ความยุติธรรมในศาลทหารเพื่อ “ความมั่นคง” ChapterIII โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ความยุติธรรมในศาลทหารเพื่อ “ความมั่นคง” ChapterIII โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

เมื่อกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ “สั่งได้”
เมื่อคู่ขัดแย้งมีอำนาจในการ “พิพากษาคดี”
เมื่อพลเรือน “ต่อต้าน” การรัฐประหารกลับต้องขึ้นศาลทหาร

สารคดีว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในกรมพระธรรมนูญหรือศาลทหาร
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร
บุคคลที่ขึ้นศาลทหารคือ กลุ่มคนประเภทใดบ้าง

และความยุติธรรมที่หายไปเมื่อพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารคืออะไร
สารคดีชิ้นนี้จะเปิดเผยทุกเรื่องราว ทุกคดี  ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ทุกความรู้สึกของพลเรือนเมื่อต้องขึ้นศาลทหาร

หากพลเรือนยังต้องขึ้นศาลทหารอยู่
จะส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมในอนาคตอย่างไร

โปรดอย่ารอคอยแต่รีบชมคลิปโดยพลัน

X