ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน 5 แกนนำราษฎร ฟ้า-เพนกวิน-ไมค์-บอย-ณัฐชนน ถูกขังรวม 38 วัน หลังยื่นประกัน 3 ครั้ง อุทธรณ์อีก 4 ครั้ง ด้านเพนกวินยังไม่ถูกปล่อยตัวกรณีถูกเพิกถอนประกัน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ประกัน 5 แกนนำราษฎร ได้แก่ “ฟ้า” พรหมศร, “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์, “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก, “บอย” ชายชาติ แกดำ และณัฐชนน ไพโรจน์  ในคดี #ม็อบ2สิงหา เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรา บริเวณด้านหน้า บก.ตชด.ภาค 1 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 ทนายความได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวนักกิจกรรมทั้ง 5 ราย ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นครั้งที่ 4 โดยวางเงินสดเป็นหลักประกัน คนละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท และเสนอให้ “สุนี ไชยรส” อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายประกันของนักกิจกรรมทั้ง 5 รายในคดีนี้ เป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาทั้ง 5 รายอีกด้วย พร้อมทั้งระบุเหตุผลในคำร้องโดยสรุป ดังนี้

 1. ศาลอุทธรณ์ได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 4 ผู้ต้องหา ในคดีนี้ ได้แก่ สิริชัย นาถึง, แซม ซาแมท, ปนัดดา ศิริมาศกูล และธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) แสดงให้เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ต้องหาในคดีนี้ไม่ได้มีความร้ายแรงอันจะเป็นเหตุไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ตัวอย่างเช่น คดีหมายเลขดำที่ ฝ.389/2564 ของปนัดดา ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อกล่าวหามีอัตราโทษไม่สูง ไม่ปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ต้องหากระทำความผิดในคดีอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาอยู่ เมื่อไม่ปรากฏเหตุแน่ชัดว่า ผู้ต้องหาจะหลบหนี หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบกับผู้ต้องหาอายุยังน้อยและเป็นนักศึกษาอยู่ หลักทรัพย์ที่เสนอน่าเชื่อถือ เห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนได้”

 1. ผู้ต้องหายืนยันว่า กิจกรรมตามที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด เป็นเพียงการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เท่านั้น อีกทั้งผู้ต้องหาถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 35 วัน พนักงานสอบสวนได้สอบพยานบุคคลไปจำนวนหลายปากจนเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก็ไม่พบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด คดีนี้มีอัตราโทษไม่สูงนัก หากศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุภยันอันตรายประการอื่น ผู้ต้องหายินยอมให้ศาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาไปก่อเหตุภยันอันตรายประการอื่นอีก
 1. ตามที่พนักงานสอบสวนกล่าวอ้างว่า หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นจากการชุมนุมของผู้ต้องหาและกลุ่มมวลชนนับว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยปราศจากหลักฐาน เนื่องจากมีการคาดการณ์โดยนักวิชาการอยู่แล้วว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้นเป็นทวีคูณ ไม่ได้เกี่ยวกับการชุมนุมของผู้ต้องหาแต่อย่างใด และผู้ชุมนุมต่างมีมาตรการป้องกันโรคด้วยวิธีต่างๆ อย่างสมควรแล้ว
 1. ผู้ต้องหาถูกคุมขังไว้ในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานราชทัณฑ์ที่ไม่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเพียงพอ มีผู้ต้องหาหลายคนในคดีนี้ต้องติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำ อาทิ พริษฐ์, สิริชัย, แซม,พรหมศร, ภาณุพงศ์, ธนพัฒน์ และชาติชาย 
 1. ผู้ต้องหาให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำการอันก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง จะทำกิจกรรมภายใต้กรอบสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลทุกประการ รวมทั้งยินยอมใส่กำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี
 1. กิจกรรมการชุมนุมตามวันและเวลาที่เกิดเหตุเป็นการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งได้รับการรองรับไว้ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  2560 ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในภายหลัง ต้องถือว่าเป็นเจตนาของผู้กระทำความผิดของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม จะถือว่าเป็นเจตนาร่วมกันของผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนไม่ได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5573/2554 
 1. ขอให้ศาลคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามหลักการปฏิญญาสากลฯ กติการะหว่างประเทศฯ และรัฐธรรมนูญ ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ รวมถึงให้มีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วย
 1. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวว่า “ผู้ต้องหาได้กระทำการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง…” ผู้ต้องหาขอเรียนว่า ผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการณ์ที่จะกระทำการใดไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง กลับกันผู้ต้องหาได้เคารพปฏิบัติตามหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด
 1. การใช้เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเครื่องมือแสดงออกซึ่งเจตจำนงอย่างเสรีของพลเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องมือสะท้อนและกระตุ้นเตือน “รัฐบาล” ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร 

ส่วนคำร้องโดยสรุปของณัฐชนน ยังระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภาระต้องเข้าเรียน และสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งหากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการศึกษา และอนาคตทางการศึกษา

อีกทั้ง ผู้ต้องหาประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ได้รับอันตรายแก่กาย ทำให้การใช้ชีวิตในเรือนจำลำบากเป็นอย่างยิ่ง และการขังผู้ต้องหาไว้ในเรือนจำอาจจะทำให้ผู้ต้องหาเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ศาลให้ประกัน 5 นักกิจกรรม คดี #ม็อบ2สิงหา ฟ้า-ณัฐ-บอย-ไมค์ ได้รับอิสรภาพอีกครั้ง หลังถูกขังรวม 38 วัน ด้านเพนกวินยังต้องรอประกันคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร

หลังทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวรวม 3 ครั้ง และยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 อีก 4 ครั้ง ในวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ประกันนักกิจกรรมทั้งห้า มีรายละเอียดดังนี้ 

“พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้ผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันหลายคดี แต่เวลาได้ล่วงเลยมานับเดือนเศษ นับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุม การสอบสวนน่าจะคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ ประกอบกับไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะหลบหนี และหลักประกันน่าเชื่อถือ จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวน ตีราคาประกัน 100,000 บาท กับให้ติดอุปกรณ์ตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยถือเอาคำรับรองของผู้ต้องหาในอุทธรณ์ข้อ 2.5 เป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัว ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป”

ด้านคำสั่งให้ประกันของฟ้า พรหมศรมีข้อความเพิ่มเติมจากคำสั่งให้ประกันอีก 4 คน โดยศาลระบุว่า “คดีอยู่ในระหว่างสอบสวนในข้อหาความผิดที่มีระวางโทษไม่สูงมากนัก ทั้งผู้ขอประกันเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความน่าเชื่อถือ จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาด้วยวงเงินประกัน 100,000 บาท และให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยให้ถือคำรับรองของผู้ต้องหาเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ทั้งกำหนดห้ามผู้ต้องหาก่อความวุ่นวายทางการเมืองโดยมิชอบ มิฉะนั้นศาลจะไม่ให้โอกาสในการประกันตัวอีกต่อไป”

ทั้งนี้ คำรับรองของผู้ต้องหาทั้งห้าในอุทธรณ์ข้อ 2.5 คือการให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง จะทำกิจกรรมภายใต้กรอบสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญเท่านั้น และยินยอมใส่กำไล EM เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่หลบหนี อีกทั้งยินดีรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นควรให้ปฏิบัติ

ต่อมา เวลาประมาณ 16.50 น. ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี “ฟ้า” พรหมศร, “บอย” ชาติชาย และ “ไมค์” ภาณุพงศ์ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีกลุ่มมวลชนและนักกิจกรรมรอต้อนรับอยู่จำนวนหนึ่ง อาทิ “ปูน” ธนพัฒน์, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และ “ป้าเป้า” วรวรรณ แซ่อั้ง รวมถึง “สุรีรัตน์” มารดาของพริษฐ์ด้วย โดยหลังได้รับการปล่อยตัวทั้งสามได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า หลังจากนี้จะต้องทำการแยกกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป นอกจากนี้นักกิจกรรมทั้งสามคนยังได้มีการปราศรัยเป็นเวลาสั้นๆ กับมวลชนที่มารออยู่อีกด้วย 

เวลา 18.00 น. ที่สถานกักขังกลางปทุมธานี ในพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวรังสิต ณัฐชนนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เขาเดินออกจากประตูของเรือนจำมาพร้อมกับลังกระดาษ 1 ลัง ภายในมีหนังสือเรียนและหนังสือนับสิบเล่มที่เขาใช้อ่านขณะอยู่ในเรือนจำ โดยมีมวลชนและเพื่อนนักกิจกรรมหลายคนคอยรอต้อนรับอยู่ด้านนอก อาทิ “รุ้ง” ปนัสยา, เบญจา อะปัญ และ “เดฟ” ชยพล ณัฐชนนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับการประกันตัวในวันนี้ โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เขาได้เตรียมตัวเพื่อย้ายไปเรือนจำธัญบุรีเรียบร้อยแล้ว จึงรู้สึกประหลาดใจที่ได้รับการปล่อยตัวในเย็นวันนี้ และได้บอกอีกว่าเขาถูกกักขังในห้องกักกันโรคเพียงคนเดียวเป็นระยะเวลาถึง 22 วัน  

ณัฐชนนเป็นผู้ต้องหาในคดี #ม็อบ2สิงหา เพียงรายเดียวที่ไม่ติดเชื้อโควิดในเรือนจำ หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ ณัฐชนนจะทำการแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการต่อไป 

ด้าน “เพนกวิน” พริษฐ์ ถึงแม้จะได้รับการประกันตัวจากศาลอุทธรณ์ในคดีเดียวกัน แต่เขาจะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ศาลอาญาได้มีคำสั่งถอนประกันพริษฐ์ ในคดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร กรณีมีภาพของพริษฐ์ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในลักษณะกลับหัว พร้อมข้อความ “ด้วยรักและฟักยู  28 กรกฎา ร่วมใจใส่ชุดดำ” ทำให้พริษฐ์ยังคงมีหมายขังของศาลอาญา โดยพริษฐ์จะถูกย้ายตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ต่อไปจนกว่าศาลอาญาจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร อีกครั้ง

คำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในวันนี้ ทำให้ “ฟ้า” พรหมศร, ไมค์ ภาณุพงศ์, ณัฐชนน และ “บอย” ชาติชาย แกดำ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีอิสรภาพอีกครั้ง หลังถูกคุมขังเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 38 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 64 จากการฝากขังของพนักงานสอบสวน สภ.คลองห้า ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี และศาลมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวเรื่อยมา 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. การยื่นขอประกันตัวต่อศาลธัญบุรี

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

 1. การยื่นขออุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

X