ยกอุทธรณ์! คดี “สมณะดาวดิน” แต่งกายเลียนแบบสงฆ์ กรณีจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ม.208 ขัด รธน. ระบุเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

วันที่ 6 ก.ย. 2566 เวลา 9.00 น. ศาลแขวงพระนครเหนือ นัดฟังคำสั่งอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้ศาลส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในคดีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ของ “สมณะดาวดิน” หรือดาวดิน ชาวหินฟ้า อดีตนักบวชสันติอโศก วัย 61 ปี กรณีจากเหตุปักหลักอดอาหารหน้าศาลอาญา เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564

ย้อนไปในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 11.40 น. ขณะที่สมณะดาวดิน กำลังนั่งอดอาหารมาเป็นวันที่ 8 ได้ถูกตำรวจ สน.พหลโยธิน สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนา จับกุมในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 “แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุ สามเณร โดยมิชอบ” โดยสมณะดาวดินถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ก่อนได้รับการอนุญาตประกันตัวด้วยเงินสด 9,000 บาท

ในวันที่ 20 พ.ค. 2564 ภูมิกิจ กวีพันธ์ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 ได้สั่งฟ้องคดีนี้ต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ก่อนมีการสืบพยานไปเมื่อวันที่ 25 – 26 ม.ค. 2565

หลังจากสืบพยานเสร็จสิ้น ทนายความได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ป.อ. มาตรา 208 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 เรื่องการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ และรอการพิพากษาไว้ชั่วคราวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว 

ต่อมาทนายความจึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงให้รอฟังคำพิพากษาไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีการวินิจฉัย

วันนี้ (6 ก.ย. 2566) ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 17 ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งในคดีนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนเห็นว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติที่ศาลใช้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เป็นคำสั่งของศาลชั้นต้น ไม่ใช่คำพิพากษาหรือคำชี้ขาดคดี 

แม้คำสั่งดังกล่าวเกี่ยวกับคำร้องขอตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ก็เป็นคำสั่งในขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 

ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการมิชอบ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

ทั้งนี้ คดีนี้มีนัดฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในวันที่ 31 ต.ค. 2566 เวลา 9.00 น.

นอกจากคดีนี้ สมณะดาวดินยังถูกฟ้องในคดีแต่งกายเลียนแบบพระอีกสองคดี โดยคดีหนึ่งฟ้องที่ศาลแขวงพระนครเหนือเช่นกัน โดยคดีนี้ ศาลเจ้าของสำนวนรับคำร้องของฝ่ายจำเลย กรณีขอให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน 

จนกระทั่งวันที่ 24 ส.ค. 2565 มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2565 ในประเด็นดังกล่าวว่า ป.อ. มาตรา 208 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ทำให้ศาลแขวงพระนครเหนือนำเรื่องกลับมาพิจารณาต่อไปได้ ต่อมาจึงมีคำพิพากษายกฟ้องไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566

ส่วนอีกคดีหนึ่งที่ศาลแขวงดุสิต ก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 เห็นว่า จำเลยมีความผิดตามป.อ. มาตรา 208 ลงโทษปรับ 10,000 บาท

X