เลื่อนสืบพยานคดีชุมนุมหน้าหอศิลป์ฯ รอศาลสั่งรวมคดีรังสิมันต์ โรม เข้าเป็นคดีเดียวกัน

เลื่อนสืบพยานคดีชุมนุมหน้าหอศิลป์ฯ รอศาลสั่งรวมคดีรังสิมันต์ โรม เข้าเป็นคดีเดียวกัน

6 ก.ค. 2560 ศาลทหารกรุงเทพนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก คดีนักศึกษาและนักกิจกรรมทำกิจกรรมรำลึก 1 ปีรัฐประหารของ คสช. ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากอัยการทหารยื่นคำร้องขอรวมคดีของรังสิมันต์ โรม ที่เพิ่งฟ้องเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 เข้าเป็นคดีเดียวกัน ศาลจึงให้เลื่อนการสืบพยานออกไปก่อน จนกว่าศาลในคดีของรังสิมันต์จะมีคำสั่งให้รวมคดี

10.10 น. องค์คณะตุลาการศาลทหาร ประกอบด้วย พ.อ.ธีรพล ปัทมานนท์, พ.อ.นิรันต์ กำศร, และ น.อ.สุรชัย สลามเต๊ะ ออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดีที่ 3 ในคดีของชาติชาย แกดำ, นัชชชา กองอุดม, และพรชัย ยวนยี จำเลยที่ 1-3 ตามลำดับ ซึ่งถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ศุกร์ 22 เรามาฉลองกันมะ?” รำลึก 1 ปีรัฐประหารของ คสช. ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เดิมวันนี้ ศาลทหารนัดสืบพยานโจทก์ปากแรก พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร แต่อัยการทหารขอเลื่อนนัดสืบพยาน เนื่องจาก พ.ต.อ.จารุต ติดราชการไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ พร้อมยื่นคำร้องลงวันที่ 6 ก.ค. 2560 ขอให้รวมคดีที่รังสิมันต์ โรม ถูกฟ้องข้อหาเดียวกับจำเลยทั้งสามเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 เนื่องจากเป็นคดีที่มีพยานหลักฐานชุดเดียวกัน เมื่อศาลสอบถามจำเลย ทั้งสามไม่คัดค้นการรวมคดี ศาลในคดีนี้จึงอนุญาตให้รวมคดีของรังสิมันต์เข้ามาเป็นคดีเดียวกัน และให้รอศาลในคดีของรังสิมันต์มีคำสั่งรวมคดีก่อน

อัยการทหารแถลงของดสืบพยานตามที่นัดไว้เดิมในวันที่ 7 ก.ค. 2560 ซึ่งเป็นพยานโจทก์ปากที่ 2 คือ พ.ต.ท.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ ศาลจึงมีคำสั่งเลื่อนการสืบพยานในคดีนี้ออกไปก่อนโดยไม่กำหนดวันนัด จนกว่าศาลในคดีของรังสิมันต์จะมีคำสั่งเรื่องการขอรวมคดี

X