ศาลอาญากรุงเทพใต้ยังไม่ให้ประกัน ‘อานนท์’ อ้างไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์ – ให้ ‘เพนกวิน’ ส่งเอกสารการเรียนเพิ่ม ขณะศาลอาญาให้ประกัน 3 เดือน

ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2565 ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ‘เพนกวิน’ พริษฐ์ ชิวารักษ์ และ อานนท์ นำภา ในคดีการชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองรวม 17 คดี อย่างไรก็ตาม แม้ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลแขวงพระนครใต้ จะให้ประกันรวม 14 คดี โดยต้องวางหลักทรัพย์ประกันเป็นเงินจำนวนสูงถึง 2,240,000 บาท ซึ่งได้รับการระดมทุนผ่านกองทุนราษฎรประสงค์ภายใน 3 ชั่วโมง แต่ทั้งสองยังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากศาลอาญากรุงเทพใต้ยังคงยืนยันไม่ให้ประกันอานนท์ใน 2 คดี และให้เพนกวินส่งเอกสารการเรียนเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาคำร้อง

ที่ศาลอาญา ซึ่งทนายความได้ยื่นประกันในวันที่ 22 ก.พ. นั้น ในส่วนของอานนท์รวมแล้ว 9 คดี ประกอบด้วย คดี “เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย” หรือม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563, คดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. 2563, คดี #ม็อบ14ตุลา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563, คดี #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563, คดี #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563, คดีชุมนุม #ปลดอาวุธศักดินาไทย หน้าราบ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2563, คดีชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563, คดีปราศรัยหน้า สน. บางเขน 21 ธ.ค. 2563 และคดีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ 3 ข้อความ ช่วง 1-3 ม.ค. 2564

ในส่วนคดีของเพนกวิน มีการยื่นประกัน 8 คดี ประกอบด้วย คดีชุมนุมเยาวชนปลดแอก 18 ก.ค. 63, คดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร, คดี #MobFest ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563, คดี #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา, คดี #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb, คดีชุมนุม #ปลดอาวุธศักดินาไทย, คดีชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว และคดีปราศรัยหน้า สน. บางเขน 21 ธ.ค. 2563

และหลังจากเย็นวันที่ 22 ก.พ. 2565 ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองคนใน 12 คดี โดยวางเงินประกันรวม 2,070,000 บาท ในวันนี้ (23 ก.พ. 2565) ทนายความจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ขอปล่อยตัวชั่วคราวอานนท์ในอีก 2 คดี คือ คดี #ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 และคดีสาดสีหน้า สตช. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 และขอปล่อยตัวชั่วคราวเพนกวินในคดี #ใครๆก็ใส่ครอปท็อปเดินพารากอน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 รวมทั้งยื่นคำร้องขอประกันตัวเพนกวินต่อศาลแขวงพระนครใต้ในคดีชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมา #StandWithMyanmar เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคดีชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563

ในเวลา 16.15 น. ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของอานนท์และเพนกวิน โดยในคดี #ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2 ให้เหตุผลว่า “ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยแล้วเห็นว่า ตามคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่า มีภารกิจต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้น เห็นว่า เหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วๆ ไป ไม่ใช่เหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง”

คำสั่งไม่ให้ประกันอานนท์ในคดีสาดสีหน้า สตช. ระบุว่า “พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดหลายคดี หากให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราว และในคดีหมายเลขดำที่ 1671/2564 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ดังนี้จึงให้ยกคำร้อง”

ส่วนคำสั่งในคดี #ใครๆก็ใส่ครอปท็อปเดินพารากอน ของเพนกวิน ระบุว่า “ให้จำเลยนำหลักฐานตามที่อ้างว่ามีการลงทะเบียนเรียนและตารางการเรียนการสอนในภาคที่ 2 ตามที่กล่าวอ้างมาแสดงให้ชัดเจน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว”

.

ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัว ‘เพนกวิน’ พร้อมกำหนดเงื่อนไขเพิ่มห้ามโพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดีย

24 ก.พ. 2565 ภายหลังทนายความได้ยื่นประกัน ‘เพนกวิน’ พริษฐ์ อีกครั้ง โดยได้แนบหลักฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

เวลา 16.30 น. ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวเพนกวิน โดยคำสั่งระบุว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิเคราะห์จากคำร้อง เอกสารประกอบคำร้องซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา และเงื่อนไขที่จำเลยเสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจำเลยได้ออกไปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค. 2565) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

โดยกำหนด 6 เงื่อนไข ดังนี้

 1. ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน 
 2. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล 
 3. ห้ามโพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 
 4. ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล 
 5. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล 
 6. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง 

อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้จำเลย มารายงานตัวต่อศาลและให้นายประกันส่งตัวจำเลยมาศาล ในวันที่ 24 พ.ค. 2565  เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

จนถึงวันที่ 24 ก.พ. 2565 อานนท์และเพนกวิน ถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้วรวมทั้งสิ้น 198 วัน และ 200 วัน ตามลำดับ

.

คำร้องขอประกันตัวระบุจำเลยถูกคุมขังนานกว่า 6 เดือน – จำเลยในคดีเดียวกันได้รับการอนุญาตประกันตัวแล้ว

สำหรับคดีของศาลอาญาข้างต้น เพนกวินและอานนท์เคยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และศาลเคยให้มีการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาก็ยังยืนกรานไม่ให้ประกัน ‘เพนกวิน-อานนท์-ไมค์-ไผ่’ ในครั้งนั้น อ้างเหตุว่า “เกรงว่าจะกระทำผิดซ้ำ”

การยื่นประกันในครั้งล่าสุดนี้ ทั้งสองได้ระบุในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในทุกคดีของทุกศาลเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมาว่า จะไม่กระทําการใดๆ ให้สถาบันกษัตริย์เกิดความเสื่อมเสีย ไม่ทํากิจกรรมใดที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ไม่เดินทางออกนอกประเทศ และพร้อมที่จะเดินทางมาศาลตามที่มีการนัดหมายทุกครั้ง รวมถึงยินยอมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ทั้งยังมีคำร้องเพิ่มเติมเข้ามาว่า

 1. นับจนถึงวันนี้จําเลยถูกคุมขังไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีเกินกว่า 6 เดือนแล้ว ซึ่งในคดีนี้พยานโจทก์และพยานจําเลยมีจํานวนมาก ยังไม่อาจกําหนดได้ว่าจะสามารถพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเสร็จสิ้นเมื่อใด และยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ในการสืบพยานโจทก์ที่ผ่านมาให้เห็นถึงความผิดของจําเลย
 2. ในคดีหมายเลขดําที่ อ.287/2564 ของศาลอาญา (คดี 19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร) ซึ่งมีจําเลยคนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดร่วมกันกับจําเลยทั้งสองนี้ ศาลก็ได้มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยในคดีนี้จํานวนหลายคน เช่น ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล, จตุภัทร์ หรือไผ่ ดาวดิน บุญภัทรรักษา, ภาณุพงศ์ หรือไมค์ จาดนอก โดยศาลได้กําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้จําเลยปฏิบัติตาม ก็ปรากฏว่าจําเลยเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลได้เคร่งครัดทุกประการ และไม่ได้ผิดเงื่อนไขของศาลเลย ซึ่งจําเลยทั้งสองก็ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนดังเช่นจําเลยคนอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนหน้านี้

.

ศาลอาญา-อยุธยา ให้ประกัน “อานนท์-เพนกวิน” กำหนดเงื่อนไข 5 ข้อ ระบุห้ามทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน

22 ก.พ. 2565 เวลา 16.30 น. พลีส เทอดไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดียาเสพติดของศาลอาญา มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอานนท์และเพนกวินในทุกคดี ระบุในคำสั่งว่า พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีโดยรวมแล้ว กรณีเห็นควรให้โอกาสจําเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาลสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณามีกําหนดเวลา 3 เดือน (ครบกําหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2565) กําหนดเงื่อนไข

 1. ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
 2. ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
 3. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM
 4. ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตํารวจ สํานักงานอัยการ หรือศาล หรือได้รับอนุญาตจากศาล
 5. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

หากจําเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคําสั่งเดิมตามพฤติการณ์ของจําเลยที่เปลี่ยนไป ตามความเหมาะสมและความร้ายแรงของพฤติการณ์ต่อไป นอกจากนี้ กรณีครบกําหนดการปล่อยชั่วคราวโดยมีกําหนดระยะเวลาแล้ว หากจําเลยไม่มีพฤติการณ์ที่ผิดเงื่อนไข ศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมต่อไป

ขณะที่วันที่ 23 ก.พ. 2565 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันเพนกวิน ระบุเงื่อนไขคล้ายกับศาลอาญา ดังนี้ “อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ระหว่างพิจารณาตีราคาหลักประกัน 150,000 บาท กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล”

.

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองในระหว่างต่อสู้คดี

สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ปี 2563-65

ศาลอาญาให้ประกัน ‘ไผ่-ไมค์’ พร้อมเงื่อนไข “ห้ามกระทำการกระทบสถาบันกษัตริย์และศาลในทุกด้าน” ส่วน ‘ทวี’ ศาลยกคำร้อง

ที่ประชุมศาลอาญาไม่ให้ประกัน 4 แกนนำราษฎร แม้ว่าทั้ง 4 จะยอมรับเงื่อนไข กักบริเวณในเคหสถาน 24 ชม. และใส่ EM

ไต่สวนขอประกัน 4 แกนนำราษฎร ศาลอนุญาตอัยการยื่นคัดค้านอีก หลังไต่สวน แม้อานนท์ท้วง นัดฟังคำสั่ง 24 ธ.ค.นี้

X