ศูนย์ทนายความฯ ส่งหนังสือชี้แจงกรณี จนท. ถูกกล่าวหาคดีคนอยากเลือกตั้ง

ศูนย์ทนายความฯ ส่งหนังสือชี้แจงกรณี จนท. ถูกกล่าวหาคดีคนอยากเลือกตั้ง

31 พ.ค. 2561 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือถึงผู้กำกับการ สน.ชนะสงคราม เพื่อชี้แจงว่านางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์ ซึ่งปรากฏชื่อว่าอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์ชุมนุมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

หนังสือดังกล่าว ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 มีเนื้อหาว่า ตามที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ดำเนินการสอบสวนคดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งบริเวณหน้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงหน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ระหว่าง วันที่ 21-22 พ.ค. 2561 และปรากฎรายชื่อผู้ชุมนุม 41 คนซึ่งอาจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม โดยปรากฎชื่อ นางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์ ด้วยนั้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์ ในนามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งโดยกลุ่มนักกฎหมายและทนายความซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยน ภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือน พ.ค. 2557 โดยมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันศูนย์ทนายความฯ เป็นตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจหลังรัฐประหารและละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกกว่า 151 คดี 303 ราย รวมถึงผู้ต้องหาบางส่วนในคดีคนอยากเลือกตั้งด้วย

2. นางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจถูกจำกัดสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดเวทีเสวนา การประชุม การชุมนุม รวมทั้งสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในศาล โดยในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามหรือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะแขวนบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นที่เปิดเผย สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงตนต่อทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่บริเวณที่ปฏิบัติงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. ในระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2561 นางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ทำหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพร้อม เจ้าหน้าที่อีก 6 รายเพื่อติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม ทั้งนี้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้แขวนบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความฯ และสวมเสื้อยืดสีเทาด้านหน้าสกรีนข้อความ “TLHR” ซึ่งย่อมาจาก Thai Lawyers for Human Rights และด้านหลังสกรีนข้อความ “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน THAI LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS”

4. การสังเกตการณ์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นบทบาทหนึ่งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน(Human Rights Defender) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศปกครองโดยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มาตรฐานขั้นต่ำสุดที่ต้องดำรงไว้ให้ได้ คือ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินคดีต่อผู้สังเกตการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมือนเป็นผู้ชุมนุมด้วยนั้น นอกจากจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติในปี 2561 อีกด้วย

ส่วนความคืบหน้าคดีคนอยากเลือกตั้ง 31 พ.ค. 2561 พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เริ่มส่งหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาคดีคนอยากเลือกตั้งทั้ง 62 คน เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. โดยนางสาวนภัสสร บุญรีย์ หนึ่งในผู้ถูกเรียกมอบให้ทนายความรับหมายเรียกแทน

ต่อมา ประมาณ 12.40 น. เจ้าหน้ากองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจค้นรถเครื่องขยายเสียงที่ยึดมาจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 เพื่อเก็บสารพันธุกรรมและรอยนิ้วมือแฝงสำหรับใช้เป็นหลักฐานในคดี

X