ศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนประกัน ‘ตะวัน’ คดี 112 ชี้ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ เพราะไม่ใช่คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลอาญาที่สั่งเพิกถอนประกัน “ตะวัน” ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ ในคดีมาตรา 112 ซึ่งถูกกล่าวหาจากการไลฟ์สดก่อนจะมีขบวนเสด็จ ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง โดยระบุว่าผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งถอนประกันของศาลชั้นต้นดังกล่าว เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ในคดีนี้ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 ศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนประกันทานตะวัน ในคดีมาตรา 112 ที่ถูกกล่าวหาว่าไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2565 โดยอ้างเหตุฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวจากการโพสต์และแชร์ข้อความในเฟซบุ๊ก 10 ครั้ง พร้อมทั้งอ้างว่า ทานตะวันและพวกพยายามขับรถเข้าใกล้พื้นที่ที่มีขบวนเสด็จในช่วงค่ำของวันที่ 17 มี.ค. 2565

ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลอาญาที่เพิกถอนการให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 และให้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ศาลอาญาเคยได้อนุญาตไว้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 โดยได้ชี้แจงเหตุผลคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้น ใน 5 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้

1. คำร้องขอเพิกถอนประกันในคดีนี้ที่พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ยื่นต่อศาลอาญานั้น ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่าการกระทำใดของผู้ต้องหาที่ผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ระบุเพียงกว้างๆ ว่าผู้ต้องหาโพสต์และแชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จำนวน 10 ครั้ง โดยไม่ได้อธิบายว่าแต่ละกรณีผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวที่อาจสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ หรือเชิญชวน ปลุกปั่น ยั่วยุ ชักจูงให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมในสื่อโซเซียลมีเดียอย่างไร

2. ในการไต่สวนคำร้องถอนประกันคดีนี้ พยานปาก พ.ต.ท.สำเนียง โสธร ในฐานะผู้ร้อง ได้เบิกความยอมรับว่าเอกสารท้ายคำร้องทั้งหมดจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นเพื่อเสนอต่อผู้ร้อง ข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวจะเป็นเช่นไร จะเป็นจริงหรือไม่ พยานไม่ทราบและไม่ขอรับรอง 

อีกทั้งพยานยังเบิกความยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลในคดีนี้ ตามที่พยานได้เบิกความว่า “ศาลมีเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาโพสต์ข้อความในโซเซียลมีเดีย” ซึ่งความเป็นจริงศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขข้อนี้กับผู้ต้องหาแต่อย่างใด โดยพยานอ้างว่าเป็นความเข้าใจของพยานเองเท่านั้น พยานปากนี้จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ ที่จะยืนยันได้ว่าผู้ต้องหากระทำการผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวจริง

3. พยานของผู้ร้องปาก พ.ต.ต.ภัทร บุญอารักษ์ เป็นพยานที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการกระทำใดของผู้ต้องหาผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากพยานปากนี้เป็นเพียงผู้ติดตามจากรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น นอกจากนี้พยานยังได้เบิกว่าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาตลอดมา และยอมรับว่ามีการเข้าควบคุมและตรวจค้นรถของผู้ต้องหา แต่ก็ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เลย ฉะนั้นพยานปากนี้จึงไม่ได้มีเหตุผลสนับสนุนคำร้องให้ถอนประกันเลย

4. ตามเอกสารท้ายคำร้องขอให้ถอนประกันผู้ต้องหาไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้กระทำการใดๆ ที่ผิดต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเลย เหตุในการขอถอนประกันที่ผู้ร้องกล่าวหาว่าผู้ต้องหาโพสต์ส่วนที่เกี่ยวกับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของรัชกาลที่ 10 ก็เป็นหมายกำหนดที่ถูกโพสต์เชิญชวนอยู่ทั่วไปและถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลาย การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเลย

ส่วนเหตุขอถอนประกันอื่นที่ผู้ร้องกล่าวหา เป็นเพียงการที่ผู้ต้องหาโพสต์และเแชร์ข้อความเกี่ยวกับการถูกตำรวจติดตามคุกคามในชีวิตประจำวันเท่านั้น เป็นการใช้สิทธิของผู้ต้องหาในการปกป้องสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน ไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด

5. ผู้ต้องหาเป็นเพียงนักศึกษาที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ มีอายุเพียง 20 ปีเศษ และขณะนี้ผู้ต้องหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เพราะศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหากระทำผิดจริง ฉะนั้นจึงจะปฏิบัติกับผู้ต้องหาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดแล้วไม่ได้ อีกทั้งนับตั้งแต่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้ ผู้ต้องหาก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตาม คุกคาม และข่มขู่อย่างต่อเนื่อง 

ต่อมา ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565 อ้างว่าผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้น โดยเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างสอบสวนเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ไม่ถือเป็นคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 119 ทวิ

ขณะนี้ (10 พ.ค. 2565) ตะวันถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางมาเป็นระยะเวลา 21 วันแล้ว พร้อมประท้วงด้วยการอดอาหารควบคู่ไปด้วยตั้งแต่วันแรกที่ต้องเข้าเรือนจำ นับตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนประกันในคดีนี้ ทนายความได้ยื่นประกันตัวแล้ว 1 ครั้ง ยื่นคัดค้านการขอฝากขังแล้ว 2 ครั้ง และยื่นอุทธรณ์คำสั่งถอนประกันแล้ว 1 ครั้ง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่านเหตุที่ตำรวจใช้อ้างเพื่อขอถอนประกันและรายละเอียดการเบิกความของตำรวจ >> ตร.นางเลิ้ง ขอศาลถอนประกัน “ตะวัน” อ้างเหตุโพสต์-แชร์เฟซบุ๊ก 10 ครั้ง ทั้งขับรถเข้าใกล้ขบวนเสด็จ ทนายเตรียมยื่นคำคัดค้าน ก่อนฟังคำสั่ง 20 เม.ย.นี้

ตร.จับ “ตะวัน” ไลฟ์สดก่อนมีเสด็จ คุมตัวแจ้ง ม.112 อ้างกล่าว “ด้อยค่า” กษัตริย์ ซ้ำแจ้งเพิ่มอีกคดี กรณีทำโพลความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จ

ศาลสั่งถอนประกัน “ตะวัน” เหตุร่วมรับเสด็จ-โพสต์โพลขบวนเสด็จเดือดร้อนหรือไม่ ส่งตัวไปทัณฑสถานหญิงทันที โดยไม่รอยื่นประกัน

X