อัยการถอนฟ้องผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง RDN 41 คน ส่วนคดี UN62 เลื่อนตรวจพยานอีก

ศาลแขวงดุสิตอนุญาตให้อัยการถอนฟ้องกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง 41 คน ได้เนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช.3/58 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมถูกยกเลิกไปแล้ว ส่วนคดี UN62 เลื่อนตรวจพยานอีกครั้งเนื่องจากโจทก์ยังไม่ส่งพยานเอกสารและรอนำตัวเนติวิทย์มาฟ้องรวมนัดหน้า 7 ต.ค.2562

คดี RDN50

23 ก.ค.2562 ศาลแขวงดุสิตนัดฟังคำสั่งคดีผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งจำนวน 41 คน ที่ร่วมชุมนุมบนถนนราชดำเนินเมื่อ 10 ก.พ.2561 นัดครั้งนี้เดิมเป็นนัดสืบพยานโจทก์แต่ทางฝ่ายอัยการซึ่งเป็นโจทก์ในคดีได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดี

อัยการได้ระบุเหตุที่ขอถอนฟ้องว่า คสช.ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 เรื่องให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ได้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 39(5)

อัยการจึงได้ส่งสำนวนคดีให้อธิบดีอัยการพิจารณาแล้วมีความเห็นให้ถอนฟ้อง แล้วได้ส่งต่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาซึ่งภายหลังได้มีความเห็นให้ถอนฟ้องเช่นกัน จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในครั้งนี้

ศาลพิจารณาคำร้องของโจทก์แล้ว จึงมีคำสั่งให้อัยการถอนฟ้องได้และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบศาล และได้อธิบายให้จำเลยในคดีฟังว่าเมื่ออัยการได้ถอนฟ้องไปแล้วคดีนี้จะนำกลับมาฟ้องใหม่อีกไม่ได้อีก

คดี UN62

ศาลแขวงดุสิตยังมีนัดตรวจพยานหลักฐานคดีคนอยากเลือกตั้งชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสหประชาชาติ (UN62) ส่วนผู้ชุมนุม 41 คนที่ถูกฟ้องด้วยข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และข้อหาตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้แก่ กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ราชการและสถานศึกษา ตามมาตรา 8 (1)(3), มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมฯ ตามมาตรา 11, ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม ตามมาตรา 16 (1)(4)(7)(9) และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 19 ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 และ 114 เรื่องการเดินขบวนและวางสิ่งของกีดขวางการจราจร

ทั้งนี้ทนายความเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีการแถลงศาลไว้เมื่อนัดที่แล้วว่าขอให้อัยการนำมาแสดงต่อศาลวันนี้อัยการไม่ได้นำมาด้วยและยังยืนยันว่าจะตรวจพยานหลักฐานตามรายการดังกล่าว อัยการจึงขอกลับไปตรวจสอบสำนวนคดีอีกครั้งเนื่องจากเพิ่งได้รับช่วงคดีมาจากอัยการคนก่อน อีกทั้งอัยการแถลงว่าจะนำเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ฟ้องรวมเข้ามาในคดีนี้ด้วยอีกคนในนัดหน้า

ศาลให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 7 ต.ค.2562

คดีของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง RDN เป็นคดีชุมนุมทางการเมืองคดีที่ 11 ที่สิ้นสุดไปเนื่องจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 ทั้งนี้ในคดีส่วนผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งยังคงเหลือคดีการชุมนุมที่สกายวอล์คหน้าห้างมาบุญครอง (MBK39) ที่ยังต้องรอว่าอัยการจะมีสั่งฟ้องหรือไม่ คดีเดินขบวนและชุมนุมที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก(ARMY57) ที่ขณะนี้เริ่มสืบพยานไปแล้ว และการชุมนุมที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสหประชาชาติ(UN62) ซึ่งเป็นคดีที่มีการฟ้องข้อหาอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ถูกฟ้องว่าเป็นแกนนำการชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง MBK39 RDN50 ARMY57 และ UN62 คดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลทุกคดีเนื่องจากพวกเขาถูกฟ้องด้วยข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ด้วยในทุกคดี

X