ศูนย์ทนายฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ และอาสาสมัครผู้ช่วยงานในสำนักงาน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

โดยองค์กรเปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ และอาสาสมัครผู้ช่วยงานในสำนักงาน ระยะเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567 เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติ อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 2 .มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
 3 .มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 4 .ไม่มีงานประจำ

วิธีการสมัคร กรอกรายละเอียดใน Google form ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้

ฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (Paralegal)
https://forms.gle/j2FFGqyZeSot8ecb6

.

คุณสมบัติ อาสาสมัครผู้ช่วยงานในสำนักงาน

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
4. ไม่มีงานประจำ
5. ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงาน

วิธีการสมัคร กรอกรายละเอียดใน Google form ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้

ฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครผู้ช่วยงานในสำนักงาน
https://forms.gle/U3Cv8Ki6KM8LPRqv6

ทั้ง 2 ตำแหน่ง หากได้รับการคัดเลือกจะแจ้งผลผ่านทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

X