รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 เดือนหลังรัฐประหาร

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 เดือนหลังรัฐประหาร

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 เดือนหลังรัฐประหาร

23 มิถุนายน 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผย“รายงาน หนึ่งเดือนหลังรัฐประหาร : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” (One Month after the Coup d’etat: The State of Human Rights in Thailand)

ผู้ที่สนใจสามารถ Download รายงานได้ ตาม Link ข้างล่างนี้

(TH) After Coup Thai Human Rights Situation Report

จากรายงานพบว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังรัฐประหาร พบสถิติผู้ถูกเรียกตัวและจับกุมเท่าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ ผู้ถูกคำสั่ง คสช. เรียกรายงานตัว 454 คน มีผู้ถูกเรียกให้รายงานตัวในต่างจังหวัดที่ไม่ได้ประกาศให้สาธารณะรับรู้ 57 คน นอกจากนี้มีการจับกุมบุคคลที่ไม่มีหมายเรียกใดๆ มาก่อน 113 คน จับกุมจากการแสดงออกทางการเมืองในที่สาธารณะ 55 คน และจับกุมผู้ถูกเรียกแต่ไม่ได้ไปรายงานตัว 10 คน

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอต่อคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้

  1. เสนอให้ยุติการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก โดยยกเลิก ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ
  2. เสนอให้ยกเลิกมาตรการปิดกั้นและควบคุมสื่อทุกชนิด
  3. เสนอให้ยุติการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยสงบ และยกเลิกประกาศห้ามชุมนุม
  4. เสนอให้ยกเลิกการบังคับให้บุคคลมารายงานตัว และยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขเมื่อปล่อยตัวบุคคลที่ไปรายงานตัวหรือถูกกักตัว
  5. ควรใช้มาตรการในการจับกุมและควบคุมตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และควรกำหนดหลักเกณฑ์การจับกุมและควบคุมตัวที่ชัดเจนและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
  6. เสนอให้ยกเลิกการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ตามประกาศ เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจดำเนินคดีของศาลทหาร
  7. ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และถูกดำเนินคดีข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ถือเป็นนักโทษทางการเมือง ควรคุมขังในสถานที่ที่เหมาะสม และแยกออกจากผู้ต้องขังความผิดอื่นๆ
X