ศาลไม่ให้ประกันตัว 3 สมาชิกทะลุฟ้า อ้าง “ไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลง” หลังยื่นครั้งที่ 3

วานนี้ (5 ต.ค. 64) ที่ศาลอาญา รัชดาฯ ทนายความได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “ไดโน” นวพล ต้นงาม, วชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ และ ปวริศ แย้มยิ่ง นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า เป็นครั้งที่ 3 ในกรณีทำกิจกรรมหน้า สน.ทุ่งสองห้อง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 หลังศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันก่อนหน้านี้สองครั้ง คือ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 และ 2 ต.ค. 64

ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ ทนายได้ขอวางหลักทรัพย์ประกันมูลค่ารายละ 40,000 บาท ระบุเหตุผลดังนี้ 

1. คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหา ซึ่งได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและประสงค์จะนำพยานบุคคลและพยานเอกสารเป็นหลักฐาน นำเสนอต่อศาลประกอบการต่อสู้คดีว่าผู้ต้องหานั้นไม่ได้กระทำผิดตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนได้กล่าวหา หากไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวจะทำให้ผู้ต้ิงหาไม่อาจหาหลักฐานและปรึกษาทนายความเพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 

2. คดีหมายเลยดำที่ 2305/2564 ของศาลนี้ พนักงานอัยการได้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 โดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขตามสำนวน แต่เหตุแห่งการแจ้งข้อกล่าวหาของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ 3 ส.ค. 64 การนำเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นภายหลังมาบังคับใช้กับการกระทำที่ได้เกิดขึ้นไปก่อนแล้ว ในทางที่เป็นโทษนั้น ไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องหาอย่างยิ่ง

3. พฤติการณ์ต่างๆ เป็นการกล่าวหาของพนักงานสอบสวนเพียงแต่ฝ่ายเดียว ยังไม่ผ่านการพิจารณาพิพากษาโดยศาล ผู้ต้องหาพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นพิจารณาคดีและได้เดินทางเข้ามอบตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน 

4. ผู้ต้องหาทั้งสามมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งแน่นอน กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยปวริศและนวพล กำลังศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น และวชิรวิชญ์ กำลังศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะทำให้ผู้ต้องหาได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังคงเป็นนักศึกษาและมีตารางการเรียนตามปกติ อีกทั้งผู้ต้องหาไม่มีอิทธิพลจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ 

5. พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เคยใช้ข้อกล่าวหาแห่งคดีนี้เป็นเหตุในการร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง 3 ในคดีหมายเลข ฝ.8/2564 ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยศาลวินิจฉัยว่า ไม่ปรากฎว่าผู้ต้องหาทั้งสามกับพวกรวม 17 คนมีส่วนร่วม เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้

6. ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในเรือนจำทั่วประเทศ หากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ต้องจากการถูกคุมขังในสถานที่แออัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ต่อมา เวลา 17.10 น. ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมระบุว่า “ผู้ต้องหาเพิ่งจะถูกจับกุมและศาลเพิ่งจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1, 9, 12 ไปเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา วันนี้ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ โดยไม่มีพฤติการณ์แห่งการดำเนินคดีได้เปลี่ยนแปลงไป และไม่ได้เสนอเงื่อนไขในการประกันตัวที่แตกต่างไปจากเดิม ในวันนี้จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ยกคำร้อง” 

คำสั่งนี้มีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา เป็นผู้ลงนาม

ผลคำสั่งดังกล่าวทำให้สมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าทั้งสามคนถูกคุมขังระหว่างการสอบสวน วันนี้เป็นเวลา 6 วัน แล้ว

.

X