ศูนย์ทนายความฯเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์ทนายความฯเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา

   ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลจำนวน 2 อัตรา ภายในวันที่ 30  ส.ค.60

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล

 1. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
 2. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 6. หากจบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล (Job  Description)

 1. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย(หน้าที่หลัก)
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของที่มา และความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละประเภทได้
 3. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงาน รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆได้
 4. ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน (ก.ย 2560.- ก.พ. 2561)
 2. ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 2. โดยการส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานและตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา มาที่อีเมล [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0967893173
X