ศาลให้ประกัน! “รุ้ง-ปนัสยา” คดีครอปท็อป-คดีอยุธยาไม่ทน ให้เวลา 42 วันไปสอบ พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไขเช่นเดียวกับศาลอาญา


วันที่ 1 ธ.ค. 64 หลังทนายความยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว  “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 2 คดี ได้แก่ คดีชุมนุม #แต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ และคดีชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองคดีมีข้อหาหลักตามมาตรา 112

เวลาต่อมา ศาลทั้งสองมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของทั้งสองคดีในวันนี้ ทำให้ปนัสยาจะได้รับการปล่อยตัวในค่ำวันนี้

ศาลอาญาใต้ให้ประกันคดี #แต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอน วางเงินประกัน 2 แสน พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

เวลา 13.04 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีชุมนุม #แต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอน โดยให้วางหลักทรัพย์ 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกันนี้ศาลยังได้กำหนดเงื่อนไขเดียวกันกับศาลอาญาวานนี้ ที่มีคำสั่งให้ปล่อยตัวตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 64 – 12 ม.ค. 65 ตามเหตุจำเป็นที่ต้องไปสอบปลายภาค ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกำหนดเงื่อนไข 5 ข้อ ได้แก่ 

  1. ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. ห้ามจำเลยเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  3. ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนไปสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่น หรือมีเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล 
  4. ห้ามจำเลยออกนอกราชอาณาจักร
  5. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ระบุว่า ตามคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ทนายความยื่นต่อศาลว่า ปนัสยาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งต้องเรียน ทํารายงานรายวิชา และเข้าสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากจําเลยยังถูกคุมขังย่อมกระทบต่อการศึกษาอันจะทําให้ไม่สําเร็จการศึกษาได้ 

แม้ศาลเคยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลย เนื่องจากเกรงว่า หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป จําเลยอาจไปกระทําการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีก แต่เมื่อจําเลยมีภาระต้องเรียนและสอบตามคําร้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุจําเป็น จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

คำสั่งลงนามโดย สันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้

ด้านทนายความได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ภายใน 7 วัน เพื่อขอโอกาสให้ปนัสยาได้เตรียมตัวสอบและตรวจโควิดให้เรียบร้อย ก่อนศาลยกคำร้องดังกล่าว พร้อมเบิกตัวปนัสยามาติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันนี้

.

ศาลอยุธยาให้ประกัน คดี #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับศาลอาญา

ต่อมาเวลา 14.26 น. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในคดี #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับคำสั่งของศาลอาญา และหากผิดสัญญาประกันจะปรับ 150,000 บาท

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุถึงเหตุผลเช่นเดียวกับศาลอาญากรุงเทพใต้ว่า  เห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากจำเลยเป็นนักศึกษาอยู่ในช่วงสอบ และทํารายงานแทนการสอบเพื่อจบการศึกษา

คำสั่งลงนามโดย ฐพล ยามวินิจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนึ่ง หลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของทั้งสองคดีในวันนี้ ทำให้ปนัสยาจะได้รับอิสรภาพหลังถูกจองจำที่ทัณฑสถานหญิงกลางมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 รวมระยะเวลา 17 วัน อย่างไรก็ตามคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวดังกล่าวในทั้ง 4 คดี จำกัดเพียงถึงวันที่ 12 ม.ค. 65 เท่านั้น

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอาญาไต่สวนคำร้องขอประกันตัว ‘รุ้ง’ 2 คดี ก่อนให้ประกันไปสอบถึง 12 ม.ค. 65 ภายใต้ 5 เงื่อนไข

ศาลสั่งเพิกถอนประกัน “รุ้ง” คดี #19กันยา อ้างเหตุโพสต์ชวนปชช.แต่งชุดดำ สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ ด้าน “แอมมี่-ไมค์” ไม่ถอนประกัน แต่ถูกเพิ่มเงื่อนไข

สถิติผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองในระหว่างต่อสู้คดี

X