สถานการณ์ 100 วัน หลังรัฐประหาร

สถานการณ์ 100 วัน หลังรัฐประหาร

สถานการณ์ 100 วัน หลังรัฐประหาร

8 กันยายน 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เปิดเผยรายงานสถาการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วันหลังรัฐประหาร ผู้สนใจสามารถ Download ได้  ตาม link ข้างล่างนี้

(ALL-TH) TLHR 100 days Human Rights Report

โดยรายงานมีประเด็นสำคัญคือ ปัญหาข้อร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานแก่ผู้ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก ซึ่งปัจจุบัน มีมากถึง 14 ราย นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

ข้อเสนอของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 • เรื่องความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันการซ้อมทรมาน
 • เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว โดยกำหนดและประกาศสถานที่ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ
 • จัดทำบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์เกี่ยวกับการจับกุม ควบคุม สอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 • ให้สิทธิในการเข้าถึงญาติ ทนายความ และพยาบาลตั้งแต่วันแรกของการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
 • ให้มีการตรวจสอบสถานที่คุมขังโดยหน่วยงานที่เป็นกลางและอิสระ
 • จัดให้มีการสอบสวนตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการปฏิบัติอื่นๆที่โหดร้ายในทันที โดยองค์กรที่เป็นอิสระและเป็นกลางเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือแม้จะไม่มีการร้องเรียนแต่มีน่าเชื่อได้ว่ามีการทรมานโดยรัฐ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดต้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยกเลิกประกาศ คำสั่งที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

 • ทบทวนการดำเนินคดีมาตรา 112 และรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิการได้รับการประกันตัว การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และการกำหนดขอบเขตการใช้มาตรา 112

การส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในประเทศในปัจจุบัน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้

 1. ยุติการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกโดยยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ
 2. ยกเลิกการกักตัว จับกุม ควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก โดยให้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ
 3. ยกเลิกการจำกัด ควบคุม เสรีภาพในการแสดงออกทุกชนิด
 4. ยกเลิกการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร

 

X