กฎหมายไทยยังไงดีนะ ? : วันรพีกับนักเรียนกฎหมาย

ในแวดวงนิติศาสตร์ไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า 7 สิงหาคม ตรงกับวันรพี (พระองค์เจ้ารพีฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ) ผู้ได้ชื่อว่าบิดาของกฎหมายไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา เริ่มมีการจัดวันรพีขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานราชการ มีการวางพวงมาลา ทำพิธีสงฆ์ จัดแข่งขันกีฬา กระทั่งเกิดคำอธิบายว่าการศึกษากฎหมายสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นผู้วางรากฐานทั้งสิ้น คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการจัดงานวันรพีด้วยเช่นกัน

ในอีกด้าน นอกจากกิจกรรมรำลึกถึง’ วันรพี’ กับสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนที่นักกฎหมายเข้ามามีบทบาทสูงในทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ชวนสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนกฎหมาย 4 ราย (ทรงพล สนธิรักษ์, ธนสิทธิ์ นิสยันต์ ,ชานนท์ อาจณรงค์ และ วิศัลยา งามนา)

ที่ล้วนถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองระหว่างปี 2563-2565 กับความรับรู้เรื่องบิดาแห่งกฎหมายไทย ? การเผชิญชีวิตกฎหมายนอกห้องเรียนกับในห้องเรียนต่างกันแค่ไหน ? นักกฎหมายที่ดีควรเป็นอย่างไร ? และนักกฎหมายแบบไหนที่โตไปจะไม่เป็น ?

X