คดี NDM แจกเอกสารประชามติบางพลี จำเลยให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีในศาลทหาร

คดี NDM แจกเอกสารประชามติบางพลี จำเลยให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีในศาลทหาร

24 พ.ค. 2560 ศาลทหารกรุงเทพนัดถามคำให้การ คดีที่นายรักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ ถูกฟ้องฐานก่อความวุ่นวาย ทำให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จากกรณีขบวนการประชาธิปไตยใหม่แจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ จำเลยให้การปฏิเสธฟ้อง ขอต่อสู้คดี ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 3 ส.ค. 2560

คดีนี้ อัยการศาลทหารกรุงเทพฟ้องนายรักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำฟ้องระบุว่า รักษ์ชาติ์ร่วมกับเตือนใจ, สุมนรัตน์ (นามสมมติ), และกรชนก ตามคดีดำที่ 281/2559 ของศาลทหารกรุงเทพ กับพวกอีก 9 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องฝ่าฝืนคำสั่งหัว คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามผู้ใดมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559 โดยมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง เพื่อต่อต้านการรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ณ บริเวณตลาดสดหมู่บ้านการเคหะบางพลี

นอกจากนี้ จำเลยกับพวกได้พูดถ้อยคำผ่านเครื่องขยายเสียงและแจกใบปลิวที่มีเนื้อหาผิดไปจากข้อเท็จจริงในเนื้อหา สาระ ของร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และชักชวนประชาชนมีลักษณะปลุกระดม โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง อันเป็นการร่วมกันกระทำการก่อความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำขอท้ายคำฟ้องยังระบุให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 10 ปี อีกด้วย

หลังศาลอ่านฟ้องให้รักษ์ชาติ์ฟังและถามคำให้การ จำเลยให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 3 ส.ค. 2560 พร้อมกับคดีของเตือนใจ, สุมนรัตน์ (นามสมมติ), และกรชนก ตามคดีดำที่ 281/2559 ที่ถูกฟ้องและให้การไปก่อนหน้านี้แล้ว คาดว่าอัยการทหารจะขอรวมทั้งสองคดีนี้เข้าเป็นคดีเดียวกัน

X