ไม่ให้ประกันเป็นครั้งที่ 7 “บุ้ง—ใบปอ” นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ศาลชี้ทั้งสองสุขภาพยังเป็นปกติ ตามบันทึกการรักษาของแพทย์

วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดฟังคำสั่งประกันตัว “ใบปอ” และ “บุ้ง เนติพร”  สองนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ในคดีทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จ ที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 

ในคดีนี้ ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสอง เป็นครั้งที่ 7 หลังจากทั้งสองได้ยื่นประกันตัวมาแล้วเมื่อวันที่  20, 27 พ.ค. และ 2, 16 และ 23 มิ.ย. 2565 และยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันต่อศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ตลอดจนการยื่นขอประกันตัวในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 และหากนับจากวันที่ 3 พ.ค. 2565 ทั้งสองถูกคุมขังมาแล้ว 78 วัน และอดอาหาร 48 วันแล้ว

.

อ่านบันทึกการไต่สวนไม่ให้ประกันตัวครั้งที่ 6 >>> ไม่ให้ประกันตัวครั้งที่ 6 “บุ้ง — ใบปอ” ศาลชี้ข้อเท็จจริงเรื่องอาการทรุดหนักไม่เพียงพอ และราชทัณฑ์สามารถดูแลทั้งสองคนได้ | 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 บุ้งและใบปอได้ถูกเบิกตัวมาขึ้นศาล ตามนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้ ก่อนทนายความจะขอเลื่อนออกไป เนื่องจากสภาพของจำเลยทั้งสองไม่สู้ดี ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาล ตลอดจนไม่สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ได้ ไม่เหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เคยเบิกความไว้ในการไต่สวนก่อนฟังผลประกันครั้งที่ 6 ว่าทั้งสองยังปกติดีทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ทำให้ทนายยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง และศาลได้นัดฟังคำสั่งในวันนี้

.

อ่านเหตุการณ์บุ้ง-ใบปอทรุดกลางห้องพิจารณาคดี >>> เลื่อนตรวจพยานหลักฐานคดีทำโพลขบวนเสด็จ พร้อมให้ฟังผลประกันตัว บุ้ง-ใบปอ ครั้งที่ 7 พรุ่งนี้ แม้ทั้งสองอาการทรุดกลางห้องพิจารณาคดี จนต้องส่ง รพ.

.

ในวันนี้ (19 ก.ค. 2565) พี่สาวของบุ้ง หรือ ชญาภัส (สงวนนามสกุล) ยังได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติม โดยยินยอมเป็นผู้กำกับดูแลบุ้งและใบปอ โดยมีใจความสำคัญ ระบุไว้ดังนี้

‘ในคดีนี้ ตามที่จำเลยที่ 2 และ 3 ยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 ผู้ร้องซึ่งเป็นพี่สาวของบุ้ง หรือจำเลยที่ 3 และเป็นบุคคลที่จำเลยที่ 2 ให้ความเคารพเชื่อถือ ขอเรียนต่อศาลว่า มีความประสงค์ที่จะรับเป็นผู้กำกับดูแลจำเลยทั้งสอง 

หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาคดี โดยผู้ร้องขอรับรองว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด กล่าวคือ จะกำชับมิให้จำเลยทั้งสอง กระทำการใดๆ ที่อาจเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะกำชับมิให้จำเลยทั้งสองโพสต์เชิญชวน ปลุกปั่น ยั่วยุ ชักจูงประชาชนให้เข้าร่วมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมือง และจะกำชับให้จำเลยทั้งสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัด 

ผู้ร้องขอเรียนต่อศาลว่า จำเลยทั้งสองยินยอมให้ติดอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประกอบกับยินยอมให้ศาลจำกัดระยะเวลาการเดินทาง เว้นแต่เหตุทางการรักษาพยาบาล การศึกษา หรือเหตุจำเป็นเร่งด่วนประการอื่น 

อนึ่ง หากศาลเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และศาลเห็นว่าจะต้องออกข้อกำหนดใดๆ ที่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อศาลออกข้อกำหนดใดๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ผู้ร้องรับรองว่าจะกำกับดูแลให้จำเลยทั้งสอง ปฎิบัติไปตามข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลโปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 2 และ 3 ด้วย โดยตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายต่อไป’

ต่อมาเวลา 15.17 น. . ศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว บุ้ง — ใบปอ นักกิจกรรมหญิงจากกลุ่มทะลุวัง โดยระบุใจความสำคัญว่า คำร้องดังกล่าวยังคงไม่ปรากฏข้อความหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นว่า หากจำเลยทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีแล้วจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อห้ามและคำสั่งศาลได้อย่างเคร่งครัด 

ส่วนกรณีที่ผู้ร้องซึ่งเป็นพี่สาวของจำเลยที่ 3 หรือบุ้ง ประสงค์ที่จะเป็นผู้กำกับดูแลจำเลยทั้งสองคน ก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นอยู่แล้ว 

และในกรณีที่จำเลยทั้งสองป่วย ศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเลิดสิน ก็ปรากฎว่า สุขภาพโดยรวมของจำเลยทั้งสอง ยังเป็นปกติตามบันทึกข้อความของแพทย์ผู้ตรวจรักษา กรณียังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงให้ยกคำร้อง

ลงนามคำสั่งโดย สันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ 

X