ศาลยังไม่ให้ประกัน “แซม-ทะลุฟ้า” คดี 112 เป็นครั้งที่ 3 อ้างไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

3 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญา รัชดาฯ ทนายความได้เข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “แซม” พรชัย ยวนยี นักกิจกรรมกลุ่ม “ทะลุฟ้า” เป็นครั้งที่ 3 ในคดีมาตรา 112 และข้อหาอื่นๆ จากกรณีถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม ระหว่างการชุมนุมครบรอบ 15 ปี รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564 และถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 

>> จับกุม “แซม” พรชัย นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า ตามหมายจับค้างเก่า ม.112 กรณีเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 19 ก.ย. 64 ศาลไม่ให้ประกันตัวเพิ่มผู้ถูกคุมขังเป็น 23 คน

.

ต่อมา เวลา 11.47 น. ศาลมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวพรชัยเช่นเดิม ระบุว่า “พิเคราะห์แล้ว ศาลนี้เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา ยกคำร้อง” 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังพรชัยเป็นครั้งที่ 3 มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. – 11 ส.ค. 2565 โดยทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขัง พร้อมขอให้ไต่สวนพนักงานสอบสวน แต่ศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนทางจอภาพในวันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 13.30 น. แทน ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 3 และพนักงานสอบสวนต้องยื่นคำร้องขอฝากขังครั้ง 4

ในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของพรชัยระบุโดยสรุปว่า ขอวางหลักประกันเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมทั้งระบุว่า พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีตามที่พนักงานสอบสวนกล่าวหานั้น อ้างเหตุการณ์โดยเลื่อนลอย เคลือบคลุมเท่านั้น ไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้ต้องหาได้กระทำการอันเป็นความผิด

นอกจากนี้ ผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน คดีมีหนทางจะต่อสู้คดีได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงผู้ต้องหาประสงค์จะนำพยานบุคคลและพยานเอกสารเป็นหลักฐาน เพื่อนำเสนอต่อศาล โดยผู้ต้องหาประสงค์จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน รวมถึงผู้ต้องหาไม่ได้มีอิทธิพลหรือความสามารถใด ๆ ที่จะไปข่มขู่คุกคามหรือรบกวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือก่ออันตรายประการอื่นได้ 

อีกทั้งเหตุแห่งการจับกุมคดีนี้เกิดจากผู้ต้องหาไปติดต่อราชการที่ สน.สำราญราษฎร์ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับและจับกุม ผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวาง จึงไม่มีพฤติการณ์หลบหนี เหตุผลของพนักงานสอบสวนในการคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ระบุว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวไปเกรงว่าจะหลบหนี ยากแก่การติดตามมาดำเนินคดีในภายหลังนั้น จึงเป็นเพียงการคาดเดาของพนักงานสอบสวนโดยเลื่อนลอย โดยไม่ได้พิจารณาถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาเป็นสำคัญ

ที่สำคัญผู้ต้องหามีภรรยาและลูกสาว 1 คน ซึ่งยังจำเป็นต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ต้องหา การที่ผู้ต้องหาถูกขังไว้ในขณะนี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ครอบครัวของผู้ต้องหาเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ตามหลักกฎหมายทั้งวิธีพิจารณาความอาญาและหลักรัฐธรรมนูญแล้ว ผู้ต้องหาย่อมถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิด รวมถึงผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการณ์จะไปก่อให้เกิดภยันตรายประการอื่นแต่อย่างใด 

ในท้ายคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระบุอีกว่า หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน ผู้ต้องหายินดีปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเคร่งครัด และขอให้ศาลได้เบิกตัวผู้ต้องหามาศาลเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาเพื่อปล่อยชั่วคราวดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันโดยไม่ได้ไต่สวนพรชัยตามที่ร้องขอแต่อย่างใด

อนึ่ง พรชัยถูกจับกุมและคุมขัง มาตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2565 ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 7 ก.ค. และ 13 ก.ค. 2565 แต่ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกัน ขณะนี้เขาถูกคุมขังมาแล้ว 28 วัน ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมือง หรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีเป็นจำนวน 31 คนแล้ว 

X