ความเห็นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อการตั้งเรือนจาชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีและต่อการตายของพันตารวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์

ความเห็นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อการตั้งเรือนจาชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีและต่อการตายของพันตารวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์

X