ยื่นประกันตัว “บุ๊ค ธนายุทธ” เป็นครั้งที่ 4 เหตุย่าล้มป่วย ศาลส่งให้ศาลอุทธรณ์สั่งประกันตัว

30 ม.ค. 2567 ทนายความได้ยื่นขอประกันตัว ธนายุทธ ณ อยุธยา หรือ “บุ๊ค” ศิลปินแร็ปเปอร์วง Eleven Finger วัย 22 ปี ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีที่ถูกกล่าวหาครอบครองวัตถุระเบิด หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบประทัดลูกบอล, ไข่ก็อง, พลุควัน และระเบิดควัน ที่บ้านพัก โดยเป็นการยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษา

ต่อมาในวันเดียวกันศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ส่งคำร้องของธนายุทธไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา คาดใช้เวลา 2-3 วัน ถึงจะทราบผลการยื่นประกันในครั้งนี้ ธนายุทธยังคงถูกคุมขังเข้าวันที่ 131 แล้ว                  

คำร้องยืนยันไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนี การไม่ได้ประกันตัวกระทบการดูแลครอบครัว โดยเฉพาะย่าซึ่งทุพพลภาพ ล้มป่วย ต้องมีคนดูแล 

คดีนี้ธนายุทธถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก 2 ปี 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ทำให้เขาถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2566 และได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566

คำร้องขอประกันตัวระบุว่า แม้ก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์จะให้เหตุผลการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวว่า ‘เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี’ แต่เหตุนี้ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิจำเลยในการยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ 

คำร้องให้เหตุผลระบุว่า 1) ตั้งแต่ชั้นรับทราบข้อกล่าวหา ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และชั้นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยได้รับการอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวมาโดยตลอด ซึ่งจำเลยทำให้เห็นแล้วว่าไม่เคยมีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่าจำเลยจะหลบหนี หรือกระทำการใดอันเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขแห่งการปล่อยตัวชั่วคราว 

 2) จำเลยเห็นว่าคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยยังมีโอกาสในการต่อสู้คดีและสามารถใช้สิทธิของจำเลยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งสิทธิของจำเลยในคดีอาญา, สิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นที่สูงกว่า และการขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแต่ละชั้นได้ 

3) จำเลยยังเห็นอีกว่าตาม ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกหลักประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2565 ข้อ 24 กำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อจำเลยถูกพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อน หรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ 

ถ้าจำเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใด ๆ ให้ศาลพิจารณาสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่จำต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือฏีกาสั่ง 

จำเลยเห็นว่าเมื่อพิจารณาคดีนี้ มีข้อเท็จจริงว่า ศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้ว คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเองกำหนดโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ก่อนและระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยไม่เคยมีพฤติการณ์ใดว่าจะหลบหนี ประกอบกับจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาโดยตลอด จึงเห็นว่าคดีของจำเลยเองเข้าองค์ประกอบและเงื่อนไขของข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ

จำเลยเป็นบุคคลธรรมดา มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดตามตัวได้ง่ายไม่อาจจะหลบหนีไปไหนได้ การคุมขังไว้นานจนเกินสมควรโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นจะกระทบกับการประกอบอาชีพและการทำหน้าที่หลักเป็นคนเลี้ยงดูในครอบครัว ทั้งผู้บุพการี หรือย่าที่สูงวัย ทุพพลภาพ มีอาการป่วย ต้องมีผู้ดูแล เนื่องจากขาสองข้างอ่อนแรง

ส่วนหน้าที่การงานนั้น จำเลยมุ่งหน้าทำงานเป็นนักร้องอิสระมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมใดที่ศาลอาจเห็นว่าเป็นพฤติการณ์ที่มีแนวโน้มจะเป็นภยันตรายในอนาคตได้ 

การยื่นประกันในครั้งที่ 4 นี้ จำเลยขอโอกาสตามสิทธิทางอาญาที่มีเพื่อรอระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ และ/หรือเพื่อเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนเข้ารับโทษที่ศาลจะได้พิพากษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  อีกทั้งเป็นการรับรองหลักการให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเลยได้ถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำ ไม่เคยต้องรับโทษทางวินัย และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในเรือนจำ เพื่อฝึกวินัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจำเลยเองก็จะสามารถนำศักยภาพที่มีพร้อมแล้วนี้ไปช่วยเหลือสังคมด้านนอก และหาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

บุ๊ค แร็ปเปอร์คลองเตยถูกดำเนินคดีทางการเมือง รวม 7 คดี อัยการสั่งไม่ฟ้องไป 1 คดี

ทั้งนี้ ธนายุทธ หรือ บุ๊ค Elevenfinger คือ ศิลปินเพลงแร็ปที่ทำเพลงอยู่ในชุมชนคลองเตย โดยเรื่องราวของธนายุทธได้เคยถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดี “School Town King-แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน” 

หลังจากการออกมาร่วมเคลื่อนไหวในปี 2563 เป็นต้นมา ธนายุทธถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองรวม 7 คดีด้วยกัน เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาจากการขึ้นแรปเสียดสีทางการเมือง จำนวน 3 คดี ได้แก่ ชุมนุมเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563, ชุมนุม #27พฤศจิกาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และกิจกรรม “รวมพลแห่เทียน ขับไล่เสนียดจัญไร ออกไป” ที่สวนลุมพินี ซึ่งจัดโดยกลุ่มทะลุฟ้า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 โดยคดีหลังนี้ อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีไปแล้ว

นอกจากนี้ธนายุทธยังถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุแก๊สที่ดินแดง จำนวน 2 คดี  ได้แก่ #ม็อบ11กันยา64 และ #ม็อบ28กันยา64

X