คดีผู้ชุมนุม “UN62” ศาลยังไม่วินิจฉัยว่าคำสั่งห้ามชุมนุมใน 3/58 ถูกยกเลิกแล้วหรือไม่

วันนี้ (30 ต.ค 61) คดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง UN62 ศาลแขวงดุสิตนัดฟังคำสั่ง กรณีเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 61 จำเลยบางส่วนใน 38 ราย ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฏหมายว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ห้ามชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แล้วหรือไม่ และจำเลยอีกส่วนยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 44 หรือไม่ รวมทั้งฟังความคืบหน้าในสำนวนคดีของผู้ต้องหาอีก 2 คน ประกอบด้วย ชเนศ ชาญโลหะ ซึ่งทางตำรวจและอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง แต่อยู่ระหว่างส่งสำนวนคดีให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณามีความเห็น  และเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ซึ่งอัยการยังไม่ได้สั่งฟ้อง เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ และอัยการต้องขออนุญาตฟ้องไปที่อัยการสูงสุด เนื่องจากพ้นกำหนดที่ต้องฟ้องภายใน 30 วัน ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดยวันนี้ศาลแจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61  ส่วนกรณีที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย ศาลมีคำสั่งให้รอไว้วินิจฉัยพร้อมคำพิพากษา

กรณีชเนศ ชาญโลหะ พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตแถลงว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ส่งสำนวนพร้อมความเห็นกลับมาที่อัยการ ทำให้อัยการยังไม่สามารถส่งสำนวนคดีของเนติวิทย์ไปอัยการสูงสุดเพื่อขออนุญาตฟ้องได้ แต่เนื่องจากพยานหลักฐานในคดีของเนติวิทย์ มีจำนวนมากและเป็นชุดเดียวกันกับพยานหลักฐานในคดีของจำเลยทั้ง 38 ราย ที่ถูกฟ้องไปแล้วก่อนหน้านี้ ศาลจึงเร่งรัดให้อัยการส่งสำนวนคดีของเนติวิทย์ไปขออนุญาตฟ้องก่อน เพื่อที่จะได้ตรวจพยานหลักฐานและสืบพยานไปพร้อมกับจำเลยอีก 38 ราย และนัดพร้อมเพื่อฟังความคืบหน้ากรณีดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมคดีและตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 22 ม.ค. 62

สำหรับคดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง UN62 พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 38 ราย ต่อศาลแขวงดุสิต เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 ใน 5 ข้อหาหลัก ได้แก่

  • ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
  • ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
  • ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  • ข้อหาตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้แก่ กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ราชการและสถานศึกษา ตามมาตรา 8 (1)(3), มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมฯ ตามมาตรา 11, ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม ตามมาตรา 16 (1)(4)(7)(9) และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 19
  • ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 และ 114 เรื่องการเดินขบวนและวางสิ่งของกีดขวางการจราจร

โดยในนัดก่อนหน้านี้ ศาลได้อนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังจำเลย

 

อ่านความเป็นมาคดีและความเคลื่อนไหวคดีก่อนหน้านี้ที่

คสช.แจ้งความ “คนอยากเลือกตั้ง” มธ.+UN และผู้สังเกตการณ์ชุมนุมจากศูนย์ทนายฯ รวม 62 คน        

ตร.แจ้งหลายข้อหา กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง หลังแจ้งปล่อยตัวกลับหมด ไม่ส่งศาลขอฝากขัง

อัยการนัดสั่งฟ้องคดี ‘UN62’ 6 ก.ค.นี้ – ตร.ไม่ฟ้อง ผตห. 1 ราย เหตุไม่ได้ไปชุมนุม แต่ถูกทหารแจ้งความ

ฟ้องแล้ว! อัยการยื่นฟ้องคดี 38 ผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง UN62 ศาลให้ปล่อยตัว-ไม่ใช้หลักทรัพย์

ผู้ชุมนุม “UN62” ยื่นศาลวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ถูกยกเลิกแล้ว

 

X