ศาลทหารจำหน่ายคดี “โรม” ชุมนุมครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร กฎหมายยกเลิกแล้วจึงไม่มีความผิด 

21 ก.พ. 62 ศาลทหาร สั่งจำหน่ายคดีของรังสิมันต์ โรม จากการชุมนุมที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี การรัฐประหารของ คสช. โดยรังสิมันต์กับพวก ได้แก่ ชาติชาย แกดำ นัชชชา กองอุดม และพรชัย ยวนยี ซึ่งได้ถูกแยกฟ้องออกไปอีกจำนวน 2 คดี ได้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คสช. เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 สำหรับรังสิมันต์ได้ถูกส่งฟ้องต่อศาลและได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์จำนวน 10,000 บาท ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60

วันนี้ เวลา 9.30 น. ศาลทหาร​กรุงเทพ​อ่านคำสั่งโดยเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคสช. ตามข้อ 12 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ที่ถูกยกเลิกไปแล้วจากการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 ข้อ 1 (7)  จึงเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติที่ออกภายหลังกำหนดให้การกระทำที่จำเลยถูกฟ้องไม่เป็นความผิดอีกต่อไป

ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคสอง ศาลทหารกรุงเทพจึงให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความ แต่ทั้งนี้ไม่กระเทือนถึงการดำเนินคดี หรือ การดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้ว

ความเป็นมาของคดีนี้มาจากเหตุการณ์ในวันที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2558 เมื่อนักศึกษาและประชาชนเริ่มทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ศุกร์ 22 เรามาฉลองกันมะ?” รำลึก 1 ปีรัฐประหารของ คสช. ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเป็นรูปแบบ Performance Art ภายใต้แนวคิด Time & Silence โดยประชาชนได้มาร่วมกันใส่เสื้อสีขาว พร้อมกับพกสิ่งบอกเวลาที่มี เช่น นาฬิกา โทรศัพท์ ปฏิทิน เป็นต้น แล้วร่วมกันยืน นั่ง นอน มองฟ้าเงียบ ๆ ณ บริเวณหน้าหอศิลป์ ระหว่างเวลา 18.00 น.-18.15 น.

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงเวลาทำกิจกรรมเจ้าหน้าที่ได้นำรั้วเหล็กมาปิดกั้นสถานที่ทำกิจกรรม ก่อนจะมีการสลายกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมกันทำกิจกรรม โดยมีการจับนักศึกษาและประชาชน กว่า 38 ไปควบคุมตัวไว้ที่ สน.ปทุมวัน จนกระทั่งเวลาเช้าตรู่จึงได้มีการปล่อยตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินคดีกับจำเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น 4 คน ในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คสช. เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12

ทำให้คำสั่งจำหน่ายคดีในวันนี้ นับเป็นคดีที่ 9 ที่ศาลพิพากษายกฟ้องหรือจำหน่ายคดี หลังมีคำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 22/2561 ยกเลิกความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ต่อจากคดีเวทีวิชาการไม่ค่ายทหาร, คดี นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติกรุงเทพ, คดีจัดกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตย, คดีไผ่ ดาวดิน ชูป้ายต้านรัฐประหาร, คดีไนซ์ ดาวดิน ชูป้ายต้านรัฐประหาร, คดีจัดกิจกรรมพูดเพื่อเสรีภาพ, คดีนั่งรถไฟไปส่องโกงราชภักดิ์, คดีเลือกตั้งที่(ลัก)รัก และคดีนี้

X