีความเข้มข้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เพราะมีการริเริ่มใช้วิธีอดทั้งอาหารและน้ำ หรือ (Dry Hunger Strike) ซึ่งแทบจะไม่พบเลยในประเทศไทย เนื่องจากมีความอันตรายและใช้เวลาเข้าใกล้จุดวิกฤติของร่างกายสั้นมาก

ทั้งยังมีการประท้วงด้วยวิธี ‘ฝืนตื่น’ หรือการบังคับไม่ให้ตัวเองนอนหลับตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีแปลกใหม่ที่สังคมไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่สร้างผลอันตรายต่อผู้ประท้วงได้รุนแรงแทบไม่ต่างกับการอดอาหารและน้ำ โดยมีผู้ใช้วิธีฝืนตื่นประท้วง อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยผู้ประท้วง 4 คน 

เมื่อทบทวนดูไทม์ไลน์ของปี 2566 นี้ จะเห็นว่าการประท้วงระลอกใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี ซึ่งมากถึง 6 ครั้ง ระลอกต่อมาเกิดขึ้นช่วงกลางปี ในเดือนสิงหาคม จำนวน 2 ครั้ง และปิดจบด้วยระลอกที่ 3 ในช่วงปลายปี อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 

โดยระหว่างการประท้วงระลอกที่ 1 ของผู้ต้องขังในเรือนจำในช่วงต้นปี 2566 เกิดขึ้นไล่เลี่ยพร้อมกันกว่า 6 คน ไปจนกระทั่งการประท้วงสุดท้ายยุติลงนั้น ปรากฏว่ามีผู้ต้องขัง ‘ระหว่างสู้คดี’ ในขณะนั้นได้รับปล่อยตัวมากถึง 15 คน จากทั้งหมด 18 คน ทว่าการประท้วงระลอกที่ 2 และ 3 แทบจะไม่พบว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาได้รับการตอบรับเลย ซึ่งปัจจุบันผู้ประท้วงยังคงถูกคุมขังอยู่ 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Recap สถานการณ์ผู้ต้องขังคดีการเมืองในรอบปี 2565: 47 คนถูกขัง 11 คนประท้วงด้วยชีวิต 4 คนถูกขังยาวนานทุบสถิติ ด้านนักโทษเด็ดขาดเพิ่มขึ้นถึง 4 ราย 

รายชื่อผู้ต้องขังทางการเมือง 2566

X