จับตาคดีสำคัญ ด้านสิทธิเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุม เดือน มิ.ย. 65

คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ ข้อหามาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา

วันนัดสถานะคดีสถานที่รายละเอียดคดีผู้ต้องหา/จำเลยและข้อหา
7-10 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.287/2564
เหตุชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร
ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม, ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, อานนท์ นำภา, พริษฐ ชิวารักษ์, ภาณุพงศ์ จาดนอก, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, สมยศ พฤกษาเกษมสุข, ธนชัย เอื้อฤาชา, ณัฐชนน ไพโรจน์, ภัทรพงศ์ น้อยผาง, สุวรรณา ตาลเหล็ก, ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา, อนุรักษ์ เจนตวนิชย์, ธานี สะสม, ชินวัตร จันทร์กระจ่าง และณัชพัท อัคฮาด

ข้อหาหลัก: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112), ยุยงปลุกปั่น (มาตรา 116)
14-17 และ 21-24 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานหลักฐานศาลอาญากรุงเทพใต้คดีอาญาหมายเลขดำ อ.1265/2564
คดี 112 จตุพร – สายน้ำ (เยาวชน) ม็อบแฟชั่นโชว์ 29ตุลา
จตุพร แซ่อึง

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
20 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.ตรวจพยานหลักฐานศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.753/2565
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความ
อานนท์ นำภา

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112) และ พ.ร.บ.คอมฯ
27 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ตรวจพยานหลักฐานศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.959/2565
โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์
ชลธิชา แจ้งเร็ว

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14
27 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ตรวจพยานหลักฐานศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.266/2565
โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์ 
ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14
28 – 30 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลจังหวัดลำปางคดีอาญาหมายเลขดำ อ.632/2564
ปลดพระบรมฉายาลักษณ์
บัณฑิตจาก มธ.ลำปาง

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112) และทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ (มาตรา 360)
30 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.3032/2562
โพสต์บทกลอนและข้อความจำนวน 3 ข้อความในปี พ.ศ. 2552, 2556 และ 2557
สิรภพ (สงวนนามสกุล)

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112) และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14
30 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลจังหวัดธัญบุรีคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1020/2564
พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้า มธ. รังสิต รวม 6 จุด
สิริชัย นาถึง

ข้อหา: หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (มาตรา 112)

.

คดีข้อหาอื่นๆ จากการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม

วันนัดสถานะคดีสถานที่รายละเอียดคดีผู้ต้องหา/จำเลยและข้อหา
1-2 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลอาญากรุงเทพใต้คดีอาญาหมายเลขดำ อ.130/2564
คดีโพสต์มีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากพื้นที่ที่ทำการของบริษัท บุญรอดฯ
สรญา ธนพุทธิสิริ

ข้อหา:  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 
1 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ฟังคำพิพากษาศาลแขวงดุสิตคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1759/2563
#21ตุลาไปอนุสาวรีย์ชัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 
วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

ข้อหา: ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ร้ายแรง)
1, 2, 23, 24, 29 และ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลแขวงดุสิตคดีอาญาหมายเลขดำ อ.427/2564
คดี “หมู่บ้านทะลุฟ้า” จับช่วงเย็น 32 คน วันที่ 28 มี.ค. 2564
ประชาชน 32 คน

ข้อหา: ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ, พ.ร.บ.จราจรฯ, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ 
2 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ ลศ.7/2564
ชุมนุมและปราศรัยบันไดหน้าศาลอาญา ระหว่างการรอประกันตัวแกนนำราษฎร 7 คน
ชินวัตร จันทร์กระจ่าง

ข้อหา: ละเมิดอำนาจศาล
2 และ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานสภาทนายความคดีอาญาหมายเลขดำ อ.257/2563
สอบมรรยาททนายความของอานนท์ นำภา เหตุจากการปราศรัยเสนอข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 
อานนท์ นำภา
7 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.ฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดลำพูนคดีอาญาหมายเลขดำ อ.975/2563
คดีชุมนุม #คนลําพูนก็จะไม่ทนโว้ย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563
ธนวัฒน์ วงค์ไชย และธนาธร วิทยเบญจางค์

ข้อหา: ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
7-9 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลแขวงอุบลราชธานีคดีอาญาหมายเลขดำ อ.7082/2564
คดีโปรยอาหารสุนัขใส่แนวเจ้าหน้าที่ คฝ. ระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางลงพื้นที่อุบลราชธานี
เค้ก และอัญธิกา

ข้อหา: ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และ พ.ร.บ.ความสะอาด
13-14 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลแขวงดุสิตคดีอาญาหมายเลขดำ อ.537/2564
คดีแต่งกายเลียนแบบภิกษุคดีที่ 3
สมณะดาวดิน หรือนายดาวดิน ชาวหินฟ้า อดีตนักบวชสันติอโศก

ข้อหา: แต่งกายเลียนแบบภิกษุ (มาตรา 208)
15-16 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานโจทก์ศาลแขวงดุสิตคดีอาญาหมายเลขดำ อ.610/2564
ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2563 หรือ #ม็อบ18ตุลาไปอนุสาวรีย์ชัย 
สมบัติ ทองย้อย

ข้อหา: ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ร้ายแรง)
15, 20 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลแขวงขอนแก่นคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1676/2563
คดีชุมนุม #อีสานบ่ย่านเด้อ ที่สวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 
“ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, ธนภณ เดิมทำรัมย์, “หมอลำแบงก์” ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม, วริชวิทย์ เทศศรีเมือง และ และพริษฐ์ ชิวารักษ์

ข้อหา: ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ  และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ
16-17, 22-24, 29-30 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น.สืบพยานศาลแขวงปทุมวันคดีอาญาหมายเลขดำ อ.37/2564
คดีทำกิจกรรมรำลึก 10 ปี การลอบสังหารเสธฯ แดง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 ที่บริเวณสวนลุมพินี
ประชาชนรวม 8 ราย

ข้อหา: ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
24 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.ฟังคำพิพากษาศาลอาญารัชดาฯคดีอาญาหมายเลขดำ อ.3325/2564
เหตุต้องสงสัยว่าเป็นผู้แฮกเข้าไปเปลี่ยนหน้าเว็บของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564
วชิระ (สงวนนามสกุล)

ข้อหา: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

.

X