สุนทรพจน์ งานรับรางวัลสิทธิมนุษยชนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สุนทรพจน์ งานรับรางวัลสิทธิมนุษยชนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สุนทรพจน์
งานรับรางวัลสิทธิมนุษยชนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
โดย นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

เรียน ท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในนามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนทนายความ อาสาสมัคร เครือข่ายนักกฎหมาย นักกิจกรรม และภาคประชาสังคมไทยด้านสิทธิมนุษยชน ดิฉันขอขอบคุณสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสำหรับรางวัลสิทธิมนุษยชนที่มอบให้ศูนย์ทนายความฯในวันนี้


รางวัลสิทธิมนุษยชนนี้เป็นตัวแทนคำพูดที่ไม่ต้องพูด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกและคณะทูตทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญในภาระกิจที่ศูนย์ทนายความฯและเครือข่ายทำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง มีความห่วงใยบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิและพรากเสรีภาพ รางวัลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกำลังใจแก่คนทำงานด้านนี้เป็นอย่างมาก


ทนายความและอาสาสมัครของศูนย์ฯนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทุ่มเท อุทิศตนและกล้าหาญที่จะเสี่ยงตัวเองเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและแสวงหาความยุติธรรม การทำงานของศูนย์ฯ นั้น โดยปกติเราทำงานกันหนัก ในแต่ละวันทำงานไม่เป็นเวลา ต้องเดินทางไปในทุกที่ไม่ว่าจะใกล้ไกล ไม่ว่าเวลาไหน เพราะภายใต้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ทหารสามารถจับตัวบุคคลได้ทุกที่ ทุกเวลา และกักตัวได้นานถึง 7 วัน


ดังนั้น เมื่อเราได้ทราบว่ามีคนถูกจับหรือควบคุมตัวที่ใด เราจะติดตามทันทีเพื่อจะมั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการเคารพโดยเจ้าหน้าที่


ปัจจุบัน ทุกวันก็ยังมีกรณีที่ถูกจับ ข่มขู่คุกคาม หรือดำเนินคดีในศาลทหาร หลายคนยังคงถูกจองจำเพียงเพราะพูดในสิ่งที่คิด แสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง และต้องการประชาธิปไตย


ไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่านี้ กับ รางวัลนี้ที่ศูนย์ทนายความได้รับ ในเวลาที่ประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากประชาคมโลก


เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า บทบาทของประชาคมโลกนั้นมีความสำคัญในการเน้นย้ำให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและคุณค่าแห่งประชาธิปไตย
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงาน องค์กรต่างๆและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุนเราตลอดมา หากเราไม่มีเพื่อนๆที่คอยสนับสนุน เราคงต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยวเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนนี้จะดำเนินต่อไปเคียงข้างเราบนเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่การนำกลับมาซึ่งประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง

ขอบคุณมากค่ะ

Award

X