ศาลฎีกายังคงไม่ให้ประกัน “เอกชัย” ครั้งที่ 5 แม้จะเหลือโทษจำคุกเพียง 6 เดือน อาจส่งผลให้ต้องอยู่ในเรือนจำเกินกว่าโทษ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2565 “เอกชัย หงส์กังวาน” มอบฉันทะให้ “โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ” ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวตน เป็นครั้งที่ 5 ในคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (4) กรณีโพสต์เล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ หลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา

หลังจากศาลอาญาส่งคำร้องให้ศาลฎีกาพิจารณา ศาลฎีกาได้มีคำสั่งลงวันที่ 3 ก.ย. 2565 ยังคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างฎีกาคำพิพากษา ศาลเห็นว่า “เหตุที่อ้างตามคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างฎีกาและพฤติการณ์แห่งคดียังไม่เห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม”

แม้ในครั้งนี้ทนายความจะพยายามชี้ให้เห็นว่า การพิจารณาฎีกาอาจใช้เวลานานกว่าโทษจำคุกของเอกชัยที่เหลือเพียง 6 เดือน ซึ่งจะทำให้เอกชัยต้องอยู่ในเรือนจำเกินกว่าโทษตามกฎหมาย

.

อ่านรายละเอียดการประกันตัวครั้งที่ 4 >>> ศาลฎีกายังไม่ให้ประกัน “เอกชัย” ครั้งที่ 4 ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง แม้ได้รับอนุญาตให้ฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว

.

คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ ทนายความได้แถลงชี้แจงเพิ่มเติมไปใน 3 ประเด็น โดยสรุปดังนี้

1. เอกชัยคงเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการสืบพยานในศาลอาญา 3 คดี ซึ่งทุกคดีศาลอนุญาตให้ประกันตัวแบบไร้เงื่อนไข และไม่ต้องสวมกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) คดีทั้ง 3 คดีดังกล่าว ได้แก่

1. คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง ARMY57 ข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยเงินสด 200,000 บาท โดยศาลนัดตัดสิน 16 ก.ย. นี้

2. คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง UN62 ด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยสัญญาค้ำประกันมูลค่า 200,000 บาท

3. คดีประทุษร้ายเสรีภาพพระราชินี ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยสลาก ธอส. มูลค่า 300,000 บาท

อ่านคดีอื่นๆ ของเอกชัยได้ที่ >>> สรุป 30 คดีทางการเมืองของ “เอกชัย หงส์กังวาน” ผู้ถูกจองจำในเรือนจำครั้งที่ 4

.

2. คดีโพสต์เล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ประกันตัว ด้วยเงินสดจำนวน 100,000 บาท แต่ศาลฎีกากลับปฏิเสธการให้ประกันตัวมาโดยตลอด

ทั้งในชั้นศาลฎีกา ได้วางเงินสดประกันตัวไปถึง 200,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับโทษจำคุก ที่เหลือเพียงแค่ 6 เดือน และยิ่งสูงมากเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับคดีอื่นๆ ที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า

.

3. หากคำนวณโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 เอกชัยจะคงเหลือโทษจำคุกเพียง 6 เดือน

คดีนี้มีประเด็นที่ได้ยื่นฎีกาต่อศาล คือเรื่องการคำนวณโทษจำคุกที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 โดยเอกชัยควรต้องโทษจำคุกเพียง 10 เดือน 20 วัน ไม่ใช่ 1 ปีตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เอกชัยยังคงเหลือโทษจำคุกเพียง 6 เดือน หลังจากถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2565 ไม่ใช่ 7 เดือนเศษ และจะลดลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่ยังคงอยู่ในเรือนจำ

.

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเอกชัยเป็นครั้งที่ 5

ทนายความได้รับแจ้งคำสั่งของศาลฎีกา ลงวันที่ 3 ก.ย. 2565 ระบุว่า “พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เหตุที่อ้างตามคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างฎีกาและพฤติการณ์แห่งคดียังไม่เห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง”

.

การที่ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยข้ออ้างลักษณะเดิม แม้ฝ่ายจำเลยจะระบุเหตุผลต่างๆ เพิ่มเติมเรื่อยมานี้ โดยที่เขายืนยันจะต่อสู้คดีในชั้นฎีกามาโดยตลอด อาจจะทำให้เอกชัยต้องอยู่ในเรือนจำเกินกว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกไว้ 1 ปี

.

X