ศาลอุทธรณ์สั่งไต่สวนคำร้องขอประกันตัว “ไบรท์ ชินวัตร” คดี 112 พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัว “ไบรท์” ชินวัตร จันทร์กระจ่าง นักกิจกรรมจังหวัดนนทบุรี หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ยานนาวา ได้ขอออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กรณีเข้าร่วมปราศรัยกิจกรรมเรียกร้องขอคืนสิทธิการประกันตัวให้ “บุ้ง-ใบปอ” นักกิจกรรมทะลุวัง บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2565 และได้นำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมตัวที่บ้านพักของเขาในวันที่ 30 ก.ค. 2565

คดีนี้ได้มีการยื่นประกันไปเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 ก่อนที่ศาลจะยกคำร้องขอประกันตัว ทนายความจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ก่อนในวันนี้ (23 ส.ค. 2565) ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ศาลอาญากรุงเทพใต้ไต่สวนคำร้องเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยนัดหมายในวันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 13.30 น.  

“ศาลอุทธรณ์ตรวจสํานวนแล้ว ผู้ต้องหาอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ซึ่งในการวินิจฉัยคําร้องขอปล่อยชั่วคราวจําเป็นที่จะต้อง พิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏและพฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (2) (3) 

“โดยก่อนคดีนี้ ผู้ต้องหายังถูกดําเนินคดีรวม 16 คดี ซึ่งผู้ต้องหาได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว แต่ที่ศาลชั้นต้นส่งคําร้องที่บรรยายถึงการกระทําของผู้ต้องหาอันเป็นความผิด ยังไม่เพียงพอที่ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยสั่งคําร้องได้

“ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยคําร้องอุทธรณ์คําสั่งขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสอง จึงให้ศาลชั้นต้นเรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําของผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากผู้ร้อง รวมทั้งให้ไต่สวนข้ออ้างตามคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของผู้ต้องหาและข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวน เสร็จแล้วให้ส่งสํานวนคืนศาลอุทธรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว”

สำหรับคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวของไบรท์ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ

1.คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) โดยผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา


การทำกิจกรรมของผู้ต้องหา หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันเกิดเหตุ ไม่ได้มีความมุ่งหมายทำร้าย หรือทำลายสถาบันกษัตริย์ให้เสื่อมเสีย แต่มุ่งหวังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนี้ยังมีเจตนารมณ์เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้แก่ผู้ต้องขังคดีทางการเมือง การที่ผู้ต้องหาปราศรัยหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นสถานที่ราชกา รจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดภาพพระบรมฉายาลักษณ์

2. ความสำคัญของวันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และองค์ประกอบภาพในวันเกิดเหตุ เป็นเนื้อหาแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัย แต่มิใช่เหตุที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ต้องนำมาพิจารณาในการสั่งให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ซึ่งมีเพียง 5 เหตุเท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นพิจารณาถึงเนื้อหาแห่งคดี และเชื่อตามคำร้องฝากขังครั้งที่ 1 ของพนักงานสอบสวน ทั้งที่ผู้ต้องหายังมิได้ถูกฟ้องคดีต่อศาลเลยนั้น ย่อมขัดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์

3. ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีทางการเมืองจำนวน 16 คดี ก่อนหน้านี้ แต่ผู้ต้องหาก็ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวมาโดยตลอด ผู้ต้องหาไม่เคยมีพฤติการณ์ในการหลบหนี ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น แม้ผู้ต้องหาจะมีคดีความจำนวนมาก แต่ผู้ต้องหาก็มิเคยถูกถอนประกันในคดีใด

4. ผู้ต้องหาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นหัวหน้าครอบครัว มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่งอายุเพียง 1 ปีเศษ ภรรยาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากต้องดูแลลูกเล็ก นอกจากนี้ผู้ต้องหายังต้องดูแลน้องชายซึ่งมีอาการจิตเวช ไม่สามารถดูแลตนเองได้ และมีหลานชายซึ่งกำพร้าพ่อแม่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ต้องหาเป็นเสาหลักในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว หากผู้ต้องหาถูกคุมขังไว้ระหว่างการสอบสวนจะกระทบต่อทางทำมาหาได้ของผู้ต้องหา ทำให้ผู้ต้องหาไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ต้องหาเป็นอย่างมาก 

5. ผู้ต้องหายังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิดที่มีโทษทางอาญาเท่านั้น ไม่ได้ผ่านการพิจารณาพิพากษาของศาลว่าเป็นความผิดหรือไม่ การใช้ดุลพินิจมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยอ้างว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์กระทำผิดตามพนักงานสอบสวนกล่าวหาจริงแล้ว ย่อมถือว่าเป็นเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลอาญากรุงเทพใต้งดไต่สวนคัดค้านฝากขัง ‘ไบรท์ ชินวัตร’ อนุญาตขังต่ออีก 12 วัน

ไม่ให้ประกัน “ไบรท์ ชินวัตร” คดี 112 กรณีปราศรัยร้องปล่อยตัวนักโทษการเมือง ศาลชี้กระทำการร้ายแรงในวันสำคัญของคนไทย


X