ศาลยังไม่ให้ประกัน 7 ทะลุฟ้า ระบุกระทำการรุนแรง ผู้กำกับดูแลยังไม่น่าเชื่อถือ แม้จำเลยทั้งหมดจะใช้ครอบครัว-หัวหน้างานเป็นผู้ไว้วางใจให้กำกับดูแล

วันที่ 7 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญา รัชดาฯ นัดฟังคำสั่งประกันตัวในคดีของนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุฟ้า ทั้ง 7 คน ประกอบไปด้วย  “ป่าน” กตัญญู หมื่นคำเรือง, “คิม” ทศมา สมจิตร์, “เจมส์” ศักดิ์สิทธิ์ เผือกผ่องศรี, “คาริม” จิตริน พลาก้านตง, “ทู” กฤษณะ มาตย์วิเศษ, “อาทิตย์” ทวี เที่ยงวิเศษ และชาติชาย ไพรลิน หลังถูกฟ้องจากกรณีทำกิจกรรมสาดสีหน้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 และยังคงมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 1 ก.ย. 2565 ทนายความได้เข้ายื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยทั้ง 7  และศาลได้มีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 6 ก.ย. 2565 โดยมีคำสั่งระบุว่าให้เตรียมพยาน รวมทั้งให้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดและบุคคลที่ศาลอาจตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลของจำเลยมาด้วย

ในนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัว ทนายความได้เสนอหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท พร้อมทั้งระบุว่า หากศาลเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขประกอบการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยหรือเห็นสมควรให้ตั้งผู้กำกับดูแล จำเลยทั้งเจ็ดยินยอมให้ศาลกำหนดเงื่อนไข ห้ามเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหา, ห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล, ห้ามออกนอกราชอาณาจักร และให้มารายงานตัวต่อศาลตามเวลาที่กำหนด, ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) รวมทั้งยินยอมให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแล

.

อ่านบันทึกการไต่สวนคำร้องขอประกัน 7 ทะลุฟ้า >>> ชวนอ่านเงื่อนไขขอประกันตัว “7 ทะลุฟ้า” พร้อมจับตาคำสั่งและเงื่อนไขให้ประกันของศาล 7 ก.ย. นี้

.

ต่อมาในเวลา 11.53 น. ศาลยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกัน ระบุว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีศาลเคยไม่อนุญาต จำเลยที่ 3 – 9 เพราะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกฎ ทั้งใช้ความรุนแรง และทำให้เกิดภยันตรายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุสมควร โดยเฉพาะจำเลยที่ 3 – 6 เคยถูกดำเนินคดีที่ศาลนี้มาก่อนแล้ว

จึงเชื่อว่าหากปล่อยจำเลยที่ 3 – 9 ไป อาจจะไปก่อภยันตรายอื่นได้อีก ในชั้นนี้ แม้จำเลยทั้งหมดดังกล่าว จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ยินยอมให้ศาลกำหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM

แต่ก็ยังตั้งเงื่อนไขในการที่จะออกจากเคหสถาน เพียงช่วงเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ชั้นต้น ซึ่งยังไม่เพียงพอให้ศาลเชื่อว่า จำเลยทั้งหมดจะไม่ก่ออันตรายอื่นอีก โดยเฉพาะจำเลยที่ 5 (อาทิตย์ ทวี) และ 7 (ป่าน กตัญญู) ได้เสนอบุคคลที่ไม่น่าจะสามารถกำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีเพียงพอ ในชั้นนี้จึงยังถือว่าการร้องขอของจำเลยที่ 3 – 9 ยังไม่มีเหตุผลพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงให้ยกคำร้อง

ทั้งนี้ ขณะให้นายประกันอ่านคำสั่งศาล เจ้าหน้าที่ศาลไม่เปิดเผยชื่อผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำสั่งดังกล่าว

ผลของคำสั่ง ทำให้ในวันนี้ สมาชิกทะลุฟ้าทั้ง 7 คน จะยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2565 รวมเป็นระยะเวลา 51 วันแล้ว 

X