เลื่อนนัดไต่สวนถอนประกัน “เก็ท-ใบปอ” ไป 19 ธ.ค. เหตุมีเอกสารพยานหลักฐานเป็นจำนวนมาก

15 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ศาลอาญา รัชดาฯ นัดไต่สวนการถอนประกันตัวในคดีมาตรา 112 ของนักกิจกรรม 2 ราย ได้แก่ “เก็ท” โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง กรณี ปราศรัยในการชุมนุม #ทัวร์มูล่าผัว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 และ “ใบปอ” กรณี แชร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ “งบสถาบันกษัตริย์” จากเพจ “ทะลุวัง” เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2565 

ในช่วงเช้าก่อนเริ่มการพิจารณา ได้มีสื่ออิสระ ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายองค์กร ญาติ และผู้มาให้กำลังใจ “เก็ท-ใบปอ” ส่วนหนึ่งทยอยมานั่งรอเต็มห้องพิจารณาคดี 703 เพื่อติดตามสถานการณ์การไต่สวนการถอนประกันนักกิจกรรมทั้ง 2 ราย

เวลา 10.30 น. ศาลออกนั่งพิจารณา ก่อนเริ่มการไต่สวน ทนายจำเลยได้แถลงต่อศาลว่า กรณีการไต่สวนวันนี้ ทนายจำเลยยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กล่าวหาและกล่าวหาจากเหตุใด รวมถึงโจทก์มีเอกสารที่อ้างส่งประกอบการไต่สวนเป็นจำนวนมากและประสงค์นำพยานเข้าสืบจำนวนหนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ทนายจำเลยจึงขอเลื่อนไปอีกสักนัด เพื่อเตรียมตัวและยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อโต้แย้ง 

นอกจากนี้ ทนายจำเลยแถลงอีกว่า ประสงค์จะรอคำสั่งศาลอุทธรณ์ในคำร้องฉบับลงวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ทนายจำเลยได้ยื่นขออุทธรณ์คัดค้านคำสั่งนัดให้มีการไต่สวนถอนประกันตัวของ “เก็ท โสภณ” เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 เก็ทได้ไปยื่นคำร้องขออนุญาตออกนอกเคหสถานเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาล แต่ศาลได้มีคำสั่งเรียกตัวเก็ทมาไต่สวนคำร้องขอถอนประกันในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ในคำสั่งดังกล่าวไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ การอุทธรณ์คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสั่งเกินกว่าคำขอ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ซึ่งทนายจำเลยได้ติดตามคำสั่งมาโดยตลอด ทราบว่าได้มีการส่งศาลอุทธรณ์และมีคำสั่งลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งกับทนายจำเลยว่าคำสั่งดังกล่าวยังไม่ออก รวมถึงศาลเจ้าของสำนวนก็ไม่ทราบเรื่องคำสั่งรับคำอุทธรณ์ของจำเลยแต่อย่างใด

ด้านศาลชี้แจงว่า การไต่สวนเกิดจากเจ้าหน้าที่ศาลรายงานต่อศาลว่า “ใบปอ” มีพฤติการณ์ผิดเงื่อนไขสัญญาประกัน จากภาพข่าวสารที่ศาลได้รับรายงานมาได้ปรากฎภาพของจำเลยที่เข้าร่วมการชุมนุมในช่วงการประชุม APEC ทั้งนี้ศาลย้ำว่าวันนี้เป็นเพียงการดูข้อเท็จจริงสั้นๆ ว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ จึงจะให้มีการไต่สวนวันนี้ โดยได้มีการปรึกษากับรองอธิบดีศาลอาญาฯ เรียบร้อยแล้ว 

ทนายจำเลยแถลงต่อศาลว่า ขอโอกาสให้ทางจำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่อยากให้ใครมีอำนาจเหนือผู้พิพากษาเจ้าของคดี โดยทางทนายจำเลยและจำเลยจะขอปรึกษากับรองอธิบดีศาลอาญาฯ ว่าจะสามารถเลื่อนการไต่สวนถอนประกันตัวออกไปได้หรือไม่

ต่อมา 11.00 น. รองอธิบดีศาลอาญาได้ออกนั่งพิจารณา พร้อมกับถามทนายจำเลยว่าต้องการปรึกษาเรื่องอะไร 

ทนายจำเลยแจ้งต่อศาลว่า ใบปอได้ถูกเจ้าหน้าที่เรียกมาศาล โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์ที่ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว โดยอัยการโจทก์เพิ่งมีการยื่นเอกสารหลักฐานเมื่อเช้า และมีพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการผิดสัญญาการประกันตัว ซึ่งทนายจำเลยจะขอใช้เวลาตรวจสอบดูก่อนและขอเลื่อนนัดไปสักนัด

ด้านศาลชี้แจงว่า นี่เป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาและสามารถไต่สวนเองได้ ไม่จำเป็นต้องมีใครร้องขอ ในส่วนประเด็นเรื่องอุทธรณ์ ศาลเห็นว่าคำสั่งรับคำอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว เป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ พิเคราะห์ให้เพิกถอนคำสั่งรับคำอุทธรณ์ เป็นคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 

อย่างไรก็ตาม ศาลอนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนการถอนประกันตัวไปเป็นวันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

X