ศาลเยาวชนฯ ไม่ให้ประกันตัว “หิน” ครั้งที่ 4 ถูกกล่าวหาร่วมปาลูกกระทบ แม้ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี-ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน-ก่ออันตรายอื่น อาจทำให้ไม่จบ ม.6 


19 เม.ย. 2566 เวลา 13.00 น. ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน “หิน” (นามสมมติ) เยาวชนวัย 19 ปี เป็นครั้งที่ 4 เหตุถูกกล่าวหาว่าร่วมกันปา “ลูกกระทบ” จำนวน 9 ครั้ง ในการชุมนุมวันที่ 21 พ.ย. 2564 บริเวณถนนราชปรารภ โดยขอวางเงินสดเป็นหลักประกันจำนวน 20,000 บาท และวางโฉนดที่ดินมูลค่าโฉนดละ 39,000 บาท จำนวน 2 โฉนด

ย้อนไปเมื่อช่วงเวลากลางคืนของวันที่ 24 มี.ค. 2566 หินถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวและนำตัวไปควบคุมไว้ที่ สน.ดินแดง ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2566 ในข้อกล่าวหา “ร่วมกันมีหรือใช้วัตถุระเบิดที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง, ร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น” 

ต่อมาในวันที่ 25 มี.ค. 2566 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง ได้ส่งตัวหิน ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อดำเนินกระบวนการตรวจสอบการจับกุมว่าได้กระทำไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการจับกุมเยาวชนครบถ้วนหรือไม่ 

จากนั้นทนายความและผู้ปกครองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดยวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 180,000 บาท ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์ และต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง เกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

วันที่ 30 มี.ค. 2566 ทนายความและผู้ปกครองยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเป็นครั้งที่ 2 ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ระบุว่าพิเคราะห์คำร้องปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

วันที่ 7 เม.ย. 2566 ทนายความและผู้ปกครองยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเป็นครั้งที่ 3 และยื่นขอตั้งผู้กำกับดูแลซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่รู้จักผู้ต้องหา และหินให้ความเคารพเชื่อฟัง โดยขอให้ศาลไต่สวนผู้กำกับดูแลและผู้ต้องหา อย่างไรก็ตามศาลก็ยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ระบุว่าพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี อัตราโทษ และเหตุที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมตามหมายจับ ประกอบกับคุณสมบัติผู้ที่ขอเป็นผู้กำกับดูแลตามที่เสนอมาแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ในวันนี้ (19 เม.ย. 2566) ทนายความและผู้ปกครองเดินทางไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเป็นครั้งที่ 4 โดยคำร้องดังกล่าวได้อธิบายให้ศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังมีความจำเป็นต้องกลับไปแก้ผลการเรียนเพื่อขอจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามความฝันที่อยากทำงานในวงการบันเทิง และยินยอมให้ศาลกำหนดมาตรการหรือเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวตามดุลพินิจที่ศาลเห็นสมควร ไม่ว่าจะเป็นการรายงานตัวต่อเนื่อง หรือการแต่งตั้งผู้กำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม ศาลก็ยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ระบุว่าพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง และศาลเคยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหลายครั้ง เกรงว่าหากปล่อยชั่วคราวแล้วจะหลบหนี หรือไปก่อเหตุร้ายอีก ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ผู้พิพากษาผู้สั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ได้แก่ ทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล

การถูกศาลเยาวชนและครอบครัวปฏิเสธสิทธิในการประกันตัวถึง 4 ครั้ง ทำให้ปัจจุบันหินถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิจเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บ้านเมตตา) เป็นเวลา 25 วันแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เขาพลาดโอกาสในการได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างที่ตั้งใจไว้ในปีนี้

X