ศาลยังคงไม่ให้ประกัน “จิตรกร-ทวี” แม้ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งศาลทุกประการ

2 มี.ค. 2565 ที่ศาลอาญา รัชดาฯ เวลาประมาณ 9.00 น. ทนายความเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว จิตรกร (สงวนนามสกุล) ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ระหว่าง #ม็อบ6ตุลา64 และทวี เที่ยงวิเศษ หรือ ‘อาทิตย์ ทะลุฟ้า’ ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและหลบหนีการจับกุม หลังกรณี #ม็อบ3กันยา64 และ คดีสาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง 3 ส.ค. 2564

ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกคำร้องของทั้งสองคน ระบุว่า “เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ยกคำร้อง”

คำร้อง จิตรกร ระบุ เชื่อมั่นศาลจะอำนวยความยุติธรรม – คำสั่งเดิมเป็นการคาดการณ์

ในการยื่นประกันครั้งนี้ ทนายความได้ขอวางเงินประกัน 100,000 บาท พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า คดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง และประสงค์จะสู้คดีให้ถึงที่สุด เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นว่าศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้จำเลยได้

ถึงแม้จำเลยจะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับคดีนี้ แต่ทุกคดีเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง การใช้เสรีภาพในการชุมนุม เรียกร้องให้สังคมพัฒนาดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งที่ผ่านมาจำเลยเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลตามนัดทุกครั้ง จำเลยเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ในว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวยการยุติธรรมความบริสุทธิ์ของจำเลย จึงไม่มีเหตุให้ไปก่อเหตุภยันตรายหรือหลบหนีในประเด็นที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเพราะเกรงว่า จำเลยจะไปก่อนเหตุอันตรายนั้น เป็นการคาดการณ์ในอนาคต อีกทั้งจำเลยถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลานาวนานทำให้ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างยื่ง และทำให้ไม่มีโอกาสได้ปรึกษากับทนายความโดยส่วนตัวซึ่งเป็นการเสียสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่

คำร้อง ทวี ระบุ ภาระบ้านที่ต้องช่วยแบ่งเบา – อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยคนอื่นในคดีเดียวกัน

ทนายความได้ขอวางเงินประกัน 100,000 บาท พร้อมขอติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) พร้อมให้เหตุผลว่า จำเลยมีภารกิจต้องดูแลครอบครัว พี่ชายของจำเลยป่วยหนักเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน มีค่ารักษาและยาที่จำเป็นต้องจ่าย ถ้าจำเลยได้รับการปล่อยตัวจะสามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างมาก 

อีกทั้งในคดีสาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง 3 ส.ค. 2564 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยคนอื่นๆ ในคดีดังกล่าวแล้ว ซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของศาล จึงขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหมือนจำเลยคนอื่นๆ เหมือนกัน 

ในคำร้องของทั้งสองคนระบุว่า หากศาลเห็นว่าควรกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของจำเลย จำเลยยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลทุกประการโดยจะให้คำสัญญาว่า จะไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง จะปฏิบัติตนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจะไม่หลบหนี พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หรือหากศาลจะตั้งผู้กำกับดูแล จำเลยก็พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัด 

คำร้องประกันได้อ้างอิงถึงหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคีและกฎหมายอาญาของไทยว่า จำเลยยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ศาลยังไม่มีคำตัดสินว่ามีความผิด ย่อมต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ อีกทั้งจำเลยยังไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะเข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  

และยังได้แสดงเหตุผลสำคัญว่า ในขณะนี้เอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดยังไม่ยุติ และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำเป็นจำนวนมาก หากจําเลยยังถูกคุมขังในเรือนจำอีกต่อไป จะทําให้จําเลยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด เนื่องจากสภาพแออัดของเรือนจำ

ต่อมา ในเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันเดียวกัน ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของทั้งสองคน โดยระบุว่า “เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ยกคำร้อง” สำหรับคำสั่งของจิตรกร เป็นการลงคำสั่งโดย นายอรรถการ ฟูเจริญ 

จิตรกร ถูกฟ้องในข้อหาว่า มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เหตุ #ม็อบ6ตุลา ที่ดินแดง โดยถูกจับกุมตั้งแต่วันที่  6 ต.ค. 2564 ก่อนศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 และตำรวจขอฝากขังต่อมาเรื่อยๆ โดยที่จิตรกรยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 อัยการได้สั่งฟ้องในคดีดังกล่าวต่อศาลอาญา และจิตรกรยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเดิม ปัจจุบัน (2 มี.ค. 2565) จิตรกรถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีมาแล้ว 147 วัน 

สำหรับทวี ถูกฟ้องว่าทำร้ายเจ้าพนักงาน และหลบหนีการจับกุม เหตุ #ม็อบ3กันยา64 ซึ่งถูกจับกุมตั้งแต่ 15 ก.ย. 2564 และ คดีสาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง 3 ส.ค. 2564 ซึ่งถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีตั้งแต่อัยการส่งฟ้องต่อศาล วันที่ 20 ต.ค. 64 นับตั้งแต่นั้นมา ทวียังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในทั้งสองคดี ปัจจุบัน (2 มี.ค. 2565) ทวีถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีมาแล้ว 169 วัน 

จนถึงวันนี้ ยังมีผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างการต่อสู้คดีที่มีเหตุมาจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง จำนวนอย่างน้อย 2 คน

อ่านเพิ่มเติม 

สถิติผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองในระหว่างต่อสู้คดี

นฤเบศร์-พิชัย-จิตรกร: ตัวตนและความฝันของคนทะลุแก๊ซ ผู้ยังถูกคุมขัง

บันทึกทนายความ เยี่ยม “อาทิตย์ ทะลุฟ้า” และ “ชิติพัทธ์” ผู้ฝากศรัทธาและความห่วงใยสู่ผู้คนนอกเรือนจำ

X