‘ไผ่ ดาวดิน’ ไม่ได้ประกันหลังยื่นขอครั้งที่ 6 วางเงินเพิ่มเป็น 7แสนบาท โดยมีพ่อและส.ศิวรักษ์เป็นนายประกัน

ศาลขอนแก่นไม่ให้ประกันตัว ‘ไผ่ ดาวดิน’ เป็นครั้งที่ 6 ในคดีแชร์ข่าวพระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ ครั้งนี้เพิ่มเงินประกันอีกเป็น 7 แสนบาท พร้อมมีพ่อ และ ส.ศิวรักษ์เป็นนายประกัน อีกทั้งยังมีหนังสือรับรองสถานะของจำเลยเจากนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และอดีต กสม.ร่วมด้วย

22 ก.พ.60 เวลา 10.57 น. ทนายความเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ‘ไผ่’ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักกิจกรรมกลุ่มดาวดิน และขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จำเลยในคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์ฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีแชร์ข่าวพระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ จากเว็บข่าว BBC Thai หลังอัยการจังหวัดขอนแก่นสั่งฟ้อง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นับเป็นการยื่นประกันครั้งที่ 6 หลังถูกถอนประกัน และถูกขังมาแล้ว 62 วัน

โดยการยื่นประกันครั้งนี้ ทนายได้เพิ่มหลักประกันจากเดิม 400,000 บาท เป็น 700,000 บาท และมีนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียนและนักวิชาการอิสระ เป็นนายประกันร่วมกับนายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา บิดา พร้อมทั้งมี  ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล,  รศ.ดร.โคทม  อารียา  ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณบดี  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทำหนังสือรับรองกรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลย

เวลา 11.20 น. นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาเวรชี้ มีคำสั่งไม่อนุญาต โดยระบุว่า “พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ยกคำร้อง คืนหลักประกัน”

หลังศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต ทนายความให้ความเห็นว่า กรณีของไผ่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีผลงานในด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานาน เช่น อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์  ก็มาช่วยยื่นประกันตัว และเพิ่มวงเงินจากที่เคยยื่นไว้ อาจารย์เอกชัย อ.โคทม และ หมอนิรันดร์ ซึ่งไม่สะดวกมา ก็ยังช่วยทำหนังสือ มายืนยันว่าไผ่เคยทำงานด้านสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือคนยากคนจน ไม่มีพฤติกรรมทางการหลบแน่และเชื่อแน่ว่าจะไม่หลบหนี แต่ผลออกมาก็ยังเป็นเหมือนครั้งก่อนๆ ที่เคยยื่นไป ที่ศาลท่านก็ให้เหตุผลอย่างกว้างๆว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ซึ่งก็เห็นต่างจากเราก็คือ เรามองว่าเหตุมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะคดีมันก็ได้คืบหน้าไป รวมทั้งข้อที่กังวลว่าอาจจะมีการหลบหนีหากให้ประกันตัว  อาจารย์ทั้งสี่ท่านที่สังคมเชื่อถือ ก็มาให้การรับรอง เราก็เพียงแต่หวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะเปิดโอกาสให้ เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจขอยื่นอุธรณ์คำสั่งของศาลในกรณีนี้ต่อไป ทางเรามองว่า การต่อสู้คดีในขณะที่ยังถูกคุมขังมันยาก ทั้งในแง่การปรึกษาหารือ การรวบรวมพยานหลักฐาน  แทนที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มันก็จะลดทอนความน่าเชื่อถือลง  ทั้งยังกระทบในคดีอื่นด้วย

ขณะที่จตุภัทร์สะท้อนความรู้สึกผ่านทนายความว่า เขาจะสู้คดีอย่างไร 3 คดี ในเมื่อถูกขังอย่างนี้ เขาพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่โดยใช้กระบวนการกฎหมาย แต่นี่ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมาย เป็นกระบวนการแห่งการใช้อำนาจ ศาลและผู้ปกครองใช้อำนาจโดยไร้หัวใจ

ทั้งนี้ คำร้องประกอบขอปล่อยตัวชั่วคราว ทนายได้ยื่นเหตุผลในการขอปล่อยชั่วคราว ระบุว่า ตามที่โจทก์คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย  เนื่องจากเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  เป็นการกระทำต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งและเทิดทูนของประชาชนชาวไทย  และเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง  เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี  โจทก์กล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย ไม่มีเหตุผล เพราะเดิมที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 4-22 ธ.ค.59  นั้น  จำเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนีเลย  แต่ให้ความร่วมมือมาศาลตามคำสั่ง ในคดีความมั่นคงอีกคดีหนึ่งที่จำเลยถูกดำเนินคดีในศาลมณฑลทหารบกที่ 23 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตลอดมา  ตั้งแต่วันที่ 23  ส.ค. 59 ก็ไม่มีข้อเท็จจริงว่า จำเลยไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือหลบหนี  หรือก่อให้เกิดเหตุร้ายอันตรายใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนี้ จำเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ในคดีเกี่ยวกับความมั่นคง  อันเนื่องจากแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอีก  2 คดี ที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 23   และที่ศาลจังหวัดภูเขียว รวมทั้งจำเป็นต้องดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เพื่อจบปริญญาตรีต่อไป  เนื่องจากที่ผ่านมาซึ่งจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ไม่สามารถนสอบได้  ทั้งนี้ หากจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถจบปริญญาตรี และกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยอย่างยิ่ง

จำเลยทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนในชุมชนในหลายพื้นที่ภาคอีสาน ในนามของกลุ่มดาวดิน ทั้งนี้ การทำกิจกรรมของกลุ่มดาวดินที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาและเสียสละตนเองเพื่อสังคม  ทำให้นักศึกษากลุ่มดาวดินได้รับ “รางวัลเยาวชนต้นแบบ” ในงานประกาศผลรางวัล “คนค้นฅนอวอร์ด” ครั้งที่ 5 และรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประจำปี 2556 ประเภทเด็กและเยาวชน  จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จำเลยยังคงเป็นเพียงผู้ถูกฟ้องคดีว่ากระทำความผิดในฐานความผิดที่มีโทษทางอาญาเท่านั้น  ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้มีความผิด   ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หล่าวในทำนองเดียวกันว่า “ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย”  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้รับรองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ตลอดมา  ซึ่งเป็นหลักประกันความยุติธรรม  มิเช่นนั้นหากขังจำเลยไว้ระหว่างพิจารณาไว้ก่อนเสมออาจถือเป็นการลงโทษจำเลยล่วงหน้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำฟ้องคดี “ไผ่” แชร์ข่าวบีบีซีไทย ขณะศาลยังคงปิดห้องพิจารณาเป็นการลับ

คัดค้านฝากขัง ‘ไผ่’ ครั้งที่ 6 หลังถูกจองจำมาแล้ว 41 วัน

ศาลขอนแก่นสั่งฝากขังผัด5 ต่อ ขณะ “ไผ่” ให้ทนายวอล์คเอาท์จากห้อง ค้านกระบวนพิจารณาลับ

45 วัน คดีไผ่ ดาวดิน แชร์ข่าวบีบีซีไทย

กระบวนการยุติธรรมกับการจำกัดเสรีภาพ ‘ไผ่ ดาวดิน’: ประมวลคดี 112 ‘ไผ่’ ก่อนถึงวันสิ้นปี 59

X