ศาลฎีกามีคำสั่งคดี พ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เรื่องเพศในเรือนจำ ของ “เอกชัย” อนุญาตฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไม่อนุญาตฎีกาเรื่องการคำนวณโทษจำคุก เนื่องจากยื่นเกินระยะเวลา

5 เม.ย. 2566 เวลา 9.00 น. ศาลอาญานัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาคดีของ “เอกชัย หงส์กังวาน” ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (4) กรณีโพสต์เล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา 

เหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่เอกชัยได้โพสต์ซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาเคยประสบในเรือนจำทั้งหมด 14 ตอน โดยมีโพสต์เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2560 ซึ่งซีรีส์ตอนที่ 9 ในหัวข้อ “ชีวิตในเรือนจำครั้งแรกของผม” อันเป็นเนื้อหาบอกเล่าประเด็นเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำชาย

วันที่ 28 เม.ย. 2564 ศาลอาญาพิพากษาเห็นว่าข้อความมีลักษณะเข้าข่ายลามกอนาจาร และในส่วนที่จำเลยอ้างว่าเขียนข้อความเพื่อต้องการสะท้อนปัญหาในเรือนจำ จำเลยสามารถใช้วิธีเขียนข้อความในลักษณะอื่นได้ พิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา โดยเขาได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์

วันที่ 19 เม.ย. 2565 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าข้อความของจำเลย กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจำอย่างโจ่งแจ้ง สื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดวิสัยของวิญญูชนผู้รู้ผิดชอบตามปกติพึงปฏิบัติหากจะสะท้อนปัญหาในเรือนจําให้ได้รับการแก้ไขดังที่จําเลยต่อสู้ เพราะสามารถใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมสื่อความหมายได้

หลังจากฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เอกชัยได้ถูกคุมขังระหว่างการยื่นฎีกาถึง 5 เดือน เนื่องด้วยเอกชัยไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในขณะยังอยู่ในเรือนจำ เขาจึงเขียนฎีกาคำพิพากษาด้วยตนเอง ต่อมาได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565

เอกชัยได้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คือ จำเลยเห็นว่าการโพสต์บทความเล่าเรื่องราวในเรือนจำดังกล่าว เป็นการเขียนในแนวนวนิยาย  มิได้มีเจตนาโพสต์เพื่อสื่อสารไปในทางลามก แม้จะมีถ้อยคำบางส่วนที่ไม่สุภาพ แต่จำเลยมั่นใจว่าไม่เป็นความผิดตามนิยามของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และภายหลังยังได้ยื่นคำร้องขอฎีกาเพิ่มเติมในปัญหาข้อกฎหมาย โดยมีประเด็นคือเรื่องการคำนวณโทษจำคุกที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54

วันนี้ (5 เม.ย. 2566) เวลา 9.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 710 เอกชัยเดินทางมาศาลอาญาพร้อมนายประกัน อย่างไรก็ตามนายประกันกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าศาลฎีกายังไม่ส่งสำนวนในคดีนี้มาที่ศาลอาญา ดังนั้นในวันนี้จึงอาจเป็นเพียงนัดฟังคำสั่งศาลฎีกาเท่านั้น

เวลา 9.42 น. ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี และอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้จำเลยฟังโดยสรุป 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ซึ่งเอกชัยได้ยื่นขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกันตัวนั้น ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในวันที่ 19 ก.ย. 2565 แล้ว ไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้

ประเด็นที่ 2 เรื่องคำร้องขอถอนทนาย ซึ่งเอกชัยได้ยื่นขอถอนทนายในขณะอยู่ในเรือนจำ ศาลอนุญาตแล้ว

ประเด็นที่ 3 เรื่องคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาขอแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องการคำนวณโทษจำคุก ศาลเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดฎีกา ซึ่งต้องยื่นภายในระยะเวลาฎีกาคือ 1 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง เมื่อจำเลยยื่นภายหลังระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่อนุญาต แต่พิจารณารับเป็นคำแถลงการณ์ในคดี

ประเด็นที่ 4 เรื่องฎีกาขอแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอนุญาตให้ฎีกา

ภายหลังการอ่านคำสั่งศาลฎีกา เอกชัยโต้แย้งว่า ตนเข้าใจว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน สามารถยื่นฎีกาในขณะใดก็ได้ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกา

ผู้พิพากษาได้แจ้งว่า หากจำเลยมีข้อโต้แย้งในเรื่องดังกล่าว ให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลฎีกา เนื่องจากศาลเพียงแต่เป็นผู้มาอ่านคำสั่งของศาลฎีกาเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตว่า หากศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการทำคำสั่งหรือคำพิพากษา ศาลสามารถยกขึ้นอ้างได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นบทกฎหมายทั่วไปที่ปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ด้วยเช่นกัน

.

.

————————————

ย้อนอ่านประมวลสรุปการสืบพยานในคดีนี้ https://tlhr2014.com/archives/27629

คำพิพากษาของศาลชั้นต้น https://tlhr2014.com/archives/28970 และศาลอุทธรณ์ https://tlhr2014.com/archives/43369

อ่านเก็บตกหลังศาลฎีกามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว “เอกชัย” เรื่องการคำนวณโทษจำคุก ที่จำเลยโต้แย้งในชั้นฎีกา https://tlhr2014.com/archives/48088

อ่าน 30 คดีการเมืองของเอกชัยไม่เคยคิดหนี และการถูกกักขังอิสระภาพเป็นครั้งที่ 4 จากโพสต์ประสบการณ์ทางเพศในเรือนจำ https://tlhr2014.com/archives/48142

X