คดี #ม็อบซ้อมต้านรัฐประหาร ศาลไม่อนุญาตให้เปิดพยานวัตถุของโจทก์ อ้างจะทำให้โจทก์เสียเปรียบการสู้คดี จำเลยยื่นขอเพิกถอนคำสั่ง-เปลี่ยนองค์คณะ

วันที่ 4 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงพระนครเหนือนัดสืบพยานโจทก์ในคดี #ม็อบซ้อมต้านรัฐประหาร หรือ #27พฤศจิกาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ซึ่งมีจำเลยที่ถูกฟ้องรวม 16 ราย ใน 5 ข้อกล่าวหา ได้แก่ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต, กีดขวางการจราจร และกีดขวางทางสาธารณะ 

คดีนี้ จำเลยหลายคนได้ยื่นขอพิจารณาลับหลังไว้ก่อนแล้ว แต่ยังมีแกนนำที่เดินทางมาร่วมฟังการพิจารณา ได้แก่ อานนท์ นำภา, “ไมค์” ภาณุพงษ์ จาดนอก, “ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และ “แอมมี่” ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์

สำหรับเหตุ #ม็อบซ้อมต้านรัฐประหาร หรือการชุมนุม #27พฤศจิกาไปห้าแยกลาดพร้าว คือการนัดรวมตัวกันของกลุ่ม “ราษฎร” เพื่อซ้อมการต้านรัฐประประหารเพื่อซ้อมต้านรัฐประหารที่ห้าแยกลาดพร้าว หลังมีข่าวลือการประกาศกฎอัยการศึก และความกังวลว่าอาจมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน


ย้อนอ่านเหตุการณ์ >>> 27พฤศจิกาไปห้าแยกลาดพร้าว : Mob Data Thailand

.

ศาลไม่อนุญาตให้เปิดพยานวัตถุของโจทก์ที่นำมากล่าวหาจำเลย

ก่อนหน้านี้ในนัดพร้อมคดีเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานคดีนี้รวม 9 นัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 แม้ทนายจำเลยหลายคนจะไม่มีวันว่างในตรงกันในช่วงนัดดังกล่าว แต่ศาลกลับไม่อนุญาตให้นัดหมายเกินไปกว่าเดือนสิงหาคมนี้ ทนายความ 3 ราย จึงปฏิเสธจะลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา ศาลยังระบุในรายงานว่าหากในวันนัดนี้ ทนายความไม่สามารถมาศาลได้ ให้แต่งตั้งทนายขอแรงแทน

ก่อนการขึ้นพิจารณาคดีของศาล เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ทนายความจำเลยยังได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเปิดพยานวัตถุ ได้แก่ แผ่นซีดี และแฟลชไดรฟ์ ซึ่งฝ่ายอัยการโจทก์ยื่นเข้ามาในสำนวน เพื่อเตรียมใช้ต่อสู้คดี 

แต่ศาลไม่อนุญาตให้เปิดพยานวัตถุดังกล่าว โดยอ้างว่า “ส่วนคำขอให้เปิดพยานวัตถุ แผ่นซีดี แฟลชไดรฟ์ รวม 1 ตามเอกสารหมาย วจอ. หากมีการเปิดดูวัตถุพยานดังกล่าว โดยมิได้มีการสืบพยาน ย่อมทำให้โจทก์เสียเปรียบในการต่อสู้คดี ในข้อนี้ จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง” คำสั่งลงนามโดยนายนพรัตน์ สุวรรณกูล ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีนี้

ทั้งนี้ ในการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยคัดถ่ายพยานหลักฐานของศาล ย่อมเป็นการทำผิดกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (1) ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จำเลยมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม และตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (4) ที่ระบุว่า จำเลยมีสิทธิตรวจดู สิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และ คัดสำเนา หรือ ถ่ายรูป สิ่งนั้นๆ

ในวันนี้ จำเลยจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดพยานวัตถุดังกล่าว ตลอดจนการเพิกถอนองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ มีใจความสำคัญสรุปได้ว่า

1. ขอให้เพิกถอนคำสั่งอันผิดกฎหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายพิจารณาคดีความอาญา มาตรา 173/2 และขัดต่อสิทธิของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (1) และ (4)
2. ขอให้ศาลส่งสำนวนไปยังหัวหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ หรือสูงกว่านั้น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนตัวองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ เพราะการมีคำสั่งอันขัดต่อกฎหมายพื้นฐาน คือ มาตรา 8 (1) และ (4) อาจทำให้กระบวนการพิจารณาคดีเกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างการพิจารณาคดีได้

.

ศาลเลื่อนนัดสืบพยานทั้งหมดออกไป และให้นัดสอบคำให้การหนึ่งในจำเลยคดีนี้ใหม่

ต่อมาเวลา 10.26 น. ศาลเข้าพิจารณาคดี โดยเรียกให้ทนายความและจำเลยลุกขึ้นเพื่อนขานชื่อตอบรับ ก่อนถามถึงจำเลยที่ 11 หรือ บุ๊ค — ธนายุทธ ณ อยุธยา แรปเปอร์  Eleven Finger หนึ่งในจำเลยของคดีนี้ ว่าได้เดินทางมาร่วมการพิจารณาคดีในวันนี้ด้วยหรือไม่ โดยในวันนัดสอบคำให้การในวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ธนายุทธได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีลับหลัง เนื่องจากมีอาการคล้ายโรคโควิด-19 

ทนายความจึงได้แถลงต่อศาลว่าในวันนี้ บุ๊คไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมฟังพิจารณาคดีด้วย เนื่องจากได้ยื่นพิจารณาคดีลับหลังไปแล้ว และจำเลยคนดังกล่าวก็ติดคดีอื่นในวันนี้ จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการพิจารณาคดีในวันนี้ได้

อย่างไรก็ตาม เวลา 10.40 น. ศาลได้เดินออกจากห้องพิจารณาคดีไป และเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงถึงจะเดินกลับเข้ามา

เวลา 11.43 น. ศาลได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณาฯ โดยมีคำสั่ง ให้ยกเลิกนัดสืบพยานทั้งหมด และเลื่อนการสืบพยานออกไปก่อน โดยให้นัดสอบคำให้การจำเลยที่ 11 หรือ “บุ๊ค ธนายุทธ” ก่อน เนื่องจากการสอบคำให้การครั้งก่อน จำเลยที่ 11 ไม่ได้ตามนัดด้วยอาการเสี่ยงเป็นโควิด – 19 ทำให้ยังไม่ได้มีการสอบถามคำให้การจำเลยรายนี้  โดยนัดสอบคำให้การใหม่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ในส่วนคำร้องที่ทนายความยื่นขอให้เพิกถอนคำสั่งศาล และขอให้เปลี่ยนตัวองค์คณะผู้พิพากษาใหม่นั้น ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งแต่อย่างใด

.

.

ย้อนดูคดีนี้

ศิลปิน-ประชาชนอีก 7 ราย เจอ 5 ข้อหา ชุมนุม #ซ้อมต้านรัฐประหาร เหตุเพียงร่วมขึ้นเวที-แสดง

“ราษฎร” โดนอีก 4 ข้อหา #ม็อบซ้อมต้านรัฐประหาร ที่ห้าแยกลาดพร้าว

X