ศาลให้ประกัน “ตี้ พะเยา” คดี ม.112 หลังถูกขัง 11 วัน พร้อมเงื่อนไขห้ามทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์

7 พฤษภาคม 2564 – ที่ศาลอาญาธนบุรี ทนายความเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “ตี้” วรรณวลี ธรรมสัตยา หรือ “ตี้ พะเยา” ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากกรณีขึ้นปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 

ต่อมา ศาลมีคำสั่งให้เบิกตัววรรณวลีมาไต่สวนเรื่องการประกันตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ก่อนจะให้ประกันตัว โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์อีก ห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวาย ห้ามออกนอกราชอาณาจักร และต้องมาตามนัดศาล

ทั้งนี้ เงื่อนไขของศาลครั้งนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขของ “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ศาลอาญาให้ประกันตัวในคดีมาตรา 112 กรณีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร เมื่อวานนี้ โดยกำหนดให้จำเลย “ห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวาย” ด้วย ในขณะที่เงื่อนไขของ “ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, “หมอลำแบงค์” ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และ สมยศ พฤกษาเกษมสุข กำหนดไม่ให้ “ทำกิจกรรมที่จะกระทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และให้มาศาลตามนัด”

>> ศาลอาญาให้ประกันตัว “รุ้ง” โดยมีเงื่อนไขห้ามกระทำเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์

สำหรับการยื่นประกันตัวครั้งนี้ ทนายได้ยื่นคำร้องโดยสรุปในประเด็นที่ว่า

1. ปัจจุบันจำเลยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีภาระทางการเรียนและสอบที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้จบภาคการศึกษา โดยหากจําเลยถูกขังระหว่างพิจารณาคดีย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการเรียนของจําเลยอย่างร้ายแรง

2. จําเลยให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในชั้นสอบสวน ตลอดจนในชั้นอัยการ โดยได้เดินทางมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตามนัดทุกนัดที่ได้รับหมายเรียก ทําให้ไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนีมาตั้งแต่ต้น สําหรับคดีนี้จําเลยได้ให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน และประสงค์จะใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของจําเลยเพื่อต่อสู้คดีต่อไปอย่างเต็มที่

3. จําเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ปัจจุบันจําเลยมีอายุ 20 ปี เป็นเพียงนักศึกษา จึงไม่ได้มีอิทธิพลหรือความสามารถที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ ประกอบกับพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล ต่างๆ ก็อยู่ในความครอบครองของโจทก์ทั้งหมดแล้ว

4. จําเลยไม่มีพฤติการณ์ที่จะไปก่อเหตุอันตรายอื่นๆ ใด อีกทั้ง จําเลยไม่เคยถูกดําเนินคดีใดๆ มาก่อน ประกอบกับวางหลักประกันที่น่าเชื่อถือโดยการวางเงินสดในจํานวนตามที่กําหนดไว้ในเกณฑ์ของศาลทุกประการ ดังนั้น การปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยนั้นจึงจะไม่เป็นอุปสรรคและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพิจารณาคดีของศาลแต่อย่างใด โดยในทางกลับกัน หากจําเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวครั้งนี้ ย่อมทําให้จําเลยไม่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

5. เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่คุมขังหรือเรือนจํา การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี ตามคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 ข้อ 7 กําหนดว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มความแออัดในเรือนจําอันอาจนําไปสู่การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งไม่เคยถูกคมขังมาก่อน หรือจําเลยที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากอน ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกําหนดเงื่อนไขก็ได้

6. จําเลยขอเรียนว่า แม้ว่าโจทก์จะคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้ โดยอ้างเหตุ เรื่องการที่จําเลยจะถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกสูงถึง 15 ปีและการที่จําเลยอยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในข้อหาเดียวกันในคดีอื่นๆ แต่เหตุดังกล่าวก็มิได้เป็นบทสันนิษฐานของกฎหมายให้ถือว่าจําเลยจะต้องหลบหนีแต่อย่างใด

คดีนี้โจทก์เพียงยื่นฟ้องจําเลยต่อศาล ยังไม่ได้สืบพยานเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของจําเลย หากขังจําเลยไว้ระหว่างพิจารณา จําเลยย่อมได้รับความเดือดร้อน จึงขอศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

 

ให้ประกัน แต่มีเงื่อนไข “ห้ามกระทำความเสื่อมเสียต่อสถาบัน-ชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย”

ที่ศาลอาญาธนบุรี เวลา 13.00 น. หลังทนายยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเช้านี้ เจ้าหน้าที่ศาลได้เรียกให้ทนายความมาฟังคำสั่งศาลโดยด่วนก่อนเวลา 14.00 น. ด้านเรือนจำแจ้งว่า วรรณวลีถูกเบิกตัวมาไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

เวลา 14.28 น. ศาลไต่สวนเสร็จสิ้น วรรณวลีได้แถลงรับเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับจำเลยคดีมาตรา 112 จากการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และได้ชี้แจงว่า ตนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ อัยการโจทก์ยังไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวอีกด้วย

ต่อมาเวลา 16.05 น. ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัว ด้วยหลักประกันเงินสดจำนวน 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ โดยกำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ ห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวาย ห้ามออกนอกราชอาณาจักร และต้องมาศาลทุกนัด

จากคำสั่งดังกล่าว ทำให้วรรณวลีจะได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงธนบุรี หลังถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 วัน และได้ยื่นขอประกันตัวรวมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยยื่นครั้งแรกในวันที่อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 27 เมษายน 2564 และครั้งล่าสุดในวันนี้ 

อนึ่ง ในกรณีจากการชุมนุมวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ยังมีผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา 112 อีก 2 รายคือ ชูเกียรติ แสงวงศ์ หรือ “จัสติน” ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในอีกคดีมาตรา 112 อีกคดีหนึ่งระหว่างสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 และขณะถูกขังในเรือนจำ ชูเกียรติกยังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และถูกนำตัวไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 จนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้วที่เขาต้องรักษาตัวในเรือนจำ และเป็นเวลา 46 วันแล้วที่เขาต้องสูญเสียอิสรภาพ

ส่วนอีกราย คือ “ธนกร” นักกิจกรรมเยาวชนวัย 17 ปี ซึ่งถูกดำเนินคดีแยกเป็นอีกคดีหนึ่ง เนื่องจากอยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว คดีนี้พนักงานอัยการศาลเยาวชนฯ ได้นัดฟังคำสั่งคดีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

จัสติน-ตี้ พะเยา-เยาวชน 17 ปี รับทราบข้อหา ม.112 ปราศรัยวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ที่วงเวียนใหญ่

เปิดคำฟ้องคดี ม.112 #ม็อบ6ธันวา “ตี้ พะเยา” ก่อนศาลไม่ให้ประกันตัว อ้างเกรงจะหลบหนี

สถิติภาพรวมการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำราษฎรและผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง ที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ในปี 2564

 

X