เลื่อนตรวจพยานหลักฐานคดีผู้ชุมนุม UN62

วันนี้ นัดตรวจพยานหลักฐานคดี UN62 ศาลแขวงดุสิตแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว แต่การตรวจพยานหลักฐานต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากคู่ความแถลงว่ามีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมาก ศาลนัดอีกครั้งวันที่ 17 เม.ย.2562

22 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแขวงดุสิต มีนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในคดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง UN62 การพิจารณาคดีวันนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านการเมืองและวัฒนธรรมจากสถานทูตเยอรมันเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณา ศาลแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามที่ฝ่ายจำเลยได้เคยส่งคำร้องไว้แล้ว

อัยการซึ่งเป็นฝ่ายโจทก์แถลงว่า การดำเนินการขออนุญาตอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดี นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาลนั้น ตนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตฟ้องต่อไป

ส่วนการตรวจพยานหลักฐานในวันนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงว่าคดีนี้มีเอกสารหลักฐานในคดีมีจำนวนมาก จึงขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้โจทก์ดำเนินการคัดสำเนาพยานหลักฐานให้ทางจำเลย ภายในวันที่ 1 มี.ค.2562 และนัดตรวจพยานหลักฐาน รวมถึงนัดฟังคำสั่งจากอัยการสูงสุดอีกครั้งในวันที่ 17 เม.ย.2562

สำหรับคดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง UN62 พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 38 ราย ต่อศาลแขวงดุสิต ใน 5 ข้อหาหลัก ได้แก่

  • ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
  • ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
  • ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  • ข้อหาตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้แก่ กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ราชการและสถานศึกษา ตามมาตรา 8 (1)(3), มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมฯ ตามมาตรา 11, ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม ตามมาตรา 16 (1)(4)(7)(9) และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 19
  • ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 และ 114 เรื่องการเดินขบวนและวางสิ่งของกีดขวางการจราจร

หมายเหตุ – คดีนี้ศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังจำเลยตามที่ฝ่ายจำเลยได้ขออณุญาตไว้ได้ จำเลยจึงไม่ต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเอง

อ่านความเป็นมาคดีและความเคลื่อนไหวคดีก่อนหน้านี้ที่

คสช.แจ้งความ “คนอยากเลือกตั้ง” มธ.+UN และผู้สังเกตการณ์ชุมนุมจากศูนย์ทนายฯ รวม 62 คน        

ตร.แจ้งหลายข้อหา กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง หลังแจ้งปล่อยตัวกลับหมด ไม่ส่งศาลขอฝากขัง

อัยการนัดสั่งฟ้องคดี ‘UN62’ 6 ก.ค.นี้ – ตร.ไม่ฟ้อง ผตห. 1 ราย เหตุไม่ได้ไปชุมนุม แต่ถูกทหารแจ้งความ

ฟ้องแล้ว! อัยการยื่นฟ้องคดี 38 ผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง UN62 ศาลให้ปล่อยตัว-ไม่ใช้หลักทรัพย์

ผู้ชุมนุม “UN62” ยื่นศาลวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ถูกยกเลิกแล้ว

X