ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ประกัน “พรชัย” คดี 112 เห็นว่าไม่เคยผิดสัญญาประกัน-ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายประกันจากกองทุนดา ตอร์ปิโด ได้เข้ายื่นคำร้องขอประกันตัว พรชัย วิมลศุภวงศ์ หนุ่มปกาเกอะญอวัย 38 ปี ที่ถูกคุมขังหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 12 ปี ในคดีข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 สืบเนื่องจากถูกฟ้องว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความ 4 ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เมื่อช่วงวันที่ 18 ต.ค. ถึง 19 พ.ย. 2563

หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 ได้มีคำสั่งส่งคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัย ก่อนที่เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเห็นว่าพฤติการณ์ในคดีเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 12 ปี หากปล่อยตัวชั่วคราว เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี ทำให้พรชัยถูกคุมขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

.

ยืนยันจำเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เคยให้ประกันตัวคดี ม.112 ที่ศาลชั้นต้นลงโทษสูง 28 ปีมาแล้ว

คำร้องในการยื่นประกันตัวครั้งที่ 2 นี้ โดยสรุปยืนยันว่า

1. การกระทำตามฟ้องในคดีนี้ไม่ได้มีพฤติการณ์ร้ายแรง และไม่มีลักษณะสร้างภยันอันตรายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน หรือชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใด พฤติการณ์ที่จำเลยถูกฟ้องเกี่ยวข้องกับการโพสต์แสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งจำเลยได้ต่อสู้คดีว่าจำเลยรับว่าเป็นผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กตามฟ้องจริง แต่ไม่ได้เป็นผู้โพสต์เผยแพร่ข้อความดังกล่าว และไม่เคยเห็นข้อความตามฟ้อง เนื่องจากเฟซบุ๊กดังกล่าวถูกแฮคบัญชีผู้ใช้ไป จำเลยไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยจำเลยได้ต่อสู้คดีเรื่อยมา

ในคดีลักษณะเดียวกันและข้อกล่าวหาเดียวกันนี้ ที่มีผู้ไปกล่าวหาจำเลยจากการเผยแพร่ข้อความบนบัญชีเฟซบุ๊กเดียวกันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ศาลจังหวัดยะลาได้มีคำพิพากษายกฟ้องกรณีการโพสต์ข้อความ 2 ข้อความในคดีดังกล่าว โดยเห็นว่ากรณียังไม่อาจเชื่อได้ว่าข้อความและภาพตามที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลย จะถูกต้องแท้จริงหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์จึงยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งภาพและข้อความดังกล่าวจริงหรือไม่ เห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย จึงเห็นได้ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีของศาลจังหวัดเชียงใหม่นี้ ยังมีประเด็นในคดีที่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้อีก และจำเลยประสงค์จะต่อสู้คดีต่อไป

2. คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ลงโทษในคดีนี้ มิได้เป็นเหตุผลเบ็ดเสร็จเพียงพอว่า จำเลยจะมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี โดยในกระบวนการพิจารณาคดีที่ผ่านมา จำเลยก็ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จนถึงชั้นศาลมาโดยตลอด เดินทางมาตามนัดหมายในชั้นต่างๆ ทุกครั้ง ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี

ในคดีนี้ จำเลยเคยถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนเป็นระยะเวลา 44 วัน ก่อนศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้เคยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยเห็นว่าแม้คดีที่ถูกกล่าวหาจะมีอัตราโทษสูง แต่ปรากฏจากบันทึกการจับกุมว่า ผู้ต้องหาถูกจับที่หน้าคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย มิได้มีพฤติการณ์หลบหนี การปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน พิจารณาแล้วไม่มีเหตุอันสมควรเชื่อตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 ศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาในคดีของมงคล ถิระโคตร โดยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จำคุกกระทงละ 3 ปี จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้เหลือกระทงละ 2 ปี รวมโทษจำคุก 28 ปี

อัตราโทษจำคุกที่ศาลลงโทษจำเลยในคดีดังกล่าวสูงกว่าในคดีนี้ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในคดีดังกล่าวในระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษา เนื่องจากไม่ปรากฏเหตุที่จะไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 แต่อย่างใด

.

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ประกันตัว เห็นว่าไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนี ให้วางหลักทรัพย์เพิ่มอีก 1.5 แสน

ต่อมา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งส่งคำร้องขอประกันตัวไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัย และนัดให้มาฟังคำสั่งในวันรุ่งขึ้น

ในวันที่ 18 มี.ค. 2566 นายประกันได้เดินทางไปรอฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 5  จนเวลา 15.05 น. ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้อ่านคำสั่ง โดยอนุญาตให้ประกันตัวจำเลย

ศาลเห็นว่าระหว่างการพิจารณาคดี ไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาประกัน หรือมีพฤติการณ์หลบหนี ให้วางหลักประกันตัวระหว่างอุทธรณ์จำนวน 300,000 บาท กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการใดๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากทราบคำสั่งศาล นายประกันจึงได้วางหลักประกันเพิ่มเติมจากที่เคยวางไว้หลังพรชัยถูกฟ้องคดี เป็นจำนวน 150,000 บาท โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนดา ตอร์ปิโด

พรชัยจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในช่วงค่ำวันนี้ รวมระยะเวลาถูกคุมขังหลังศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษา เป็นระยะเวลา 6 วัน

.

อ่านบันทึกการสืบพยานในคดีพรชัยที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเรื่องราวชีวิตของพรชัย การต่อสู้ของ “พรชัย”: จากคนบนดอย คนจร พ่อค้า ผู้ชุมนุม และผู้ถูกดำเนินคดี ม.112

.

X