ยกทุกคำร้อง! ศาลไม่ให้ประกัน 4 แกนนำ “อานนท์-เพนกวิน-ไผ่-ไมค์” ระบุไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

26 ต.ค. 64 ที่ ศาลอาญา รัชดาฯ ทนายความเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว 4 นักกิจกรรม ได้แก่ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 3 ในคดีมาตรา 112 คดี MobFest และคดี 112 จากการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร, “ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 3 ในคดีมาตรา 112 จากการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และคดีสาดสีหน้าสน.ทุ่งสองห้อง ทั้งยังยื่นในคดีชุมนุม #คณะราษฎรอีสาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วย, “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 3 ในคดีมาตรา 112 สืบเนื่องจากการโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์ในกิจกรรม “ราษฎรสาส์น” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และ อานนท์ นำภา ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 4 ในคดีมาตรา 112 ชุมนุมแฮรี่พอตเตอร์ 1 และ #ม็อบ14ตุลา ปี 2563

การยื่นคำร้องในครั้งนี้ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และธีรัจชัย พันธุมาศ สองสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) คณะก้าวไกล ได้ใช้ตำแหน่ง ส.ส. มาเป็นหลักประกัน

เวลา 15.10 น. หลังทนายยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องทุกฉบับ โดยให้เหตุผลแตกต่างกัน ดังนี้ 

พริษฐ์ ยกคำร้อง 2 คดี โดยศาลระบุว่า ในคดี MobFest ศาลเคยมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีเหตุผลชัดแจ้งตามคำสั่งศาลฉบับลงวันที่ 16 ก.ย. 64 กรณีไม่มีเหตุใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ส่วนคดีชุมนุม 19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ยกคำร้องเช่นกัน โดยศาลระบุว่า ได้ให้เหตุผลชัดแจ้งตามคำส่งศาลลงวันที่ 9 ส.ค. 64 ไว้แล้ว

จตุภัทร์ ถูกยกคำร้องทั้ง 3 คดี โดยคดี สาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้ว กรณีไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม, คดี 19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ศาลระบุว่า ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีเหตุผลชัดแจ้งตามคำสั่งลงวันที่ 11 ส.ค. 64 แล้ว และคดีชุมนุมคณะราษฎรอีสาน ศาลก็เห็นว่ากรณียังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ภาณุพงศ์ ถูกยกคำร้อง 2 คดี โดยคดี ราษฎรสาส์น ศาลระบุ เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบุผลไว้ชั้นแจ้งแล้ว และคดีชุมนุมสาดสี-ปาไข่ หน้าม.พัน 4 รอ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 ซึ่งภาณุพงศ์เพิ่งถูกสั่งฟ้องเข้ามา  ศาลระบุว่าศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวระหว่างพิจารณาในคดีข้างต้น กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นในลักษณะเดียวกันกับคดีนี้ซ้ำขึ้นอีก จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา ยกคำร้อง

อานนท์ ถูกยกคำร้องทั้งในคดี #ม็อบ14ตุลา และคดีชุมนุมแฮร์รี่ พอตเตอร์ 1 เช่นกัน โดยศาลระบุว่า พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลย

คำสั่งทั้งหมดลงนามโดยนายพลีส เทอดไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดียาเสพติด

จากคำสั่งดังกล่าวทำให้ทั้งสี่จะยังคงถูกคุมขังในเรือนจำต่อไป โดยพริษฐ์และจตุภัทร์ถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 79 วัน  ส่วนอานนท์ ถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 77 วัน และภาณุพงศ์ถูกคุมขังมาแล้ว 33 วัน

X