เลื่อนตรวจพยานฯ “UN62” โจทก์อ้างรอความเห็นฟ้อง ‘เนติวิทย์’ เพิ่มอีกราย

17 เม.ย. 62 ที่ศาลแขวงดุสิต นัดพร้อมเพื่อประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ในคดีคนอยากเลือกตั้ง (ส่วนของผู้ร่วมชุมนุม) ชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และบริเวณหน้าที่ทำการสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 62 หรือ “UN62” โดยศาลแขวงดุสิตแจ้งว่า ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของทนายความฝ่ายจำเลย ซึ่งขอให้วินิจฉัยว่าว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว ขณะที่ในส่วนการตรวจพยานหลักฐานต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากรอความเห็นฟ้องคดีอีก 1 ในผู้ร่วมกระทำความผิด และฝ่ายโจทก์ยังนำส่งเอกสารไม่ครบ อีกทั้งคดีนี้มีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมาก ศาลจึงนัดอีกครั้งวันที่ 23 ก.ค. 62

9.30 น. ศาลแขวงขึ้นบังลังก์พิจารณาคดี โดยอัยการซึ่งเป็นฝ่ายโจทก์แถลงว่า กระบวนการขออนุญาตอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล (ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็น 1 ในผู้ร่วมกระทำความผิด) ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด

อีกประเด็นคือโจทก์ได้คัดถ่ายพยานเอกสารให้จำเลยตามบัญชีพยานแล้ว แต่ในส่วนบันทึกคำให้การพยานบุคคล โจทก์อ้างว่าไม่ต้องส่งต่อศาลในวันตรวจพยานหลักฐานตามกฏหมาย สำหรับพยานเอกสารอื่นที่โจทก์ไม่ได้ให้ฝ่ายจำเลยตรวจดูในวันนี้ เนื่องจากสำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด จึงขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานไปอีกนัดหนึ่งเพื่อรอฟังผลการขออนุญาตฟ้องผู้ร่วมกระทำความผิดและนำพยานเอกสารมาให้จำเลยมาตรวจดูในนัดหน้า

ด้านทนายความจำเลยได้ตรวจดูเอกสารที่ได้รับสำเนามาแล้วไม่ค้านที่โจทก์ไม่ส่งบันทึกคำให้การพยานบุคคล แต่แถลงคัดค้านพยานเอกสารที่ยังไม่ได้รับสำเนากลับมา เนื่องจากเห็นว่าอาจทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี  ซึ่งทนายความจำเลยขอให้โจทก์ส่งเอกสารที่ฝ่ายจำเลยยังไม่ได้รับเพื่อรับมาตรวจสอบเสียก่อนในนัดตรวจพยานหลักฐานนัดหน้า รวมถึงนัดฟังคำสั่งจากอัยการสูงสุดอีกครั้ง โดยศาลพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งให้นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี ตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 9.00 น.

สำหรับคดีผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง UN62 พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 38 ราย ต่อศาลแขวงดุสิต ใน 5 ข้อหาหลักได้แก่

1. ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

2. ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก

3. ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

4. ข้อหาตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้แก่ กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ราชการและสถานศึกษา ตามมาตรา 8 (1)(3), มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมฯ ตามมาตรา 11, ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม ตามมาตรา 16 (1)(4)(7)(9) และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 19

5. ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 และ 114 เรื่องการเดินขบวนและวางสิ่งของกีดขวางการจราจร

หมายเหตุ – คดีนี้ศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังจำเลยตามที่ฝ่ายจำเลยได้ขออณุญาตไว้ได้ จำเลยจึงไม่ต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเอง

อ่านความเป็นมาคดีและความเคลื่อนไหวคดีก่อนหน้านี้ที่

อัยการนัดสั่งฟ้องคดี ‘UN62’ 6 ก.ค.นี้ – ตร.ไม่ฟ้อง ผตห. 1 ราย เหตุไม่ได้ไปชุมนุม แต่ถูกทหารแจ้งความ

ฟ้องแล้ว! อัยการยื่นฟ้องคดี 38 ผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง UN62 ศาลให้ปล่อยตัว-ไม่ใช้หลักทรัพย์

ผู้ชุมนุม “UN62” ยื่นศาลวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ถูกยกเลิกแล้ว

X