ศาลอาญา-ศาลอยุธยาให้ประกัน “รุ้ง-ปนัสยา” ต่อ สั่งถอด EM-ยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถาน แต่เพิ่มเงื่อนไขห้าม “กระทำการกระทบกระเทือนศาล”

วันที่ 13 ม.ค. 65 หลังทนายความยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มเติม “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ใน 3 คดี ได้แก่ คดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และคดีชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ของศาลอาญารัชดาฯ และคดีชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งหมดเป็นคดีมีข้อหาหลักตามมาตรา 112

เวลาต่อมา ศาลทั้งสองมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยต่อไป โดยศาลอาญากำหนดระยะเวลาปล่อยตัว ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 65 พร้อมให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และห้ามออกนอกเคหสถาน แต่เพิ่มรายละเอียดในเงื่อนไข ห้ามทํากิจกรรมที่อาจกระทบต่อสถาบันกษัตริย์และศาลในทุกด้าน

ด้านศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยกเลิกกำหนดเวลาประกันตัว และลดเงื่อนไขเหลือเพียง 3 ข้อ เช่นเดียวกับศาลอาญา

.

ศาลอาญาให้ประกันถึงกลางเดือนมิถุนายน พร้อมสั่งถอดกำไล EM แต่เพิ่มเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมที่กระทบศาล

เวลา 11.00 น. ศาลอาญามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และคดีชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว อีกครั้ง โดยระบุว่า หลังครบกำหนดเวลาคำสั่งให้ประกันตัว ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ละเมิดเงื่อนไขและข้อห้ามที่ศาลกําหนด ซึ่งน่าเชื่อถือว่าจําเลยจะไม่หลบหนีหรือจะไปก่อภยันอันตรายอื่นในช่วงเวลานี้แต่อย่างใด

ประกอบกับจําเลยมีความตั้งใจที่จะเรียนให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจําเลยในระยะเวลาจํากัดต่อไป นับแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งวันสุดท้ายในการส่งเกรดของภาคการศึกษานี้ โดยศาลกำหนดประกันในวงเงินคดีละ 200,000 บาท พร้อมคงเงื่อนไขเดิม แต่ให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลา แต่ได้เพิ่มรายละเอียดในเงื่อนไข ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน 

ศาลยังได้กำหนดให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก 30 วัน ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ และให้จำเลยมาส่งตัวต่อศาลในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

คำสั่งลงนามโดย อรรถการ ฟูเจริญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

.

ด้านศาลอยุธยาให้ประกันไม่มีกำหนด พร้อมลดเงื่อนไขเหลือเพียง 3 ข้อเช่นเดียวกันศาลอาญา

เวลา 15.30 น. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อ่านคำสั่งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังศาลอาญา  โดยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปนัสยาต่อเช่นกัน พร้อมทั้งยกเลิกกำหนดระยะเวลาของคำสั่ง โดยให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่ยังคงเงื่อนไข 3 ข้อ เช่นเดียวกับคำสั่งศาลอาญาในวันนี้ คือ

  1. ห้ามทำกิจกรรม เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายต่อบ้านเมือง
  2. ห้ามทำกิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาล
  3. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่า หากศาลอาญามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว ให้ทนายความนำส่งคำสั่งดังกล่าวส่งต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาภายใน 7 วัน

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นัดรายงานตัวปนัสยาต่อไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

จากคำสั่งศาลทั้งสองแห่ง แม้จะมีการแก้ไขเงื่อนไขการประกันตัว ทั้งการยกเลิกติดกำไล EM และยกเลิกคำสั่งออกนอกเคหสถาน แต่จากคำสั่งของศาลอาญากรุงเทพใต้วานนี้ ทำให้ปนัสยายังคงต้องติดกำไล EM และถูกห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 18.00-06.00 น. และอิสรภาพที่ได้รับในครั้งนี้ยังคงถูกจำกัดเวลาถึงวันที่ 25 พ.ค. 65 ในคดีของศาลอาญากรุงเทพใต้ และถึงวันที่ 15 มิ.ย. 65  ในคดีของศาลอาญาเท่านั้น หลังจากครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว หากคำสั่งศาลมีการเปลี่ยนแปลงไม่อนุญาตต่อประกัน ปนัสยาอาจจะต้องกลับเข้าไปคุมขังในเรือนจำอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน เงื่อนไขของทั้งสามศาลก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีการระบุเรื่อง “การห้ามกระทำการใดๆ กระทบกระเทือนถึงศาลในทุกด้าน” แต่อย่างใด แต่คำสั่งของศาลอาญาและศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เพิ่มเนื้อหาส่วนนี้เข้ามา

.

ย้อนอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ศาลให้ประกัน “รุ้ง” คดีครอปท็อป คืนอิสรภาพต่ออีก 155 วัน พร้อมกำหนดเงื่อนไขเดิม ด้านเจ้าตัวหวังให้ศาลคืนอิสรภาพ “เบนจา-เพนกวิน” ออกมาเรียนเช่นกัน

สถิติผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองในระหว่างต่อสู้คดี

.

X