แถลงการณ์องค์กรสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลต่อการอนุวัติการกฎหมายป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

แถลงการณ์องค์กรสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลต่อการอนุวัติการกฎหมายป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

X