56 วันของการกักขัง : ทะลุฟ้าได้ประกันตัวทั้ง 7 คน

วันที่ 12 ก.ย. 2565  ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำสั่งประกันตัวนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุฟ้า ทั้ง 7 คน ประกอบไปด้วย  “ป่าน” กตัญญู หมื่นคำเรือง, “คิม” ทศมา สมจิตร์, “เจมส์” ศักดิ์สิทธิ์ เผือกผ่องศรี, “คาริม” จิตริน พลาก้านตง, “ทู” กฤษณะ มาตย์วิเศษ, “อาทิตย์” ทวี เที่ยงวิเศษ และชาติชาย ไพรลิน หลังถูกฟ้องจากกรณีทำกิจกรรมสาดสีหน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งกลับศาลชั้นต้นอนุญาตให้ประกันตัวทั้ง 7 คน

คดีนี้ได้มีการยื่นขอประกันตัวจำเลยทั้ง 7 อีกครั้งในวันที่ 1 ก.ย. 2565 และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 6 ก.ย. 2565 โดยระบุว่าให้เตรียมพยาน รวมทั้งให้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดและบุคคลที่ศาลอาจตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลของจำเลยมาด้วย ก่อนที่จะยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง 7 คนในวันถัดมา จึงทำให้ทนายความยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัว ต่อศาลอุทธรณ์ในวันที่ 8 ก.ย. 2565 

เวลา 10.20 น. ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ประกันตัวจำเลยทั้ง 7 คน ระบุว่า “พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 3 – 9  ในระหว่างพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้จำเลยที่ 3 – 9 หลบหนีจึงเห็นสมควรให้จำเลยที่ 3 – 9 วางหลักประกันคนละ 10,000 บาท พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางจำเลยที่ 3 – 9

กรณีผิดสัญญาประกันให้ปรับคนละ 50,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

“ห้ามจำเลยที่ 3 – 9 ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นในลักษณะเดียวกันอีก หากจำเลยที่ 3 – 9 ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาถอนประกันได้และห้ามจำเลยที่ 3 – 9 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว”

อย่างไรก็ตาม เวลา 11.39 น. นายประกันได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าจำเลยทั้ง 7 คน จะไม่ถูกปล่อยตัวออกมาภายในวันนี้ เนื่องจากราชทัณฑ์ให้เหตุผลว่าจะทำการเบิกตัวจำเลยมาศาลเป็นรอบๆ ซึ่งขณะนี้เกินรอบระยะเวลาเบิกตัวมาแล้ว แม้ในขณะที่นายประกันได้รับแจ้งจะยังไม่ถึงช่วงเวลาพักเที่ยงของราชการก็ตาม

ทนายความได้ประสานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศาลอาญาอีกครั้ง และดำเนินการย่นคำร้องขอศาลให้เบิกตัวทะลุฟ้าทั้ง 7 คน ขอให้ปล่อยตัวทั้งหมดออกมาภายในวันนี้และนัดหมายการติด EM ในภายหลัง ซึ่งศาลเห็นสมควรโดยมีคำสั่งให้ปล่อยทุกคนออกจากเรือนจำในวันนี้ และนัดหมายให้จำเลยทั้งหมดมาติดกำไล EM ในวันถัดไป (13 ก.ย. 2565 ) 

ผลของคำสั่ง ทำให้ในวันนี้จึงเป็นการสิ้นสุดการคุมขัง 56 วัน ของสมาชิกทะลุฟ้าทั้ง 7 คน และจะมีการปล่อยตัวจำเลยทั้งหมดออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ภายในช่วงเย็นของวันนี้

X