ศาลทหารนัดสืบพยานคดีชุมนุมหน้าหอศิลป์ฯ 1 ปีรัฐประหาร – รวมคดีส่องโกงราชภักดิ์

ศาลทหารนัดสืบพยานคดีชุมนุมหน้าหอศิลป์ฯ 1 ปีรัฐประหาร – รวมคดีส่องโกงราชภักดิ์

3 เม.ย. 2560 ศาลทหารกรุงเทพนัดตรวจพยานหลักฐานคดีรำลึก 1 ปี รัฐประหาร หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนัดถามคำให้การคดีส่องโกงราชภักดิ์ โดยคดีแรกศาลกำหนดวันสืบพยาน 6-7 ก.ค. 2560 ส่วนคดีหลังนัดตรวจพยานหลักฐาน 19 มิ.ย. 2560

10.15 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 3 พ.อ.ธีรพล ปัทมานนท์, พ.อ.นิรันต์ กำศร, และ น.อ.สุรชัย สลามเต๊ะ ตุลาการศาลทหารออกนั่งพิจารณาคดีที่ ชาติชาย แกดำ, นัชชชา กองอุดม, และพรชัย ยวนยี จำเลยที่ 1-3 ตามลำดับ ถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จากกิจกรรมรำลึก 1 ปี รัฐประหาร หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 โดยวันนี้นัชชชาขอให้ตรวจพยานหลักฐานลับหลังจำเลย เนื่องจำเลยติดสอบ

หลังคู่ความตรวจพยานหลักฐานของอีกฝ่ายแล้ว ไม่ประสงค์จะแถลงแนวทางการสืบพยาน ศาลจึงนัดสืบพยานโจทก์ พ.ต.อ.จารุ ศรุตยาพร วันที่ 6 ก.ค. 2560 และ พ.ต.ท.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ วันที่ 7 ก.ค. 2560 โดยพยานทั้งสองปากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์

ขณะที่ห้องพิจารณาคดีที่ 4 ศาลนัดถามคำให้การคดีส่องโกงราชภักดิ์ที่มี กรกช แสงเย็นพันธ์ จำเลยในคดีดำที่ 175/2559 และชนกนันท์ รวมทรัพย์ จำเลยในคดีดำที่ 256/2559 ถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จากกิจกรรม “นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2558

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี โดยยื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือ มีใจความว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด เพราะประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย เนื่องจากตราขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน และได้อำนาจมาโดยการรัฐประหาร ละเมิดกฎหมายแผ่นดิน และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ยังรับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการเดินทางของจำเลยไว้อีกด้วย

ทนายความจำเลยทั้งสองยังได้ยื่นคำร้องขอรวมคดีกับคดีหมายเลขดำที่ 97/2559 ที่มีจำเลย 6 คน ได้แก่ สิรวิชญ์ เสรธิวัฒน์, อานนท์ นำภา, กิตติธัช สุมาลย์นพ, วิศรุต อนุกูลการย์, กรกนก คำตา, และวิจิตร์ หันหาบุญ ที่ถูกฟ้องในเหตุการณ์เดียวกัน ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รวมคดี และนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 19 มิ.ย. 2560

X